Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Republiek versus Frankrijk

Door; Lars, Sophia & Julia 2.6
by

Julia vd Bosch

on 21 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Republiek versus Frankrijk

Door; Sophia, Lars & Julia 2.6 Republiek versus Frankrijk Geef duidelijk de verschillen
en overeenkomsten aan De Staten-Generaal
van Nederland Raadpensionarissen Absoluut Vorst De verschillen tussen een absolutistisch en een republiek land zijn goed te merken. Wat een groot en opmerkelijk verschil is, is dat er in een republiek de mensen kunnen kiezen wie de leider van hun land wordt. Maar bij een absolutistisch niet. Meestal is het koningschap erfelijk. De oudste zoon van de koning wordt de nieuwe koning. De Staten-Generaal zijn sinds 1814 de ‘volksvertegenwoordiging’ voor Nederland (dat betekend dat zij het volk vertegenwoordigen). In 1815 is er een tweede kamer bijgekomen. Sindsdien bestaan de Staten-Generaal uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Maar hoe werkt dit nou?
Als een minister een voorstel heeft voor de wet moet dat voorstel eerst worden goedgekeurd door de eerste en tweede kamer. De functies van de twee kamers zijn daarbij wel verschillend: de Tweede Kamer heeft het ’recht van initiatief’ en De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel alleen goed- of afkeuren. De mensen die in de twee kamers zitten hebben een naam: de eerste kamer bevat Senatoren. De tweede kamer bevat Parlementariërs. Samen worden ze Kamerleden genoemd. De eerste kamer heeft 75 leden. De tweede kamer heeft er 150. Beschrijf de sociale
lagen in beide landen Standen-vergadering
Van Frankrijk De ‘Assemblée nationale’ (Nationale Vergadering) is de naam van het Franse Lagerhuis van het tweekamerparlement van Frankrijk. Het Hogerhuis van het parlement heet de Sénat (Senaat). De Franse Vergadering bestaat uit 577 leden, die gedeputeerden heten. Elk lid is gekozen voor een kiesdistrict. De voorzitter wordt bijgestaan door twee vicevoorzitters. Om de vijf jaar worden de leden van de vergadering verwisseld. De President van Frankrijk mag de Nationale Vergadering onderbreken en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Alleen mag hij dit niet doen, als hij dat ook al het jaar daarvoor heeft gedaan. De raadpensionaris was de titel van de eerste adviseur
van Holland en Zeeland. De raadpensionaris (is tot in
1617 landsadvocaat genoemd) werd voor vijf jaar aangesteld door de ridderschap. Hij leidde de deputatie van de staten van Holland naar de Staten-Generaal. Tevens fungeerde hij als zaakwaarnemer van de ridders tussen twee vergaderingen. Hij opende hun post, stelde de agenda samen en bereidde de vergadering voor. Dit was zo geregeld ten tijde van de Bourgondische hertogen, en bleef aanvankelijk zo na de opstand van de Nederlanden tegen de Landsheer. Lars Lars Lars Verschillen Overeenkomsten Dat het in een republiek anders is dan in een absolutistisch land, dat is wel zeker. Maar er zijn ook overeenkomsten. In allebei de soorten regeringsvormen is er één grote leider. Deze leider, de koning of de president, moet keuzes maken die goed zijn voor het land. En de koning wordt met het regeren ´geholpen´ door intendanten. Zei helpen de koning goede beslissingen te nemen, maar toch kan hij alles zomaar doen of beslissen. De President wordt geholpen door de regering. Die samen debatteren totdat er een goede beslissing is gemaakt. Een regent is wat we nu een bestuurder noemen.
Het woord bestuurder zegt het eigenlijk al; hij of zij bestuurt iets. Er zijn heel veel soorten bestuurders. Burgemeesters, wethouders, ministers, en dat soort mensen. Er zijn ook bestuurders van een kerk of
scholen. En die werden ook regent genoemd. Eigenlijk
is het gewoon de baas van iets. De regenten van
vroeger, zijn eigenlijk dezelfde soort mensen die nu in
de tweede kamer zitten. Ze debatteren en beslissen
dingen over het land met zijn allen. Het volk heeft
ook een stem hierin wie de regenten van hun land
zijn. Zij besturen het land immers wel. Regenten Leg het Historische Begrip uit Julia De stadhouder was de plaatsvervanger van de vorst (koning)
die aan de macht was en niet meer kon regeren door de dood
of andere redenen. Totdat er een nieuwe koning was, regeerde de
