Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grup ve Grup Süreçleri

No description
by

Yasemin Abayhan

on 23 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grup ve Grup Süreçleri

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Abayhan
Grup ve Grup Süreçleri
Gereksinim ve hedefleri nedeniyle etkilesime giren üç ya da daha fazla sayıda bagımsız insan.
-Evrimsel geçmiste baskaları ile bag kurmak hayatta kalmayı saglamaktadır.

-Aralarında bag olan insanlar daha iyi tarım yapabilir, daha iyi avlanır, daha kolay es bulup çocuk bakabilirdi!
İnsanlar gruplara neden katılır?
Grupların Yapısı ve İslevleri
Ayrıca grup içerisinde bireyselligin yok olması da bireyin farklı davranısları ortaya koymasına sebep olabilir.
Grup Süreçleri
Grup Nedir?
Grup tanımında bizim için önemli olan bazı kriterler vardır.
1) Belli bir süre boyunca dogrudan etkilesim
2) Sosyal bir kategoriye ortak üyelik (cinsiyet, yas, vs.)
3) Paylasılan ortak kimlik, amaclar kümesi olmalı!
"Biz" duygusu!!!
Grup sargınlıgı!!!
Hiyerarsik Yapı!!!
Kurallar!!!
Karsılıklı Bagımlılık!!!
-Gruplar bilgilendirici sosyal etki sayesinde sosyal dünya ile ilgili bilgi elde etmemizi saglarlar.

-Grup, bireyin kim oldugunu tanımlar.

-Gruplar, sosyal normların olusturulmasını saglarlar.
-Gruba ait olma olma gereksinimi dogustan ve evrensel!
Grup büyüklügü degiskendir.Genellikle gruplar 3-6 kisiliktir. Grup büyüdükçe tüm üyelerin birbirleri ile etkilesime geçmesi zorlasır.
Grup üyeleri yas, cinsiyet, inanç ve fikirler açısından birbirlerine benzeme egilimi göstermektedirler.
Benzer kisilerin gruba üye olması
Sosyal Normlar/ Sosyal Roller
Tüm üyelerin uyması gereken kurallar.
Grupta belirli insanların nasıl davranması gerektigine yönelik beklentiler.
Sosyal rollerin belirgin ve net olması, o grup üyelerinin daha basarılı olmasını saglamaktadır!
Bazen insanlar sosyal rollere kendilerini kaptırıp kimliklerini unutabilirler!!
Örn; Zimbardo'nun deneyi...
Günlük hayatta roller keyfi ya da adaletsiz olduklarında sorunlu bir hal alabilir.
Örn; kadınların is hayatına atılmaları ile geleneksel kadın rolleri ile yeni surecin çatısması
Roller degistikçe çatısma artar!
Degisen roller kisiliklerimizi de etkileyebilir.
Örn; kadınların kendilerini gitgide daha özerk tanımlamaya baslaması
Grup Sargınlıgı:
Grubun üyelerini birbirine baglayan ve karsılıklı düskünlügü tesvik eden özellikleri.
-Grup sosyal nedenlerle olustuysa---> O grup ne kadar sargın ise, üyelerin grupta kalma, grup etkinliklerine katılma ve benzer üyeleri gruba almaya çalısma olasılıgı yüksektir.
-Islevi birlikte çalısmak olan bir grupta ise---> Görevi basarıyla yerine getirmek o grubun sargınlıgını arttırır.
Sosyal Hızlandırma
Sosyal Hızlandırma: Başkalarının varlığının bireyin performansını arttırmasıdır.
Baskalarının varlıgında yalnızca basit ve sıradan islerde sosyal hızlandırma görülür!
Zajonc: Uyarılmışlık Kuramı
-Zajonc, başkalarının varlıgının psikolojik uyarılmışlık durumunu arttırdıgını; bu tip uyarılmıslıgın da basat (baskın) davranım ile sonuçlandığını ortaya koyar.

