Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Zaščitni zakon za Slovence v Italiji

Predstavitev
by

Maja KosmacZamuda

on 22 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Zaščitni zakon za Slovence v Italiji

Zašitni zakon za Slovence
v Italiji
in
Stanje v Reziji

Slovenci živijo v Italiji
Slovenci v Videmski pokrajini so slabše prepoznana skupnost
Uradno niso bili priznani do zašcitnega zakona
UVOD
Zakon je sprejela vlada Italije leta 2001
doloca ozemeljski obseg manjšine, njene pravice in obveznosti Italije do nje
Zakon je zakljucek pravnega razvoja statusa slovenske manjšine v Italiji
Zakonska dolocila za zašcito slovenske
jezikovne manjšine v deželi Furlaniji
Zakon ima 29 clenov
V prvem delu doloca geografsko obmocje manjšine
Nadaljnji cleni se nanašajo na jezikovne pravice manjšine
pravico do slovenskih imen in priimkov
raba slovenšine v javni upravi, napisih in toponimih
zagotavljanje možnosti obstoja kulturnih in politicnih institucij ter financnih sredstev za manjšino
Zakon o zašiti slovenske
manjšine v Italiji
Stanje v Reziji
Uporaba slovenskega jezika v javni
in sodstvu
Ena od pomembnejših dolocil zašitnega zakona 38/2001, iraženo v 8. clenu
doloca uporabo slovenšcine v javni upravi, pri sodnih organih in pri javnih podjetjih
Tudi javni dokumenti naj bi bili dvo jezicni
Župan Rezije je želel posebej izpostaviti,
da je rezijanšcina slovanskega in ne slovenskega izvora
VIDNA DVOJEZICNOST
Najvecji problem je bil v tem da je Italijani niso priznavali slovenskih manjšin
To je povzrocilo onemogocanje pouka materinšcine
JEZIK IN ŠOLSTVO
skrb za ohranjanje in razvijanje
svojega domacega jezika in kulture
V 90-ih letih je bila izdana rezijanska slovnica
rezijanski jezik vse bolj prisoten kot pisni jezik
pripravil: Matevž Kohek
VIRI:
http://www.delo.si/clanek/117721

http://www.primorski.eu/stories/alpejadran/194437_rezija_ostane_v_zaitnem_zakonu_za_slovence/

http://www.skgz.org/zakon-382001

http://www.kozina.com/premik/VI.htm

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zakonska_dolo%C4%8Dila_za_za%C5%A1%C4%8Dito_slovenske_jezikovne_manj%C5%A1ine_v_de%C5%BEeli_Furlaniji_Julijski_krajini

http://sl.wikipedia.org/wiki/Rezija

http://sl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%A1%C
4%8Ditni_zakon_za_Slovence_v_Italiji

http://www.ssorg.eu/Dokumneti/Zakon%2
038-2001.pdf

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_manj%C5%A1ina_v_Italiji
Full transcript