Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A barokk Győr

No description
by

Varga Gábor

on 10 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A barokk Győr

A barokk Győr
Építészet
Festészet
Szobrászat
A meglepetést keltő fény-árnyék hatások, a szenvedélyes mozgalmasság, a festői hatáskeltés jellemző.

A domborodó formák, a mély árnyékokat adó ruhaerdők jól illeszkednek a templomok és paloták belső teréhez.

Zene
Irodalom
A barokk irodalom a katolikus megújulás jegyében született újjá, noha nagy műveket alkottak egyes protestáns szerzők is.

Az irányzat uralkodó műfaja az eposz.

Halhatatlan magyar alkotások:
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Készítette:
Horváth Viktória és Imre Rebeka
Jelige:
Győr barokk csodái
Felkészítő tanár:
Varga Gábor
2014. január
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
A barokk belváros
Barokk
A barucca (portugál) szó szabálytalan alakú gyöngyöt jelent.

Az utókor gúnynévként alkalmazta a 16. század végén kialakuló stílusra.

A stílus (1600-tól kb. 1750-ig) a katolikus megújulás hatására jött létre Rómában.

Célja a katolikus egyház és a vele szövetséges abszolút uralkodók hatalmának hirdetése volt.
Felhasznált források
Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam.
Celldömölk, Apáczai Kiadó, 2009. pp. 7-20.

Jenei Ferenc, Koppány Tibor: Győr.
Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata,, 1964. pp. 27, 33, 96.

Szabó Attila: Művésztörténet vázlatokban. A kezdetektől napjainkig.
Győr, VERITAS Kiadó, 2000. pp. 117-125.

http://latnivalok.nyugat-dunantul.istenhozta.hu/apatur-haz-gyor/277/ [2013.11.14.]
http://hu.wikipedia.org/wiki/Loyolai_Szent_Ign%C3%A1c_benc%C3%A9s_templom [2013.11.14.]
http://www.utazzitthon.hu/szent-laszlo-herma-gyor.html [2013.11.27.]
http://turizmus.gyor.hu/cikk/legendak_es_igaz_tortenetek_gyorrol.html [2013.11.27.]
http://weldi.hu/index.php/hu/programok/gyorlatnivaloi [2013.11.29.]
Győri barokk utcák
Frigyszekrény-szobor
Kármelita templom
Apátúr-ház
Székesegyház
Szent Ignác templom
A barokk építészetet 1629-től számítjuk Magyarországon.
Ekkor kezdték el építeni a jezsuita templomot Nagyszombaton.

Az épületek homlokzatát vakolatsávozás, erőteljes párkányok, óriáspilaszterek és oszlopok tagolják.

A kapukat gazdagon faragott kődíszek
és oszlopok, szoboralakok veszik közre.
"Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat,
Az ki örökkén volt, s imádod fiadat
Ugy, mint Istenedet és nagy monárchádat:
Szentséges királyné! hivom irgalmadat.

Adj pennámnak erőt, ugy irhassak mint volt,
Arrol, ki fiad szent nevéjért bátran holt,
Megvetvén világot, kiben sok java volt;
Kiért él szent lelke, ha teste meg is holt."

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
A templomok belsejének pompás, lenyűgöző hangulatát meghatározták a hatalmas oltárképek és falfestmények.

A festmények a valóság látszatát keltették, mert a falakra a valóságot utánzó építészeti elemeket festettek.
A zenére az ünnepélyes hangvétel, lenyűgöző arányok, ellentétek szembeállítása, váratlan tempómódosítások jellemzők.

Zeneszerzők: Handel, Purcell, Vivaldi és Johann Sebastian Bach.
A XVI. század végén, Győr török megszállása és felszabadítása vezeti be azt a korszakot, mely Győr történetében a barokk stílusú építkezések két évszázadát foglalja magában.
Az olasz hatást legkifejezőbben a polgári építkezések őrizték meg.

A házak homlokzatain az 1620-as években megjelent a győri barokk építkezésekre oly jellemző zárt erkély.
A házat 1741-ben Sajghó Benedek pannonhalmi főapát építtette.

Homlokzati zárt erkélye különösen értékes, korpuszos kereszttel és a bencések kőcímerével.
A legkorábbi barokk stílusban emelt kéttornyos templom, amelyet a jezsuiták építtettek Baccio del Bianco tervei alapján 1634-41 között.
A barokk sokszínű, világa még a puritán koldulórendek művészetét is saját arcára formálta.

A templomot Wittwer Márton, a rend kötelékébe tartozó laikus fráter tervezte 1721-ben.
Győr legjelentősebb barokk emléke, az 1731-ben készített szobor.

A talapzaton helyezkedik el a szekrényt tartó angyalcsoport, a tetején pedig fénysugárkoszorúban a Krisztust jelképező bárány.
1729-ben egy bigámiával és hamis névhasználattal gyanúsított katona a jezsuita kolostorba menekült.

A püspök ministránsnak öltöztetette, hogy elmenekülhessen de, felismerték.

A kergetőzésben kiesett a pap kezéből a monstrancia és eltörött.

A szentségtörés hírére III. Károly elrendelte, hogy emeljenek szobrot, Isten bocsánatát kérve.

A legenda szerint az összetört darabokat a ládába helyezték, amit pedig angyalok őriznek.
Az alapítása Szent István király nevéhez kötődik.

A török betörés után a templom nagyon megrongálódott.

A székesegyházat kora barokk stílusban építették újjá.
A templombelső végleges kialakítását az 1780-as években fejezték be.
A székesegyházat II. János Pál pápa 1996-ban emelte bazilika rangra.
Full transcript