Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fysiikka 1

No description
by

Jussi Partanen

on 8 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fysiikka 1

Fysiikan kehitys
Muinaiset kansat
ja antiikki
Tähtitiede: Stonehenge, Mesopotamia,
Egypti : kalenteri taivaankappaleiden liikkeen avulla
Sähkömagnetismi ja moderni aika
Suureet ja laskeminen
Suure
Suureiden ilmoittaminen
Laskeminen
Fysiikassa laskun tulos ilmoitetaan epätarkimman suureen mukaan.
Esim s = v t = 84 km/h * 1,25 h = 110 km
Liike
Liikkeen kuvaaja
1. Mitataan matkaa ja aikaa; videolta: henkilöt 4 m välein.
nopeuden yksikkömuunnokset
Kiihtyvä liike
Opettaja lähtee polkemaan pyörällä:
1. Tunti
Fysiikka
• luonnontiede ( tutkimuskohde ympäröivän maailman tapahtumat, esineet ym…)
(saadaan sama tulos jos mittaus tehdään oikein, putoamisaika vrt kyselytutkimus)
• Empiirinen ja eksakti ( empiirinen = kokeellinen, eksakti, esim putoamisaika 1,56 s.)
• käyttökohde: yleissivistys, eri ammateissa (lentäjä, insinööri, sähkömies, röntgenhoitaja, lääkäri, mekaanikko, meteorologi…)
• Fysiikan osa-alueita: mekaniikka, sähkömagnetismi, lämpöoppi, aaltoliike, ydinfysiikka.
Esim. hankaat käsiä yhteen: Kitka lämmittää kädet ( kitka mekaniikan suure, lämpö on lämpöenergiaa).
Kotitehtävä: Ajat klo 6:30 pyörällä töihin. Mitä fysiikan osa-alueita liittyy pyöräilyyn ja miten?

Energia
Energia:
1. Potentiaalienergia, Liike-energia, Lämpöenergia, Säteilyenergia, Kemiallista energiaa (akku)
2. Potentiaalienergia (kappale on ylhäällä), Liike-energia
3. Tuulen liike-energia => siipien ja akselin pyörimisen energia => generaattori muuntaa sähköksi => videotykki muuntaa sähkön säteily ja lämpöenergiaksi
4. hiilen kemiallinen energia => lämpöenergia => höyryn liike-energia => turbiinin pyörimisen energia => generaattori muuntaa sähköksi => videotykki muuntaa sähkön säteily ja lämpöenergiaksi

Atomeista
Atomi
Atomi
• Atomin osat ovat Ydin ja elektronit
• Ydin koostuu neutroneista ja protoneista
• Protonit ja neutronit koostuvat kvarkeista (MAOL s. 108)
• Nukleoni = protoni/neutroni
• Nuklidi = ydin ( Nuklidi koostuu nukleoneista)
• Esim O16 -ydin 8 protonia, neutroneita 16-8=8 hapella on olemassa ainakin isotoopit, 15, 16, 17, 18, 19
• Ytimen pitää koossa vahva vuorovaikutus
• protonin massa 1,6726 × 10 -27kg = 1,0072765 u (atomimassayksikkö)
• Neutronin massa 1,6749 × 10 -27kg = 1,0086650 u
• Hiili 12 isotoopin massa on tasan 12 u
• Radioaktiivisen hajoamisen energia E on peräisin vahvasta vuorovaikutuksesta E = ∆ m c2 Esim Ydinvoimalassa uraaniytimen massa on suurempi kuin sen hajoamistuotteiden massa
Auringossa kahden vety-ytimen massa on suurempi kuin syntyneiden hiukkasten massa (He + n)