-Bu tip psikolojik uyarılmışlık durumunda yeni ve zor bir işte daha başarısız oluruz!
Baskalarının varlıgı neden psikolojik uyarılmıslık yaratır?
a) Baskalarının varlıgında birey tetikte olmak durumundadır.
b) Izleyıcılerın varlıgı, bireye degerlendirildigi hissini verir ve iyi bir sonuca ulasmak icin cabalanabilir. (Degerlendirilme Kaygısı)
c) Baskalarının varlıgı dikkatimizi bölebilir.
Sosyal Kaytarma
-Insanların baskalarının yanındayken ve kisisel basarıları degerlendirilmiyorken basit islerde daha kötü, karmasık islerde daha iyi basarı sergileme egilimi.
-Burada anonimlik olduğu için birey rahatlamakta ve daha düşük bir performans sergilemektedir.
Sosyal kaytarma, kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülür.
Bireyci kültürlerde toplulukçu kültürlere oranla sosyal kaytarma daha fazla görülür.
Grup Kararları
-Grupların temel islevlerinden biri: karar verme
-Konu üzerinde en fazla uzmanlık sahibi olan kisiye güvenildiginde ve insanlar yalnızca kendileri icin degil bütün grup icin en iyi yanıtı bulmaya güdülendiklerinde grup bireye oranla daha iyi kararlar verebilir.
- Bunun dısında birey kararlarına kıyasla grup kararları daha kötü olabilmektedir.
Nedenleri:
İşlem Kaybı
: Grup etkilesiminin herhangi bir yönüyle sorunlara iyi çözümler bulmayı engellemesi
- Gruptaki en yetkin üyenin kim oldugu konusunda yanlıs bir karara varılmıs olabilir.
-En yetkin üye diger herkesle celismeyi göze almayabilir.
-Grup icindeki bireyler birbirlerini dinlemeyerek iletisim sorunu ortaya cıkarıyor olabilirler.
Farklı Bilgileri Paylaşamama:
Gruplarda üyelerin zaten genel olarak bildikleri seyler üzerinde odaklanırken yalnızca bazılarının sahip oldugu bilgileri ele alma konusunda basarısız olmalarıdır.
Aktarmacı bellek!
Grup düşünü:
Grup sargınlıgını ve dayanısmasını korumanın olguları gercekci bir sekilde ele almanın önüne geçmesi
(Sargın grup + Alternatif Bilgilere kapalı+ Yönlendirici Lider + Zayıf Karar Verme Prosedürleri)
Grup düşününden kaçınmak isteyen bir lider:
a) Tarafsızlıgını korumalı
b) Dısarıdan fikir almalı
c) Alt gruplar kurmalı
d) Isimsiz fikirler almalı.
Grup Kutuplaşması
-Gruplar mı yoksa bireyler mi daha riskli kararlar vermekteler?
Gruplar!
-Eger grup üyelerinin en bastaki egilimleri riskli ise grubun kararı bireyin kararına oranla daha riskli olur.

-Eger grup üyeleri en basta temkinli bir tutum sergilemisler ise grubun kararı bireyin kararına kıyasla daha temkinli olur.
Grup kutuplasmasının iki ana nedeni mevcuttur.
1- Grup üyelerinden bazıları digerlerinin ortaya koydugu argümanları göz önüne almamıs olabilir.
2- Grup degerleri ögrenilip ona göre davranılabilir.
Grup konusu sosyal psikolojide neden önemlidir?
Grup
İkili
Grup
Yığın/Kalabalık
Duygusal yogunluk!
Sorumluluk yükü daha fazla!!
Ortak bir ilgi etrafında toplanma!
Yapılandırılmış grup normları, biz duygusu açısınan grup her ikisinden de farklılaşır.

Bazı durumlarda yığın kalabalığa dönüşür.
(Baumeister)
Bu yüzden psikolojik dışlanma fazlasıyla yıpratıcıdır!
Hapishanelerdeki kötülüğün fıçısı!
Hannah Arendt---> "kötülügün sıradanligi"
Bireyselligin yok olması!!!
NEDEN
Dene ve Gör!
Grup alıstırması
Ataçtan neler yapılabilir??
Gelecek haftaya; bu film afişi burada ne ayak?
Anonimite!!!!
Eger isbirligi ortaya konan görev açısından önemli ise sargınlık verimi arttırır!
Ancak bazen grup içindeki iliskiler verim önüne geçebilir!
Grup Sosyallesme Modelleri
Gruplar zaman içinde degisen dinamik yapılardır.
Tuckman: 1) Oluşum
2) Fırtına
3) Norm Oluşumu
4) Performans
5) Dağılma
*Rol Geçişleri önemli!

*Kabul törenleri!
Full transcript