Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Intoduktion idrott och hälsa 1

Sammanfattning av upplägget i kursen idrott och hälsa 1
by

Jakob Stierna

on 31 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Intoduktion idrott och hälsa 1

Idrott och hälsa 1 - 100p
Ni läser idrott i åk 1 och 2.
Vill man läsa mer idrott så finns det idrott och hälsa 2 (100p) som man kan läsa i åk 3.
Kursen är uppdelad i 4 olika moment som återkommer under kursen.
Planeringen samt material till kursen finns i ett Google classroom.
Moment: Utemiljö
Friluftsliv
Överlevnad
Skador
Orientering
Uteaktiviteter:
konditon, styrka, rörlighet
Hur människan kan/ska använda utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
Metoder och redskap för friluftsliv.
Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
Friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga
Styrka och rörlighet
Cirkelträning
Styrketräning
Gymnastik
Kampsport
Moment: Träningsmetoder
Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
Kondition/koordination
Pulsträning
Simning
Lagidrotter
Hinderbana/teknikbana
Teoretiska moment
Träningsdagbok
Träningslära
Lektionsutvärdering
Teoretiska moment
Teorilektion
Utvärdering
Människan i balans
Massage
Dans
Avslappning
Mentalträning
Moment: Spännigsreglering
Ergonomi
Människans kropp i olika arbetssituationer
Lyfttekniker
Social arbetsmiljö
Teoretiska moment
Ergonomi
Idrott i samhället
E
Goda rörelsekvaliteter
Beskriva översiktligt
Bedömning i idrott och hälsa 1
C
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
Utförligt beskriva
Relevanta teorier
A
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteteräven av komplex karaktär
Utförligt och nyanserat beskriva
Anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna
Viktigt att tänka på i idrott och hälsa?

- Alltid idrottskläder och inomhusskor
- Har ni inte idrottskläder kommer idrottsläraren tilldela er en uppgift.

-Delta aktivt i de aktiviteter som pågår.

-Respektera ALLA i klassen.

-Vara positiv och visa intresse för den pågående aktiviteten.

Olika idrotters betydelse för kroppslig förmåga, livsstil och hälsa.
Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
Rörelse till musik samt dans.
Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
Spänningsreglering och mental träning.
Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
Livräddning
HLR
livräddning i vatten
Lagidrotter
Racketsport
Näringslära
Dopning i samhället
Full transcript