Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ

No description
by

melike tınaztepe

on 4 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ

KOŞUK
SAGU
DESTAN
SAV
Melike TINAZTEPE
SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
Aşk, yiğitlik, doğa sevgisi gibi konular işlenmiştir.
Kafiye şeması "aaab , cccb , dddb" şeklindedir.
7 li hece ölçüsü ile söylenir.
Halk ozanları "KOPUZ" eşliğinde söylerdi.
Sığır ve şölen adı verilen törenlerde söylenen şiirlerdir.
Halk edebiyatındaki adı KOŞMA, divan edebiyatındaki adı GAZEL dir.
Nazım birimi 4'lüktür.
Koşuk Örnegi
Üdiğ mini komıttı
Sakınç manga yamıttı
Könglüm angar emitti
Yüzüm mening sargarur

Günümüz Türkçesiyle
Aşk beni coşturdu ve heyecanlandırdı
Dert bana geldi ve bende toplandı
Gönlüm o güzele meyletti;
Yüzüm o yüzden sararıyor
Bugünkü atasözlerinin karşılığıdır.
Anonimdir.
Yaşamla, toplumla ve insan doğasıyla ilgili öğütler verir.
Cümle halinde ya da iki dize şeklinde söylenir.
Ermegüge bulut yük bolur. (Tembele bulut yük olur.)

Yıgaç ucuga yıl teger, körglüg kişige söz değer (Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.)
Kafiye düzeni koşuktaki gibi "aaab cccb dddb" şeklindedir.
"Yuğ" adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin iyiliklerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.
Halk edebiyatındaki adı "Ağıt" , divan edebiyatındaki adı "Mersiye" dir.
Sagu Örnegi
Ödlek arığ kevredi
Yunçığ yavuz tovradı
Erdem yeme sevredi
Ajun beği çertilür

Günümüz Türkçesiyle:
Devir iyice kötüleşti
Sefil ve kötüler güçlenip kuvvetlendi
Edep ve erdem iyice azaldı;
Çünkü dünyanın beyi yok oldu
Henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hâkim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmış sözlü edebiyat ürünleridir.
OLUŞUM SAFHALARI
DOĞUŞ SAFHASI
Bu safhada milletin hayatında iz bırakan önemli tarihî ve sosyal olaylar, bu olaylar içinde yüceltilmiş efsanevî kahramanlar görülür.
YAYILMA SAFHASI
Bu safhada, söz konusu olay ve kahramanlıklar, sözlü gelenek yoluyla yayılır. Böylece bölgeden bölgeye ve nesilden nesle geçer.
DERLEME SAFHASI
Bu safhada, sözlü gelenekte yaşayan destanı, güçlü bir şair, bir bütün hâlinde derleyip manzum olarak yazıya geçirir. Çoğu zaman bu destanların kim tarafından derlendiği ve yazıya geçirildiği belli değildir.
DESTAN ÇEŞİTLERİ
Doğal Destanlar
Toplumun ortak malı olan ve birtakım olaylar sonucu kendiliğinden oluşan destanlardır.
Yapay Destanlar
Anonimdir
Yunanistan
Iran
Finlandiya
Almanya
Hindistan
Fransa
Türk
Sümer
Rus
Ilyada ve Odysseia
Şeyhname
Klevela
Niebelungen
Mahabarata ve Ramayana
Chansen de Roland
Oğuz Kağan ve Türeyiş
Gılgamış
Igor
Bir şairin, toplumu etkileyen herhangi bir olayı tabiî destanlara benzeterek söylemesi sonucu oluşan destanlardır. Yazarı bellidir.
Vergilius
Çılgın Orlando
Kurtarılmış Kudüs
Kayolmuş Cenet
AENEiS
ARiSTO
TASSO
MiLTAN
Latin edebiyatı
Italyan edebiyatı
Italyan edebiyatı
Ingliz edebiyatı
Islamiyetten Önceki Türk Destanları
Altay Türkleri
Saka Türkleri
Hun
Göktürk
Uygur
Yaradılış
Şu / Alp Er Tunga
Oğuz Kaan
Bozkurt Destanı
Türeyiş
Islamiyetten Sonraki Türk Destanları
Karahanlı
Kırgız
Moğol
Tatar Kırım
Beylikler Dönemi
Selçuklular Dönemi
Osmanlılar Dönemi
Saltuk Buğra Han Destanı
Manas Destanı
Cengiz Han Destanı
Timur Destanı
Danişment Gazi Destanı
Battal Gazi Destanı
Köroğlu destanı
Full transcript