Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristendom

Kristendom
by

Martin Malmborg

on 31 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristendom

Jesus?
"Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus"
Joh 8:12
Jesus?
Jesus?
Jesus?
"Jag är livets
bröd"
Joh 6:35
"Jag är uppståndelsen
och livet. Den som
tror på mig skall leva
om han än dör, och
den som lever och
tror på mig skall
aldrig någonsin dö"
Joh 11:25
"Kom till mig, alla ni som är trötta och tyngda av bördor, så skall jag ge er vila"
Matt 11:28
Jesus?
VEM ÄR
JESUS?

"Min son, dina synder är dig förlåtna"
Mark 2:5
Snickare
Indirekta anspråk
Förlåta synder
Spreds snabbt
Visades sig för lärjungarna i 40 dagar
Han dog och uppstod
Vid den tiden fanns en vis man, Jesus - om det nu är korrekt att kalla honom "man", för han gjorde underara ting - en lärare för människor som tar emot sanningen med glädje. Han fick med sig många människor, både judar och hedningar. Han var Kristus, och när Pilatus på förslag från de ledande männen ibland oss hade dömt honom att korsfästas, övergavs han inte av dem som först älskat honom, och han visade sig för dem på den tredje dagen, så som de heliga profeterna hade förutsagt; både detta och tiotusentals andra underbara ting om honom, och det släkte som kallas kristna efter honom har inte utplånats intill denna dag.
Josefus - född 37 eKr
Har Jesus funnits?
Stora anspråk till sin egen person
"På domens dag ska ni alla stå inför mig, och jag ska avgöra ert eviga öde. Vad som händer er beror på hur ni behandlat mig och mina efterföljare"
Sa att han var Gud
Är du Messias?
"Jag är"... och ni ska få se Människosonen sitta på maktens högra sida
Mark 14
Undervisning
När Jesus var 30 år började han undervisade och bota människorna

Den kändaste predikan Jesus höll heter Bergspredikan. Innehåller några kända citat:
Allt vad ni vill att människor ska göra för er, skall ni också göra för dem
Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?
Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra
Bönen "Fader vår"
Frälsning
Kyrka betyder "Herrens Hus"
2 miljarder anhängare i världen
3384 kyrkor i Sverige som har 7 miljoner medlemmar
Präst predikar och kantor spelar
Liknelser
Frikyrkor
Protestanter

Jesus hade 12 lärjungar. Petrus blir ledaren, Johannes hans bästa kompis och Judas förråder honom
Kung David (som vann över Goliat och sedan blev kung) blev smord med olja) Jesus kallas för Kristus och Messias som betyder "den smorde" på grekiska och hebreiska.
Synd betyder "missa målet", när man bryter mot Guds bud.
Såningsmannen
Den barmhärtige samariten
Den förlorade sonen
Den gode herden
Paulus på väg till Damaskus (huvudstad i Syrien) för att fängsla kristna. På väg får han se ett ljus och hör en röst. Har skrivit många av breven i Nya testamentet
Petrus såg i en syn en duk som sänktes ner med djur som var orena. Han hörde en röst som sa, "slakta och ät". Men eftersom han var jude sa han nej. Detta hände tre gånger och då försod Petrus att budskapet om Jesus var för inte bara judar.
Katoliker
Påven, Franciskus, kommer från Argentina men bor nu i Vatikanen, Rom. Han tillhör Jesuitorden som förespråkar liv i fattigdom. Har uttalat sig mer tolerant om homosexuella och giftemål efter skillsmässa

