Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Larawang Pampahayagan

No description
by

Angelica Sanchez

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Larawang Pampahayagan

Larawang Pampahayagan
Katangian at Panghalina ng Larawan (APPEAL OF PICTURES)
Tunggalian
Takot o Sindak
Pagdamay o Simpatya
Mga Bata
Mga Hayop
Kasarian
Ganda
Lubos ng Pagkakilala
Galaw, Aksyon
Kahalagahan ng Balita
Pamantayan sa Pagpili ng Larawan
Kahalagahang Pang-tekniko - larawang ganap, maliwanag, walang dumi o mantsa, at madaling kopyahin sa pamamagitan ng kamera
Mga Panutong Dapat Tandaan ng Potograpo
Kumuha ng larawang may kilos
Larawang Pampahayagan (PHOTOJOURNALISM)

Isang sining o agaham ng pagkuha ng larawan at ang pagsasama ng larawan at ng sulatin tungkol dito.
Mga Larawang Ukit
Line Etching
Linoleum Cut
Half Tone
Kahalagahang Pang-editoryal - larawang kawiliwili at may mga saglit na katotohanan at kabuluhan
Kahalagahan ng mga Larawan sa Pahayagan at Magasin
Nakatutulong sa isang mabisang paglalahad
Nagbibigay buhay at sigla sa mga lathalain
Nagiging makatotohanan ang mga balita sa mga mambabasa
Ang isang larawan ay katimbang ng 10,000 na salita
Nagbibigay buhay sa kaanyuan ng pahina sa pamamagitan ng paghidwa sa abuhing talataan
Tagubilinan ang mga kukunan ng larawan na huwag sa kamera tumingin
Maging maagap sa pagkuha ng larawan ng mga tagpong di-pangkaraniwan
Iwasan ang mga larawan na: nakikipag-kamay, larawang nakaayos at nag-uumpukang larawan
Tagubilin sa Pagpili ng Larawan Para sa Pahayagan
Laging gamitin ang mga larawang may kaugnayan sa balita
Piliin ang mga larawang may aksyon at buhay
Piliin ang larawang maayos ang kumposisyon
Gamiting ang tamang proporsyon ng larawan
Alamin ang kahalagahang ng pang-editoryal at pang-teknikal ng bawat larawan
Lalong mabisa ang larawang malapitan ang kuha
Para sa larawang sakuna, iwasan magtanghan ng mga tagpong kakilakilabot
Mga Tuntunin sa Pag-aanyo at Paglalagay ng Larawan sa Pahina
Ang malaking larawan ay kailangang nakalagay sa gawaing itaas at malapit sa balitang kaugnay nito
Ang larawan ay dapat mailagay sa tabi ng balita may kaugnay dito
Ang tao sa larawan ay kailangang paharap sa pahina
Ang larawang di-magkakaugnay ay di-dapat pagtatabihin
Sa pangmukhang pahina, di-dapat mailagay ang larawan sa lupi
Ang larawan ay di-dapat matabi sa ulo ng balita
Ang larawang binbuo ng maraming kolum ay nararapat sa gawing kaliwang itaas o sa alin mang sulok sa ibaba
Kung ang larawan ay nasa gawing itaas, huwag lagyan ng oberlayn, pamagat o paliwanag
Kung ang larawan ay nakaharap palabas, tagubilinan ang photo engraver na iharap ito papasok, subalit iwasan ang plap
Maglaan ng puwang sa dami para sa kapsyon
Ang likod ng larawan ay dapat may mga sukat sa luwang, taas, at kung saang pahina nakalaan
Pagtabas ng Larawan (Cropping)
Isang paraan na pagbawas ng di kailangang bahagi sa larawan na maaring:
paliitin
palakihin o i-panel
sa ibang larawan
Tagubilin sa Paraang Kraping
Huwag gupitin ang larawan sa mga tuhod o siko ng tao
Upang maipakita ang itatampok sa larawan, gumamit ng cropper's L's
Huwag maglagay ng guhit sa ibabaw ng larawan
Gumamit ng "frisket" sa ibabaw ng larawan sa pagsasagawa ng pagtabas ng larawan
isang manipis na papel na ginagamit upang malagyan ng palatandaan ang larawan sa pagtabas nito
Huwag gumamit ng paperclip o staple wire sa larawan
Iwasan malagyan ng marka ng daliri o lapis ang larawan
Dapat magkaroon ng isang bahagi na kawilihan sa isang larawan
Piliin ang pinakamahalagang tao sa lamang sa larawan
Ang mga larawang may aksyon , buhay at kawiliwilihan ay iyong CLOSE- UP ang kuha
Mga Paraan sa Kraping
Pagupit
Bintanilya: sa prosesong ito tinatakpan ng papel ang mga hindi gagamitin sa larawan
Paraan ng Pagpapalaki ng Larawang Natabas Na
Gumuhit ng linyang dayagonal sa nasang sukat o lawak
Palawakin ang sukat sa ibaba upang umakma sa sukat ng kolum sa pahina kung saan ilalagay ang larawan
Ituloy ang pagguhit hanggang sa F
Paraan sa Pagpapalipat ng Larawang Natabas Na
Gumuhit ng linyang dyagonal mula sa A hanggang D sa likod ng natabas na larawan
Sukatin ang lawak sa ibaba
Gumuhit ng linyang perpendikular mula sa G hanggang F
Pagsulat ng Kapsyon
Masusunod dito ang mga tuntunin sa balita
Dapat maikli ang kapsyon na nagtataglay ng 15 salita sa isang pangungusap
Sinasagot ang mga mahahalangang tanong
Isulat ang buong pangalan ng mga tao sa larawan kung kailangang ipakilala
Pagugnain ang kapsyon at ang kalagayan (mood) ng larawan
Dinadagdagan ng detalye ng kapsyon kung anong nakikita sa larawan
Iwasan ang pasimula ng kapsyon ng :
"Makikita sa larawansina"
Pinakikita sa larawan......
Iwasang ulitin pa ang mga talang nabanhggit na sa salita
Pumili ng angkop na salita na maging pamagat ng larawan
Gumamit ng mga pandiwang pangkasalukuyan sa paliwanag
Gawing tatlo hanggang limang pangungusap ang haba ng kapsyon o 35 na salita
Ang huling linya ay dapat umabot sa dulo ng larawan
Iwasang gumamit ng mga pang-uri sa paliwanag
Isulat nang maayos at maliwanag ang bilin sa taga-linotipya (pinter's directon)
Pagsulat ng Printer's Direction Para sa Kapsyon
Isulat ang kapsyon sa papel
Lagyan ng slaglyn sa itaas, kanang sulok ng papel
Lagyan ng uri at laki ng tipong gagamitin para sa kapsyon
Isulat kung ilang kolum ang haba/lapad ng kapsyon
Ang Oberlayn (The Overline)
-parang isang ETIKETA o PAMAGAT lamang ng isang pangyayari sa larawan
-Ito'y napapaligiran ng puting ispasyo at kadalasan nasa itaas ng larawa
overline
Caption
Full transcript