Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Liczby i kolory w Biblii

No description
by

Agnieszka Pająk

on 13 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Liczby i kolory w Biblii

to chyba liczba, która najczęściej bywa wspominana w Piśmie Świetym. Wskazuje na całość, na jedność, na spełnienie jakiegoś czynu, doświadczenia, wydarzenia. Cała rasa ludzka wywodzi się od trzech synów Noe; Jezus według tradycji nauczał przez trzy lata; zmartwychwstanie dokonało się po trzech dniach od śmierci Zbawiciela; Bóg jest w trzech Osobach.
Liczby i kolory w Biblii
Czerwień
To barwa władzy. Jest to kolor królewskości i najwyższego kapłana. Czerwień jest także kolorem ziemskim, oznacza krew, ogień, wojnę i rządzę. Jest także kolorem namiętności, płodności o raz odwagi. Czerwień połączona z czernią jest symbolem egoizmu i zdrady. Jasnoczerwony oznacza miłosierdzie, zaś kolor krwi jest symbolem męczeństwa i Chrystusa. Czerwień jest także kolorem miłości.
Jest uważany za najbrzydszy kolor, gdyż jest barwą codzienności. Uważany jest za symbol humanitas, czyli człowieka. Brązowy jest także symbolem pokory i biedy, np. zakonnicy noszą brązowe habity.
Róż
Kolor różowy jest symbolem młodości, wdzięku, pogodnego nastroju, a także miłości. Jest także kolorem namiętności.
Biel
Jest barwą czystości i niewinności i szlachetnych zamiarów. Jest barwą radości i mądrości. Dla chrześcijan biel jest barwą Boga Ojca i kapłanów jako Jego przedstawicieli, a także barwą Apostołów . Oznacza źródło życia, prawdę i zwycięstwo dobra nad złem i śmiercią. Niegdyś, w początkach chrześcijaństwa, biały był kolorem żałoby i w kulturze wschodu jest nim do dziś.
Liczba jeden
Oznacza absolutną jedyność i jako taka ta cyfra przysługuje wyłącznie Bogu, oraz wszystkiemu, co z Boga wychodzi. Przykładem takiego hebrajskiego, biblijnego myślenia jest List do Efezjan, w którym autor dobitnie pisze, że "Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. eden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest"
Rudy
To „barwa piekła i szatana, dym nieczysty". Kolor rudy jest symbolem ciemności i kłamstwa, w Apokalipsie smok jest rudy, Judasz przedstawiany jest na obrazach z rudymi włosami. Jako kolor POMARAŃCZOWY jest symbolem małżeństwa, gościnności, życzliwości, a także ognia .
Fiolet
to kolor żałoby i zadumy. Jest barwą charakterystyczną dla okresu Adwentu, czyli okresu oczekiwania na narodziny Chrystusa.
Liczby w Biblii mają dwa znaczenia dosłowne i symboliczne. O tym czy liczba ma znaczenie symboliczne czy dosłowne decyduje kontekst.
Podobnie jak liczby, kolory w Biblii mają dwa znaczenia. Pisarze biblijni określali kolory opisowo tzn. przyrównywali rzeczy nieznane do dobrze znanych. Kolory mogły też mieć znaczenie symboliczne i być kojarzone z pewnymi pojęciami.
Błękit
To kolor oznaczajacy niebo, spokój, kontemplację (wymiennie z kolorem złotym). Dla chrześcijan jest to również kolor Matki Bożej. Kolor niebieski był początkowo symbolem wierności.Z czasem stał się symbolem niewiernych i oszukanych.
Jeżeli natomiast kobieta zawiesiła niebieski fartuch przed domem, oznaczało to zaproszenie chętnych do ożenku.

Zieleń
To kolor wegetacji ziemskiej, życia i roślinności. W Biblii kolor Ogrodu Pańskiego. Jest to barwa nadziei na szczęście, zwycięstwa i kontemplacji. Zielony jest kolorem kompromisowym, symbolizuje także płodność i nieśmiertelność.
Zieleń także jest barwą miłości jako bardzo silnego uczucia.
Żółty
To kolor złota oraz słońca. Oznacza najwyższe wartości i wiedzę. Niegdyś kolor żółty był barwą zamężnych kobiet i matek, miał wzbudzać do nich szacunek. Stopniowo kolor ten stał się symbolem zdrady, fałszu, bezwstydu , wrogości. Odcień cytrynowożółty symbolizuje nienawiść i zdradę. Judasz przedstawiany jest w malarstwie z żółtej szacie.
Czerń
Ogólnie przyjmuje się, że czerń jest barwą negatywna Czarny jest kolorem nocy, niewiary, grzechu i śmierci, symbolem upadłych aniołów, nicości i gniewu, ale także oznaką pokory, obumarcia dla świata i ciała, ascezy. Czarny kolor oznacza również nieugiętość.
Braz
Szary
To symbol apatii, zmęczenia, braku siły i energii. Szarość ma raczej negatywne znaczenie, jest uważany za barwę zimy, śmierci, pokuty, rezygnacji, bezpłodności i rozpaczy.
Liczba dwa.
wskazuje na świadectwo bądź też pomoc, wsparcie. Tak rozumiano obecność słońca i księżyca, by się wzajemnie wspierali w oświetlaniu ziemi (Rdz 1,16). Dziesięć przykazań było umieszczone na dwóch kamiennych tablicach. Jezus wysyłał uczniów po dwóch, by byli dla siebie wzajemnie pomocą.
Liczba trzy
Liczba cztery
Jest najbardziej „ziemską” liczbą. Wynika to z naszej naturalnej obserwacji (cztery kierunki świata, cztery pory roku) i w Biblii również odnosi się często do tego, co doczesne. W ogrodzie Eden ma swoje źródło cztery najważniejsze rzeki świata (Rdz 2,10). Często w opisach architektonicznych występuje (Wj 25-28; Ez 43-48), jak również w wizjach prorockich sygnalizując „pochodzenie” doczesne (Dn 7). Łazarz leżał w grobie również cztery dni (J 11,39).

