Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kockázati tőke Magyarországon

No description
by

Máté Csernus

on 7 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kockázati tőke Magyarországon

A kockázati tőke Magyarországon
Kochmeister-díj 2014
Bevezetés
Pataki Tamás Dániel
Csernus Máté

Konklúzió
Téma
: Kockázati tőke Magyarországon - Az induló vállalkozások kilátásai a hazai kockázati tőkepiacon
Módszer
: hazai és külföldi szakirodalom, jogforrások, mélyinterjúk
Hipotézis
: rendszerszintű problémák
vállallkozói és befektetői kultúra hiányosságai
kkv-kat érintő makrogazdasági körülmények
piaci magatartás egyes problémái
jogszabályi környezet
külön hangsúly a
befektetés folyamatára
és a kapcsolódó
szerződési feltételekre
mik a fejlődés gátjai és milyen változtatások szükségesek?
Vállalatfinanszírozás Magyarországon
vállalatfinanszírozás rendszerének áttekintése
finanszírozási stratégia szerepe/jelentősége
kockázati tőke helye és jellege
főbb megállapítások:
cégek tájékozottságának jelentősége
típustól
kockázattól
eltérő igények

életszakasztól függően
különböző szektorok: más szempontok figyelembevétel
bírálat
: bankhitel vs. kockázati tőke?
pro és kontrák?
Pro és kontra
Bankhitel
Előnyök
:
külső személy nem tart igényt a vállalat operatív, irányítási funkciójában való részvételre
bizalmas információkezelés
érett életszakaszban legolcsóbb választás
kötött visszafizetési struktúra
Hátrányok
:
szabványosított termék
nagy kockázatú cégek számára nehezen elérhető
szigorú biztosítékok (kezesség, jelzálog, stb.)
fizetésképtelenség esetén: felszámolás
Kockázati tőke
Előnyök
:
hiányzó menedzsment gyakorlat, szakértelem, kapcsolati háló pótlása
befektető érdekelt a cég sikerében
a kisvállalkozások tőkehiányának legésszerűbb orvoslása
Hátrányok
:
esetenként életszerűtlen szerződési feltételek
rossz vállalkozó-befektető kapcsolat csődbe vihet egy nagy potenciállal rendelkező céget
magas hozamelvárás
Konklúzió
a kockázati tőke megágyazhat a bankhitelnek
kiegészíthetik, erősíthetik egymást
magvető és korai életszakaszban legfeljebb kiegészítő finanszírozásként érdemes használni a bankhitelt
téves prekoncepció: egyes finanszírozási formák nem férnek meg egymás mellett
A kockázati tőke jellemzése
a kockázati tőke fogalmával kapcsolatos anomáliák tisztázása
a befektetések alakulása a vállalati életszakaszoknak megfelelően
kiszállási lehetőségek
bírálat
: felületesen kezeltük az IPO-t, sikeres exitek?
Kiszállási lehetőségek
1.
szakmai/pénzügyi befektetőnek történő értékesítés
:
jogi terminológia: vállalatfelvásárlás
szerződő fél: Gt/magánszemély
üzletrészátruházással történik
versenyjogi problémák merülhetnek fel
2.
kivásárlások
:
leggyakoribb: vezetői kivásárlások (MBO)
további típusok: intézményi kivásárlás (IBO), hitellel történő kivásárlás (LBO), kombinációs formák, pl. MBO-IPO
szerződő fél: maga a társaság vagy vezető tisztségviselők (LBO - pénzintézetek)
3.
leírás
:
csődeljárás/felszámolás útján jogutód nélküli megszűnés
4. IPO
első nyilvános részvénykibocsátás
valamennyi tőzsdei szereplő és a közvélemény számára is bizonyítja a befektetés rátermettségét
potenciálisan előnyt jelenthet: marketing/PR-érték, üzleti bizalom erősítése, rugalmas finanszírozás, könnyebb hitelfelvétel, külföldi befektetők jelenléte