Radioaktiivisuus
Radioaktiivisuus
Kun atomiydin muuttuu toisen alkuaineen atomiytimeksi, syntyy radioaktiivista säteilyä. Tapahtuma on nimeltään radioaktiivinen hajoaminen.
Radioaktiivisen säteilyn lajit:
Alfa-säteily
Beeta+ -säteily
Beeta- -säteily
Gammasäteily
Näistä hiukkassäteilyjä ovat Alfa-säteily, Beeta+ -säteily ja Beeta- -säteily. Gammasäteily on sähkömagneettista säteilyä. Alfa-säteilyssä ytimestä poistuu helium-4-ydin. Beetahajoamisessa ytimestä poistuu joko elektroni tai positroni ( + antineutriino tai neutriino)

Fuusio ja fissio
Fissiossa esim uraani hajoaa osiin ja samalla vapautuu energiaa. Hyväksikäyttö ydinvoimala.

Fuusiossa esim kaksi vety-ydintä yhdistyy heliumiksi, lisäksi syntyy neutroni ja energiaa. Tähtien (esim Aurinko) lähettämä säteilyenergia perustuu fission tuottamaan energiaan.
Energiatehtäviä ryhmätyöt
1. Oletetaan että auditorion videotykin sähkö tuotetaan hiilivoimalla. Luettele kaikki eri energiamuodot alkaen voiman kattilaan tuodusta hiilikuormasta siihen että näet tämän tekstin valkokankaalla.
2. Mitkä ovat fossiiliset polttoaineet?
3. Luettele uusiutuvat energialähteet.
4. Rakennat omakotitalon Kuhmalahden perämetsiin ja omistat taloa ympäröivät metsät. Miten toteuttaisit talon lämmitysratkaisut?
5. Rakennat kerrostalon Italiaan. Miten toteuttaisit talon sähkö- ja lämmitysenergian?
6. Olet Amerikan presidentti tai Kiinan johtaja. Miten pelastaisit Maan ilmastonmuutokselta?

Väittelyaiheet: ( Keksi faktoja jotka puolustavat omaa ja muita vastaan)
* Fossiiliset polttoaineet
*Ydinenergia
*Puu- ja aurinkoenergia
*Bioetanoli ja tuulivoima
*Vesivoima


Energiaesimerkki
Lukion fysiikka 1 kurssi

Keskiaika ja teollinen vallankumous
Rakennustekniikka: Temppelit, pyramidit, linnat
Liike: kuun ylinen ja alinen liike
Matematiikkaa
2. tehdään tuloksista taulukko
3. tehdään tuloksista kuvaaja. Ohje: Päätä akselien jaotus tutkittuasi taulukosta suurimmat arvot.
Tehtäviä
Liike

Yhtälöt

laske suoran kulmakerroin
Nopeus laskuja
Henkilöt on 3 metrin välein ja ajat kellotetaan videosta. Taulukoidaan tulokset, lasketaan nopeus 3 metrin siirtymälle väliajoista ja matkasta
Liike eri koordinaatistoissa
Tuloksista saadaan alla oleva kuvaaja t,v-koordinaatistoon
Kuvaaja on suora alkuvaiheessa. Suoran kulmakerroin on kiihtyvyys.
Liikkeen kuvaaja
Vuorovaikutus
Liikeyhtälö
Video vuorovaikutuksesta
Newtonin lait
Newtonin 1. laki
Kappale on levossa tai tasaisessa liikkeessä jollei siihen vaikuta vuorovaikutusta. ( huono esimerkki, auto jatkaa kurvista ulos ellei ole kitkaa)

Newtonin 2. laki
F = m a
Kappale on kiihtyvässä liikkeessä kun siihen vaikuttaa kokonaisvoima. Ks video voima edeltä.

Newtonin 3. laki
Vuorovaikutus aiheuttaa sen osapuoliin yhtä suuret mutta vastakkaissuuntaiset voimat. Ks video vuorovaikutus edeltä.
Vuorovaikutus
Voimat
Voimat ja liike
Liikeyhtälö
Magneettien välinen vuorovaikutus
Putoaminen ja paino
Ida Mäenpään käsitekartta säteilystä
Full transcript