Liczba pięć
Sygnalizuje, ze chodzi tu o coś dodatkowego, często właśnie to jest objawem łaski, daru, jeśli wypełni się owo pięć. W księdze Rodzaju, często patriarchowie doczekiwali się potomstwa, gdy mieli ileś lat plus pięć. Umierali również z tymi dodatkowymi pięcioma latami podarowanymi. Wyraźnym znakiem tego czegoś, co jest dodane, darowane jest pięć chlebów dla cudownego nakarmienia pięciu tysięcy ludzi (Łk 9,12-16).
Liczba sześć
Jak cztery było po boskiej liczbie trzy i odnosiło się do ziemskich spraw. Tak sześć jest niepełną siódemką, zatem której coś brakuje, ale musie się wypełnić, by nastało boksie siedem. Świat był stworzony przez sześć dni; Izraelici musieli okrążać Jerycho przez sześć dni (Joz 6,14). Daniel przebywał sześć dni w jaskini (Dn 14,31). Sześć stągwi kamiennych wypełnionych wodą i przemienionych w wino sugeruje, ze to jeszcze nie jest ta Uczta Weselna w Królestwie Niebieskim (J 2,6).

Liczba siedem
To liczba absolutu, pełni. Przysługuje Bogu i wszystkiemu, co nie jest doczesne. W Biblii pojawia się często jako określenie czegoś, co nie należy do porządku poza ziemskiego opisie potopu sykl siedmiodniowy ma swoje symboliczne znaczenie podkreślający nadzwyczajność wydarzenia (Rdz 7). Dla podkreślenia wyjątkowości miłości Jakuba do Racheli autor natchniony zanotował, że służył za nią siedem lat (Rdz 29). Wiele praw Izraela jest opartych na tej liczbie, co sugeruje, że są to prawa o proweniencji boskiej a nie ludzkiej (Kpł). Elizeusz nakazał się obmyć Najmanowi siedem razy w Jordanie (1Krl 5). Często pojawia się w wizjach prorockich (Dn, Ap).
Liczba osiem
Liczba dziesięć
To liczba porządkowa przynależna człowiekowi. Wielokrotnie jeśli czytamy w Piśmie Świętym o jakim podziale, lub segregacji to pojawia się ona bądź jej „pochodna” np. dziesięć tysięcy.
Liczba dwanaście
„Dwanaście” – należy również do liczb porządkujących, ale sugeruje porządek Boży, doskonały obejmujący wszystkich. I tak mamy dwanaście pokoleń Izraela, oraz dwunastu Apostołów. Apokalipsie ilość wybranych do zbawienia opiera się na tej liczbie a końcowa liczba będąca iloczynem dwanaście razy dwanaście razy tysiąc, co daje 144000 wybranych oznacza, że w zamyśle Bożym zbawieni mają być wszyscy ludzie (Ap 14,1). Dwanaście jest również liczbą „konstruktywną” w opisie Nowego Jeruzalem (Ap 21).
Liczba czterdzieści
To liczba próby, testu, wyjątkowego doświadczenia. Deszcz, rozpoczynający potop padał czterdzieści dni (Rdz 7). Wędrówka Ludu Bożego przez pustynię trwała czterdzieści lat (Lb 14). Jest to również liczba dni postu; Mojżesz tyle pościł (Wj 34), Eliasz tyle dni wytrwale wędrował ku Bożej górze Horeb (1Krl 19,8) i oczywiście tyle dni trwał post Jezusa.
Koniec
Wykonały:
Agnieszka Pająk
Sara Janosz
W tradycji hebrajskiej to dziwna liczba, rozpoczynająca jakby nowe liczenie, przekraczające cykl siódemkowy. Symbolizuje wejście w nową, odmienną rzeczywistość. Obrzezanie, znak szczególnego wybraństwa, dokonywało ósmego dnia po narodzeniu (Rdz 21,4). Izraelici aż przez osiem dni świętowali oczyszczenie świątyni po zwycięstwach Machabeuszy (1Mch 4). Zmartwychwstały Jesus ukazał się Tomaszowi po ośmiu dniach od poprzedniego spotkania z uczniami (J 20,26).
Full transcript