Kyrkan heter Peterskyrkan eftersom Petrus dog där.
Martin Luther är en tysk präst, munk och teolog, känd som den som initierade den protestantiska reformationen. Han protesterade mot avlatshandel, som gick till byggnaden till Peterskyrkan. Införde svenska på gudstjänsterna och i bibeln. Användes av nazisterna för hans antisemitism.
Frälsningsarmen är kända för deras engegamang för de fattigaste. Ordspråket var "Blod och eld", som betydde att man fokuserade på nåden och kraften
Immanuelskyrkan, tidigare Tidaholms missionskyrka, som tillhör samfundet "Equmenia" är ett samfund som startades på 1800-talet. Frågor som var viktiga var mission till andra länder, nykterhet och att Svenska kyrkan skulle frigöra sig från staten
Tidaholms Pingstkyrka är en del av pingströrelsen som startade i början av 1900-talet. Den personliga omvändelsen och erfarenheten av den Helige Anden är viktig. Man har också hjälpt de svaga i samhället genom behandlingshem och second hand.
Frikyrkorna uppstod som protest mot Svenska kyrkan som hade monopol som kyrka på 1800-talet. Vissa ville döpa vuxna (vuxendop). Idag är samfunden inte lika viktiga och många nya församlingar har startat i storstäderna som fokuserar mer på unga
"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv."
Johannes 3:16
"Lilla Bibeln"
Ortodoxa
Använder ikoner
Ortodoxa kyrkan i Ryssland står Putin nära, vilket Pussy Riot protesterade emot
Sista tiden
I sista boken, Uppenbarelseboken, står det om sista tiden.
Bland annat står det om Antikrist. En person som ska få mycket makt som ska ha makt en kort tid.
Sedan ska Jesus komma tillbaka
Min Herre och min Gud
Joh 20:28
Krusifix
Korsfästelsen
Eftersom judarna är ockuperade av Romarriket får inte Fariseérna verkställa dödstraff utan det blir Pontius Pilatus som motvilligt gör det.
Kristi himmelsfärd
Judisk religion?
Blir fri från synden eller döden

Frihalsa kommer från när man frigav slavar
Inriktningar
Treenighet
Högtider
Han dog och uppstod
Kristi himmelsfärd
Jul
Påsk
Pingst
Kristi himmelsfärd
Advent
Sola fide ("genom tron allena")
Sola gratia ("genom nåden allena")
Sola scriptura ("genom skriften allena")
De ortodoxa kyrkorna är den näst största kristna kyrkogemenskapen i världen, med uppemot 300 miljoner anhängare.

Bartholomeus I är patriark av Konstantinopel sedan 1991 och är därmed den östortodoxa kristendomens ekumeniske ledare.

Han varit mycket internationellt engagerad. Ett av hans första åtaganden var att återuppbygga kyrkorna i det forna östblocket efter kommunismens fall 1990. Han har påbörjat dialoger med romersk-katolska kyrkan, andra kristna, muslimer och judiska grupper. Patriarken är en aktiv miljöförkämpe, kallas ibland ”den gröne patriarken”.
Romarriket delades och blev till Västrom och Östrom. Östrom eller Bysantiska riket fanns i över 1 000 år. Huvudstad blev Konstantinopel (Istanbul) och religionen var den ortodoxa kyrkan
Mose
Fransciskus
Assasi
4 miljoner besökare
UNESCO
Pappan var förmögen klädeshandlare

Från 1100-1300 fördubblades folkmängden= Ny ekonomisk tidsålder. Ny köpmansklass vs feodalherrar som kung eller furste. Skrån och gillen skapades för att kämpa mot feodalherrarnas tullar och avgifter.
Kamp mellan kejsaren i "det Heliga romerska riket av tysk nation" och påven i Europa. I Assasi hade man lämnat Kyrkostaten med påven och man ville också bli fria från kejsaren.

Så 1198 gick borgarna ihop och attackerade de tyska soldaterna i borgen "La Rocca" och den kejserliga kommendanten fick lämna sin post. Fransciskuls var som 16-årig troligtvis med i anfallet.
Universitet grundades, utbilda domare och jurister

"Majores" och "Minores". Majores var den rika överklassen och adeln som hade skydd av tyskarna och hade egen poliskår. Minores var borgare och köpmän.