miért nem választják hazánkban a vállalkozások?
hosszú, költséges és sok előkészítő munka
már a befektetésnél meg kell kezdeni a kilépés tervezését
USA cégformák esetében kézenfekvőbb az IPO lehetősége, mint hazánkban
felek közötti érdekellentét itt jelent leginkább problémát-->az
erős bizalmi viszony
jelentősége
állam segítsége fontos lehet -->
tőzsdei szabályozás
Sikeres exitek
KKV-k és a kockázati tőke
kkv szektor és a kockázati tőke európai helyzete, fontosabb dokumentumok
hazai kilátások, kkv-k helyzetére ható tényezők, statisztikák
kit szeret a kockázati tőke? mely kkv-k tarthatnak számot a kockázati tőke érdeklődésére?
dolgozatunkban elemeztük a 2012-es EVCA adatokat, amely az európai államokban a befektetések GDP-hez viszonyított arányát szemlélteti
az elmúlt hetekben friss adatok a 2013-as befektetésekről
forrás: EVCA
2013-as EVCA adatok
"Magyarország jelentősen hátrébb került a 2012-es adatokhoz képest, de a helyzet nem tragikus, az elkövetkező években ismét fejlődés várható"
Zsembery Levente, X-Ventures
A kockázati tőkepiac szereplői
informális (4F, üzleti angyalok) és intézményi (kockázati tőkealapok) befektetők, egyéb szereplők (inkubátorok, állam) ismertetése
bírálat
: kevéssé érintettük az állam szerepét, jelentőségét
ennek oka:
interjúink alátámasztották azon prekoncepciónkat, miszerint az állam szerepe ideális esetben az externáliák csökkentésére korlátozódik
ugyanakkor az államnak érdeke, hogy az induló vállalkozásokat támogassa --> közvetlen és
közvetett
eszközök
"a kreativitást nem lehet állami programokkal erőltetni, de az életképes ötleteket érdemes lehet támogatni"
Rubik Ernő, HVG, 2014 május
A befektetési folyamat
kapcsolatfelvétel
üzleti terv
személyes találkozó
lényeges szerződési feltételeket tartalmazó ajánlattétel
(Term Sheet)
cégátvilágítás
befektetési szerződés
hatályos jogi szabályozás mennyiben támogatja a felmerülő jogintézmények alkalmazhatóságát?
bírálat:
milyen szabályozási változtatásokat tartanánk célszerűnek az új Ptk.-ban a befektetetések szerződéses hátterének megfelelő, a külföldi szabályozáshoz hasonló előteremtése érdekében?
HVCA-javaslatok egybevetése a végleges Ptk. szöveggel
mennyire "befektető-barát" a magyar jogi környezet?
megvizsgáltuk a 2011-es Kodifikációs Főbizottsági javaslatára a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület által tett szakmai észrevételeket, és összevetettük a végleges normaszöveggel
a 12 módosító javaslatból mindössze kettő került teljes, illetve három részleges elfogadásra
Elfogadásra került észrevételek
3:4.§ (3) --> -
a tagok
egyetemleges felelőssége
kielégítetlen hitelezői követelések esetén ellehetetleníti a befektetőket
a szabály nem került bele a végleges normaszövegbe
3:217.§ --> 3:233.§
vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvények tekintetében a
„legfeljebb az igazgatósági tagok harmadának kijelölésére”
vonatkozó korlátozás törlése
a korlátozás törlésre került
Részben elfogadásra került észrevételek
3:4.§ (2) --> 3:4.§ (2)
a társasági jog diszpozivitásának korlátaival kapcsolatos problémák, különösen a „
létesítő okirat megalkotásában részt nem vevő személyek jogait vagy érdekeit sértő
” kitétel túlságosan tág mivolta
a kitétel törlésre került
6:100.§ --> 6:99.§
a
fiduciárius hitelbiztosítékok semmisége
méltánytalanul ellehetetleníti a szankció jellegű vételi és eladási jog kikötését
részben
elfogadásra került, a pénzügyi biztosítékokról szóló irányelvben meghatározott biztosítéki megállapodások kivételt képeznek
6:226.§ --> 6:225.§
a vételi és eladási jog gyakorlása
ötéves korlátjának eltörlése
, illetve a
drag along és tag along
jogok törvényi szabályozása
részben elfogadásra került, az ötéves korlát nem szerepel a végleges normaszövegben
Elfogadásra nem került észrevételek
a jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezése amennyiben a szindikátusi szerződésebe ütközik
