Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Veien til Kommune 3.0

No description
by

Frode Fossbakken

on 24 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Veien til Kommune 3.0

Hva er kommune 3.0?
Et paradigmeskifte - en radikalt annerledes grunnoppfatning av hva en kommune er.

Med dette skiftet følger også et nytt syn på hva innbyggerens, medarbeiderens, lederens og politikerens rolle og oppgave er.

Kommune 3.0 er en bevegelse vekk fra tenkningen om at kommunen er servicevirksomhet, mot en tenkning om at kommunen er et politisk ledet lokalsamfunn av aktive, ansvarsbeviste innbyggere.
Hva er målet med Kommune 3.0?
Kommune 3.0 er et mål i seg selv - et skifte vi skal gjennomføre for å skape

bedre livsvilkår for hver enkelt innbygger
bedre arbeidsvilkår for hver enkelt medarbeider
et sterkere samfunn båret av sterkere små og store fellesskap
Sammenhengen mellom kommune 3.0 og fagligheten
Vår adferd og de valg vi treffer i løpet av en alminnelig arbeidsdag, er ofte ryggmargsreflekser med utspring fra vår etikk og faglighet.

Kommune 3.0 har betydning for medarbeiderens misjon og rolle, og derfor også betydning for hva god faglighet vil si.

Kommune 3.0 nødvendiggjør en drøfting av ny faglighet og ny adferd i alle ledelsesmessige sammenhenger.

Kommune 3.0 fører først til endret adferd når den enkelte fagperson ser nye muligheter for å være med og skape noe godt, og gjøre en positiv forskjell i arbeidhverdagen.
Hvorfor "Kommune 3.0"
Innenfor de fleste fag fins det tendenser som bygger på samme tenkning som Kommune 3.0 - "
tidlig intervensjon
" i den pedagogiske verden, "
hverdagsrehabilitering
" i pleiesektoren, "
digital selvbetjening
" i servicesektoren og "
samspill med frivillig
e" på sosial/kulturområdet.

Kommune 3.0 er et felles begrep på tvers av sektorer, i et felles (inkluderende) språk.

Et felles begrep understreker at vi ikke bare vil passivt iaktta eller punktvis inspireres av nye tendenser - vi vil aktivt prege utviklingen og aktivt forandre til det bedre.
Hvordan blir kommune 3.0 et bedre sted for innbyggerne?
Forskning og livserfaring viser at det er avgjørende for vår trivsel, helbred og livskvalitet at vi har mulighet til å være en del av fellesskapet, være aktive, ta ansvar og være til nytte for andre enn oss selv.

Gjennomgående tanke i kommune 3.0 er at personer med like forutsetninger og utfordringer samles i fellesskap for gjensidig støtte og oppmuntring.
Hva krever kommune 3.0 av den enkelte leder?
Lederen skal være klar over at kommune 3.0 er en betydelig omstillingsprosess for den enkelte medarbeider, da det kan være dyptgripende fagnormer og overbevisninger det skal gjøre opp med

Derfor er det ikke nok med STYRING via mål, jobbinstrukser, kontrakter og annen "systemtenkning" - det er behov for LEDELSE via personlig engasjement, motvasjon, innvolvering, storytelling, rollemodellarbeid og annen "mennesketenkning"
Hvordan merkes den nye politikerrollen i kommune 3.0?
Politikerrollen er ikke lenger bare et spørsmål om å lytte til innbyggerne, men i like høy grad et spørsmål om å påvirke innbyggerne - aktivt politisk lederskap i lokasamfunnet
Arbeidet fortsetter...
Veien til Kommune 3.0
Hva om ikke alle synes ansvar og felleskap er bedre enn kundeservice?
Kommune 3.0 er et paradigmeskifte, som setter en klar retning for utvikling og ledelsesinnsats i organisasjonen

Vi har fortsatt plass til mangfold, og plass til at vi utvikler oss i ulik takt

Vi skal også vise mot ved å utfordre innbyggere og medarbeidere til å se på det medansvaret vi alle har for å utvikle fellesskapet
Hva krever kommune 3.0 av den enkelte medarbeider?
Kommune 3.0 må inngå i alle ledelsesprofiler. det innebære at hver enkelt medarbeider sammen med kolleger og ledelse:

- reflekterer over kommune 3.0 og hjelper hverandre med og oversette tankegangen til egen arbeidssituasjon og faglighet

- tar aktiv stilling til vår misjon og rolle i kommune 3.0

- finne eksempler på hvor kommune 3.0 allerede er en realitet i hverdagen

- finner områder hvor vi skal endre faglighet og etikk, og med det adferd

- bruker kommune 3.0 som basis for kreativ nytenkning
Hvordan kan kommune 3.0 skape et sterkere samfunn?
Kommune 3.0 er en langsiktig strategi for et sterkere samfunn, både mennesklig og økonomisk. En ny generasjon som er vant til å finne glede i å skape selv og ta ansvar i fellesskap, kan på lang sikt lette presset på den offentlige økonomien.
Hvordan blir kommune 3.0 et bedre sted for medarbeiderne?
Vi skaper åpne institusjoner hvor "de og oss" brytes ned - innbyggere og brukere er ikke lenger krevende kunder, men mennesker som tar medansvar og støtter opp om dyktige fagprofesjonelle.

Det er et ledelsesansvar å sikre godt samspill mellom aktive innbyggere og profesjonelle ansatte, så begge parter føler seg verdsatt, og slik at de fagprofesjonelle opplever å få bedre overskudd til gjøre det de er best til.
Hvordan kan vi arbeid med kommune 3.0 i Øyer?
Hvor har vi gode eksempler på kommune 3.0 i vår praksis allerede i dag?
Når møter vi innbyggerne som kunder, og når møter vi dem som ansvarlige mennesker med ressurser?
Hvordan passer kommune 3.0 inn i det vi anser for god faglig etikk i dag?
Hvordan kan vi beskrive en ny faglig retning som er inspirert av kommune 3.0?
Tror vi på at den nye retningen er en gevinst for innbyggerne, fagligheten og arbeidsmiljøet?
Hva skal vi gjøre først? Hvordan vet vi når vi lykkes?
Bruker vi ord og uttrykk i dagligtale som hører til kommune 2.0 - og som vi må avlære?
Full transcript