Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pembangunan Negara, Wawasan 2020

No description
by

nurul ain

on 22 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pembangunan Negara, Wawasan 2020

Pengenalan
Cabaran Wawasan 2020 diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir semasa mesyuarat Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991.

Tun Dr. Mahathir mensasarkan Malaysia akan benar-benar maju menjelang 2020 mengikut acuan sendiri.

Merangkumi aspek politik, ekonomi, sosial, kerohanian dan kebudayaan.
Mengapa tahun 2020?
> satu era pemisah pembangunan perindustrian dunia (berjaya/ tidak dalam pembangunan perindustrian).

> bersama dalam ‘megatrend’ (ditentukan oleh pembangunan sains, teknologi dan komunikasi)

> jangka masa yang munasabah dan praktikal (berasaskan kemajuan dan pembangunan yang telah dicapai).
Cabaran Pertama
Mewujudkan sebuah negara yang bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama yakni sebuah negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya, secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia
yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.
Strategi
Cabaran Ke-2
Mewujudkan sebuah negara yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada, dengan apa yang dicapai, gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia yang mudah dikenali dari sikap ingin mencapai kecemerlangan, sedar semula kemampuannya, tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain.
Definisi Wawasan 2020
Satu strategi jangka panjang (vision) sebagai panduan arah untuk dasar yang luas meliputi pelbagai aspek berkaitan pembangunan negara dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi dunia keseluruhannya.

> memberi panduan arah tujuan.
> memberi panduan sasaran negara (tahap negara maju sepenuhnya).
> jangka masa (30 tahun).
pembangunan negara WAWASAN 2020
SEKIAN TERIMA KASIH
Strategi
Cabaran ke-3
Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik dan mengamalkan satu bentuk persefahaman matang iaitu demokrasi masyarakat Malaysia yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.
Strategi
Cabaran keempat:
Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang tinggi.
Strategi
- Isu Agama
- Kebebasan Kehakiman
- Pelan Integriti Nasional
- Islam Hadhari
- Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam
Cabaran ke-5
Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur, di mana masyarakat pelbagai kaum di malaysia bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara.
Cabaran ke-6
Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.
Strategi
Cabaran ke-7
Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu satu sistem sosial yang mana kepentingan masyarakat adalah lebih utama daripada diri sendiri, yang mana kebajikan insan tidak akan berkisar kepada orang perseorangan tetapi disekeliling sistem keluarga yang kukuh.
Strategi
Cabaran ke-8
Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang tinggi.
Strategi
Cabaran ke-9
Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan.
- Menangani isu perbezaan agama dan kaum

- Konsep Rukun Negara
- Program Latihan Khidmat Negara
Memurnikan konsep perkongsian kuasa kerajaan.
- Penubuhan Iskandar Malaysia
- Multimedia Super Coridor (MSC)
- East Coast Economic Region (ECER)
- Sarawak Coridor of Renewable Energy ( SCORE)
- Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

- Dasar Wanita Negara

- Dasar Masyarakat Negara

- Dasar Sosial Negara
- Dasar Ekonomi Baru (DEB)
- Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9)
- Dasar Pembangunan Sosial
NURUL AIN BINTI MOHD GHZAZALI
13DKM16F1197
UMI NADZIRAH BT ZAIDI
13DKM16F1102
NUR QISTINA BT ZAMRI 13DKM16F1042
NUR ADRINA BT ABDUL RAHMAN 13DKM16F1017
FAZLIN BINTI ZAWAWI 13DKM16F1047

Frasa utama wawasan 2020
Frasa utama wawasan 2020


Langkah menentukan perubahan dan keberhasilan melalui penempatan dan penyampaian sasaran NKRA dan MKRA.
Dasar dan strategi fasa pertama digariskan didalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua,1991-2000 (RRJP2), iaitu Dasar Pembangunan Nasional (DPN) .
Frasa Kedua
. Tranfomasi kerajaan dilihat serta mendalam dalam kehidupan harian rakyat menjadi lebih baik dan juga mengharap ekonomi Negara lebih maju dan berdaya saing .
FRASA KETIGA
Rakyat dapat menikmati kehidupan lebih aman, manakala kualiti perkhidmatan awam juga meningkat .agar dapat rakyat Malaysia memupuk semangat cinta akan negara dan bangsa serta agama
PENCAPAIAN WAWASAN 2020
Frasa Kedua Wawasan 2020
Tranfomasi kerajaan dilihat serta mendalam dalam kehidupan harian rakyat menjadi lebih baik dan juga mengharap ekonomi Negara lebih maju dan berdaya saing .
Rakyat dapat menikmati kehidupan lebih aman, manakala kualiti perkhidmatan awam juga meningkat agar dapat rakyat Malaysia memupuk semangat cinta akan negara dan bangsa serta agama
Frasa Ketiga Wawasan 2020
PENCAPAIAN WAWASAN 2020
90 buah Sekolah Bestari telah dibuka
Malaysia berjaya menganjurkan Sukan Komanwel
Kemudahan banyak disediakan setanding dengan Negara-negara maju
Maksud Wawasan 2020
> Merujuk kepada kamus pelajar dewan edisi kedua, wawasan bermaksud pandangan.

> Merujuk kepada kamus dewan edisi ke empat wawasan bermaksud fahaman atau tanggapan bukan sesuatu hal,pandangan konsepsi.
DUB 1012 PENGAJIAN MALAYSIA
NAMA PENSYARAH:PUAN SITI KHATIJAH BINTI SAID
JABATAN: JABATAN PENGAJIAN AM
Full transcript