De ville nu ta hämnd. Adelsmännen vände sig till sina adelsmän i grannstaden Perugia och det blev ett blodigt krig. Franciskus deltod i striderna och blev fängslad i ca ett år.
Konflikter
Då ansåg man att det fanns ett samband mellan synd och spetälska, refererade till Mirjam, Moses syster. Sågs som socialt döda med en begravningsrit där anhöriga fick säga adjö.
"Bygg upp min kyrka"
Omvändelse
Splittrad kyrka
Pierre Valdes från Lyon i Frankrike. Han räknas som den första protestantiska reformatorn, och föregångare till bland andra Martin Luther. Levde med Apostlagärningarna 2:42, hjälpa fattiga och egendomsgemenskap. Uppsökte påven, men fick inte predika offentligt, men gjorde det iallafall och bannlystes 1184.

Skillnaden mellan Franciskus och Valdes var att Franciskus inte kritiserade kyrkan eller påven, utan förblev lojal. Durand av Huesca var först valdensare, men blev sedan katolik, kallades "katolska valdensare".
Katarer
Ordet "kättare" kommer från katarerna som också kallas för "Albigenser" eftersom Albi i södra Frankrike var ett huvudsäte.

Man har sagt att "utan Franciskus skulle kyrkan ha lidit skeppsbrott, och katarerna blivit segrare. Franciskus räddade den kristna kyrkan."
Från början vandrarpredikanter som kritiserade kyrkans förvärldsligande, man var på de fattigast sida.

Hade en dualistisk åskådning, fanns två gudar, både en god och en ond Gud. Hade gnostiska uppdelning mellan materia - ande, kropp - själ, ont - gott. Kroppen var "smutsig".

Synen på Jesus är också annorlunda, de trodde inte på inkarnationen. Kallas ofta för Guds ord, ljus eller visdomen.
Albigenserkriget var ett tjugoårigt krig (1209–1229) mellan påven och de "kätterska" katarerna som levde runt staden Albi i Sydfrankrike. Kriget utmärker sig genom synnerligen brutala och blodiga metoder. Albigensarnas beskyddare, Raimond av Toulouse, besegrades. Efter krigen flyttades makten från södra till norra Frankrike.
Som inkvisitorer var det oftast dominikaner, duktiga teologer och tiggarmunkar vilket gjorde dem mindre benägna att frestas av världsliga belöningar. Till de vanliga straffen hörde böter, ålagda böner och perioder av botgöring samt kortare fängelsestraff.

Efter Albigenserkriget infördes dödsstraff mot kättare, ofta genom att de brändes på bål. Påvedömets andliga auktorietet undergrävdes allvarligt av detta.
Korstågen
I fornkyrkan var våld otänkbart. Men Augustinus utvecklade tre villkor för att krig kunde vara rättfärdig, "bellum iustum" på 300-talet.

På 600-talet uppträdde Muhammed och hundra år senare var kristendomen instängd från öster och väster av muslimer. Då planeras korstågen för att återta de förlorade områdena.
Bikten. Att bekänna sina synder är viktig inom katolikerna
Helgon
Munkar och nunnor bor i kloster
Bibeln
Bergspredikan
Kristendom till Sverige
* Alla människor lika värda. Gjorde att trälarna förbjöds under 1300-talet.
* Blodshämnd kunde få sitt slut
* De kristna tog hand om fattiga och sjuka
* Kvinnorna kunde få utbildning på kloster, fick de inte på universiteten
* Går över till protestantismen
* Bibeln översätts
* Kungen blir ledare för kyrkan, leder till Klockupproret i Dalarna.
Riksdagen Västerås 1527
Varför kristendomen växte i Sverige
Passionshistorien
Torsdag
Jesus tvättar lärjungarnas fötter
Påskmåltiden då nattvarden instiftades
Efter måltiden, när Petrus lovat att aldrig svika och Judas fått pengar, gick de till Getsemane trädgård och där tog soldaterna Jesus
Fredag
På natten förhörs han av Kajafas, översteprästen. Pontus Pilatus piskar honom och dömmer honom till döden genom korsfästning.
Nya testamentet, 27 böcker
Matteusevangeliet
Markusevangeliet
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet

Apostlagärningarna

Paulus brev

Uppenbarelseboken
Gamla testamentet
39 böcker
Full transcript