stadhouder voor het land. Het was dus eigenlijk een soort tussenkoning. De stadhouder was ook de opperbevelhebber van het leger. Een stadhouder komt goed van pas als de aankomende koning nog niet kan regeren. Zoals bij Lodewijk XIV. Toen zijn vader overleed, was hij nog maar 5 jaar oud. En dan kan je natuurlijk geen land regeren. Dus tot de tijd dat Lodewijk XIV niet kon regeren, deed de stadhouder dat. Droit Divin Droit Divin betekent in het Nederlands
goddelijk recht”. Het goddelijk recht is een uitspraak die laat zien hoe de koningen, die absoluut regeerden, over zichzelf dachten. Ze dachten dat God hun had aangewezen om over het volk te regeren. Daarom vonden ze ook dat ze geen rekening hoefden te houden met andere mensen. Behalve God. De vorsten die absoluut regeerden hadden dus ook alle macht. De absolute macht. Lodewijk XIV regeerde ook absoluut, en had dus alle macht. Zijn bekendste uitspraak was: l’état, c’est moi. Dat betekent: ‘De staat, dat ben ik.’ Dat zei hij omdat hij de absolute macht had. Het is een groot kenmerk voor het Absolutisme. Leg het historische begrip uit Julia Een vorst is een koning, een man die over
zijn land -in dit geval Frankrijk- regeert. Hij
regeert in zijn eentje over het land, dit heet
dan een absolute vorst. Iedereen en alles staat
onder hem, behalve god. Er is nog iets
belangrijks met god: Een absolute vorst noemt
zichzelf de plaatsvervanger van god. De god
op aarde. Dit gebruikt hij ook als argument
om dingen in het land te laten gebeuren die
het volk eigenlijk niet wil. Maar het volk
vond god toen heel erg belangrijk. Beschrijf de sociale lagen van beide landen Sophia Julia Sophia Sophia Julia Intendanten Intendanten zijn eigenlijk simpel gezegd
de Ambtenaren die nu bij de gemeente
werken. Zij hielpen de koning om al zijn zaken en afspraken op orde te krijgen. De intendanten van vroeger inde bijvoorbeeld de belasting van de boeren en soms zelfs bij de edelen. Al dit geld ging naar de koning en die besteedde het geld om dingen voor het land te betalen. De intendanten zorgde er ook voor dat er een leger voor het land kwam. Intendanten beslissen dus eigenlijk niks maar helpen de koning bij alle dingen doen die hij zelf al besloten heeft. Leg het historische begrip uit Sophia In het absolutistisch Frankrijk is er een grote koning /vorst, deze bepaald alles voor het land. Dit deed
hij helemaal in zijn eentje. Onder hem stonden de gelovige en geestelijke, deze mensen geloofde heilig in de macht van de koning omdat hij zichzelf vaak de ‘god op aarde’ noemde. Hier onder stonden de edelen, dit zijn mensen van adel, mensen met veel geld en veel bezittingen, met hun geld konden ze over kleine dingen ook de baas worden. Helemaal onderaan stonden de gewone burgers en boeren, deze mensen hadden weinig geld, en helemaal geen rechten. Soms hadden de boeren niet eens genoeg eten verbouwd om zichzelf te kunnen voeden, én een groot deel aan de koning te geven. Beschrijf de sociale lagen in beide landen Sophia Beschrijf de sociale lagen in beide landen In de republiek werkte alles heel anders. Het
land werd bestuurd door een groep mensen, de
regenten. Deze groep mannen kun je vergelijken
met de tweede kamer van nu, het volk kon zelf
kiezen wie deze groep werd. De goede burgerij
stond maar een klein beetje onder de regenten,
ze hadden veel geld, maar absoluut niet meer
macht dan de kleine burgerij. Dan had je nog het
‘gemeen’, dit kun je vergelijken met de gewone
burgers van nu. Deze mensen werden niet
mishandeld of misbruikt en er was vrede
onder elkaar. Sophia Het bestuur van de vroegere republiek bestond
uit de ‘vroedschap’. Dit was een grote groep mensen
waar van allerlei taken onder vielen zoals de burgemeesters, de schepenen en de schout. De burgemeesters van vroeger in de vroedschap kun je vergelijken met de wethouders van nu. En gek genoeg hebben de schepenen niks te maken met schepen, maar kun je het vergelijken met de rechters van nu. En het woord ‘schout’ hoor je vaak nog in wat oudere tekenfilmpjes, deze functie is namelijk te vergelijken
met de commissaris van de politie zoals we die
nu hebben. Vroedschap Beschrijf het historische begrip Sophia Stadhouder Leg het historische begrip uit
Full transcript