Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Voltaire: Candide

No description
by

Anikó Géczy

on 21 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Voltaire: Candide

Candide
Voltaire
tézisregény
Próbatételes kalandregény
Holland
Van a világunkban sátáni? Mi az?
miért? Ha Isten a világot jónak teremtette, és az ember istenképmás?
morális rossz
természeti rossz
Rokokó
Jean-Honoré Fragonard
díszítettség
kagyló
báj
könnyedség
idill
játékosság
pajzánság, erotika
kicsinyítés
minitatűr képek
hangok hatása
zeneiség
Fragonard: A hinta
Ha lenne, milyen lenne a tökéletes világ?
a klasszicizmus filozófiai eszméket közvetítő, tanító szándéka - didaktikus
tézist cáfol a cselekménnyel
szerkezet: nem ok-okozati
fölcserélhető, kihagyható epizódok
jellemfejlődés nincs
Leibniz: Istentan egy kiragadott állítása: „Az adott világ a lehetséges világok legjobbika, máskülönben nem lett volna ésszerű Istennek, hogy egyáltalán megteremtse.”
A világ egy eleve tételezett harmónia
szerint működik. A helyes életben megvalósul a teremtés végső célja. Ezért világunk a lehetséges világok legjobbika.
valójában:
A leibnizi tételt Pangloss képviseli.
Nézetei nyílt gúny tárgyát képezik.
Candide nevelője
a világgyűlölő Martin tagadása
a világot Isten átengedte egy gonosztevőnek
az ember vagy a viszontagságok elviselésére, vagy unalomra született.

Ha ugyanis a világ a lehetséges világok legjobbika, nincs mit javítani rajta.
Ha pedig végletesen elhibázott, akkor a cselekvés hiábavaló.
passzivitás
Candide a két véglet közt hányódik
„Ha ilyen a legeslegjobb világ, milyenek a többiek?”
Westphalia
Kunigunda
Pangloss
A legeslegjobb világ egy lehetséges változata
Nem létezik felhalmozás
Mesés jólét forrása a kedvtelésből végzett munka.
eredménye a közösség gazdagsága, amely az egyén számára felhalmozás nélkül is biztosítja a jólétet. Mindenki szabad, az egyetlen kötöttség, hogy nem hagyhatják el az országot. Vagyis kedvező helyzetük megtartásáért tudatos döntés eredményeként zárkóznak el a világtól.
„A munka pedig arra jó, hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt: az unalmat, a bűnt és a szükséget.”
A kert őskép, a kozmosz kicsinyített mása. Világmodellként a harmónia és a boldogság szimbóluma.
A „műveljük kertjeinket” tanulság értelmezése
Olvasható ironikusan.
a kalandok változatossága  a befejezés hétköznapisága
csípős gúny: a kispolgári létforma mint az élet
értelme és az egyetlen élhető magatartás?
Candide kedve elmegy megcsúnyult, egyre házsártosabb „szerelmétől”.
azt a kérdést is felvetheti, mivé lesz az emberi küzdelemnek értelmet adó eszmény, mire birtokunkba kerül.
A célirányos emberi munkát dicsérő tanulságként is értelmezhető.
Szembehelyezhető a világban tapasztalt káosszal, ésszerűtlenséggel és a gondviselés hiányával. Legalább szűkebb környezetünkben munkálkodhatunk a rend és a harmónia megvalósításán. Ám azt jelzi, hogy az egyes ember nem képes befolyást gyakorolni a társadalom egészére. A regényből az olvasható ki, hogy az ember hatóköre és lehetőségei jóval korlátozottabbak, mint azt Voltaire és a felvilágosodás gondolkodói korábban hitték.
Az ifjú Candide Thunder-ten-Tronckh báró vesztfáliai kastélyában él.
A ház cselédei gyanítják, hogy a báró úr húgának a fia.
Amikor Pangloss mester tanítását - nincs okozat ok nélkül - szeretné bebizonyítani a báró tizenhét éves lányának, Kunigundának, elkergetik a kastélyból.
A kastélyból kiebrudalt címszereplő előbb a
bolgár
-
avar
háborúba keveredik.
A kiképzést, melynek később jó hasznát veszi, még végigszenvedi, a háborúnak álcázott tömegmészárlásból már elmenekül.
A következő állomás
Hollandia
, ahol megismerkedik az anabaptista Jacques-kal, s újra találkozik Pangloss mesterrel.
Jacques-ot kísérve jutnak el
Portugáliába
.
Itt szemtanúi és szenvedő alanyai a földrengésnek.
Lisszabonban
Panglosst felkötik, Candide-ot egy öregasszony menti meg.
Találkozik Kunigundával, aki a jezsuita főinkvizítor és a zsidó bankár kitartottja.
Mivel Candide leszúrja a bankárt, menekülniük kell.
Előbb
Avacenába
, majd
Cádizba
érnek.
Itt feljutnak a Dél-Amerikába induló hajóra.
Buenos Airesben
Candide anyagi okokból kénytelen megválni Kunigundától és az öregasszonytól. Cacambóval, szolgájával Paraguayba mennek, ahol feltűnik Kunigunda halottnak hitt öccse is, aki éppen katonai parancsnok.
A jámbor Candide a vita hevében leszúrja leendő sógorát, s így a Fülesek törzséhez menekülnek. Itt a kivégzéstől csupán Cacambo ékesszólása menti meg őket.
A régi inka birodalom kincseit őrző eszményi országban egy hónapot töltenek, majd kincsekkel gazdagon megrakodva
Szurinamba
, a holland gyarmatra érnek.
Candide új útitársat vesz maga mellé, Martint, az öreg tudóst. Vele, s egyre fogyó kincseivel indul
Bordeaux-ba
, a francia kikötőbe.
A
Párizsban
töltött idő után
Diepp
e-ből
Portsmouthba
utaznak, majd két nap múlva tovább
Velencébe
, hogy hősünk végre viszontláthassa Kunigundát.
Az út az olasz városból
Konstantinápolyba
vezet, innen
Rodostóba
, ahol az imádott hölgyet Rákóczi fejedelemtől kiváltják.
A szerencsés fordulatok után együtt a kompánia: Candide, Pangloss, akiről kiderül, hogy mégsem halt meg, Cacambo, Martin, az öregasszony.
A tenger partján bérelnek egy tanyát, s itt élnek ezentúl mindahányan.
Full transcript