az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása kizárásának lehetővé tétele
törzsrészvény/elsőbbségi részvények
arányára vonatkozó korlátozás eltörlése
az osztalékelsőbbségi részvény más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően (ne csak kedvezőbb mértékben) jogosíthasson osztalékra
igazgatóság létrehozásának lehetősége kft. esetében
felmentvényre vonatkozó szabályok módosítása
üzletrész fogalmára és átruházhatóságára vonatkozó módosítási
Önálló javaslat
egy átfogó magánjogi kódex megalkotása rendkívül összetett munka, gyakran sok
ellentétes érdek
feszül egymásnak egy kodifikációs folyamat során,
DE
a Ptk.-nak a feladata kell, hogy legyen, hogy ezeket az ellentéteket a lehetőségekhez képest
feloldja
álláspontunk szerint a magyar gazdasági környezet megérett arra, hogy a
befektetési szerződést a Ptk. kötelmi jogi szabályai keretében önálló szerződéstípusnak minősítsék
az önálló szerződéstípusok követelményei:
legyen általánosan használt a jogalkalmazók által
rendelkezzen sajátos megkülönböztető jegyekkel
lízing, faktoring és franchise: szintén újonnan szabályozott szerződéstípusok
USA - szokásjogi szint - hazánkban ennek kialakulása évtizedekbe is beletelne
megteremthetné azokat a
jogi kereteket
, amely elősegíthetné az alkalmazott jogintézmények
biztonságos használatát
Budapesti Értéktőzsde
A Cryo sikertörténete
felhasznált anyagok: Oszkó Péter tanulmánya, A Új Széchenyi Terv Hozamrafting c. tanulmánya,
Kiss Gáborral készített interjú
(ex-PortfoLion, jelenleg a Bonitás Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója)
Cryo-Innovation Kutatás-Fejlesztési és Szolgáltató Kft 2005 márciusában alakult
kezdeti tőkebevonás állami pályázatok útján
két fő profil: 1. HHP-kezelés: sejtkezelés hidrosztatikus nyomással az ellenállóképesség növelése érdekében
2. PrimoVision: embriófigyelő-rendszer
további tőkére van szükség, banki finanszírozás nem jöhet szóba hitelképes fedezet és stabil árbevétel hiányában
a szükséges tőkebevonás, végül a PortfoLion Zrt. befektetésével valósult meg --> 220 m HUF --> 35 %
2012-re a Cryo Management nem csak a tudományos, hanem az üzleti életnek is ismert szereplőjévé vált, csapat: 7 fő --> 21 fő, árbevétel: 50 m --> 234 m
konkurencia erősödése további tőkebevonást tesz szükségessé
a svéd VitroLife 5 millió eurót fizet a Cryo-ért
az alapkezelőnek ez háromszoros hozamot jelent, és a Cryo Manegement tudományos/üzleti sikerét is nagyban elősegíti
Mi a siker titka?
a biotechnológia az IT mellett az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat, a Cryo esetében az ötlet és a csapat is kiváló volt
"a biotech ágazat komolyabb többlettudást igényel befektetői oldalról, mint az IT, de siker esetén a megtérülés is magasabb lehet"
(Kiss Gábor)
DE! a PortfoLion befektetése komoly hozzáadott értéket képvisel:
befektetési stratégiája alapján
kisebbségi részesedésre
törekszik, erős kisebbségi jogok mellett
"ennek elsősorban pszichológiai okai vannak, az alapítók motiválása a cél"
(Kiss Gábor)
aktív tulajdonosi magatartás: szoros kapcsolat, napi szintű kontroll
javaslatukra személyi átstruktúrálás, új pozíciók, új ösztönzési rendszer
A VitroLife-fal folytatott tárgyalások során komoly kockázatcsökkentő tényező, hogy egy professzionális partner ül a tárgyalóasztalnál
A kockázati tőke talán a
legelőnyösebb
finanszírozási forma az induló vállalkozások számára
A befektető-vállalkozó viszony, mind a
jogi háttér
tekintetében mind pedig
kultúrális oldalról
erősítésre szorul
a
Term Sheet
szerződési feltételei kiemelt szerepet játszanak a befektetés során, hiszen a folyamat egészét - a kiszállási lehetőségeket beleértve - is
döntően befolyásolják
érdemes lenne szakmai vitát folytatni a
befektetési szerződés
Ptk.-beli szabályozásáról

Köszönjük a figyelmet!
Pataki Tamás Dániel
Csernus Máté
CSP2014
Full transcript