Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

M9 UF2 1 - INTRODUCCIÓ AL MARKETING

CFGS MARKETING I PUBLICITAT - Centre Lopez Vicuña
by

Xavi Garcia

on 2 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of M9 UF2 1 - INTRODUCCIÓ AL MARKETING

UF2 - MARKETING ESTRATÈGIC
Orientació cap al consumidor
El màrqueting és una filosofia de gestió, perquè la majoria de consumidors s’adonen de que:

Què és el marketing?
El màrqueting és
crear productes adequats per qui els necessita i els pot comprar
en les condicions adequades.

Això és vàlid tant si es ven: acer, detergents, una beguda, places d’hotel, assistència mèdica, bens d’equip, sulfat sòdic, serveis bancaris, bitllets d’autobús o protecció ciutadana.

Orientació cap al consumidor
Orientació als beneficis mitjançant estratègies a mig i llarg termini

Orientació cap al consumidor
Satisfer els clients
és un dels objectius fonamentals del màrqueting.
Un client està satisfet quan
cobrim la necessitat que té
. Aquestes necessitats poden ser necessitats bàsiques (com cobrir la sensació de gana o de fred) o desitjos més capritxosos (mostrar un determinat nivell econòmic, sentir-se acceptat per la resta,...)
Què és el marketing?
Són tècniques bases en la psicologia, la sociologia i l’estadística
destinades a vendre els productes/serveis que ofereix l’empresa/organització
.

Per tant, implica una orientació de l’empresa/organització cap al consumidor per a
satisfer les seves necessitats
.

Màrqueting significa tenir una
orientació cap al mercat
. És tenir consciència permanent de que només s’obtindran beneficis si se satisfan les necessitats d’uns consumidors.

Situació del mercat

Els productes oferts són
nombrosos
i les diferències entre ells no són gaire significatives.
CONSEQÜÈNCIES
L’empresa està obligada a adoptar una
ORIENTACIÓ CAP AL CONSUMIDOR
. Treballar PER A(para), PER(por) I AMB ELL(con él).
Oferir productes que aportin
ALGUNA COSA ADICIONAL
respecte la competència per a ser competitius (incrementar el valor de mercat).Exemple: Oferir un servei postvenda, tenir un disseny diferent a la resta de competidors, oferir un producte més barat,...)
Els consumidors
RACIONALITZEM
les compres.

Els consumidors tenen uns
recursos escassos
(temps i diners) i els hi costa obtenir-los.
Empresa orientada a la Venda (PRODUCTE)
Es dóna importància al producte.
1r Es fabriquen els productes
2n Es busca la manera de vendre'ls Plantejament del negoci:
Orientació de la direcció al volum de vendes (ingressos vendes) Planificació a llarg termini:
Importància del venedor
Es dóna importància als desitjos dels clients.
Empresa orientada al Màrqueting (CLIENT)
1r Detectar desitjos dels consumidors
2n Forma de satisfer-los, trobant un producte que satisfaci adequadament aquests desitjos.
Importància del comprador/ client
Plantejament del negoci
vs.
Planificació a curt termini:
Eines del màrqueting
Per a portar a terme els objectius de màrqueting el departament de màrqueting fa servir dues eines fonamentals: el màrqueting estratègic i el màrqueting operatiu.
Entenem com a
màrqueting estratègic
el que defineix les línies generals d’actuació. Concretament, es tracta de definir l’orientació de l’empresa a llarg termini.
El
màrqueting operatiu
, en canvi, és més concret. Consisteix a definir les accions de màrqueting que s’han de dur a terme a curt termini.
(accions concretes a curt termini - variables del MKT-Mix)
EINES DEL
MARKETING OPERATIU

Preu
: Influeix en el consum, crea imatge del producte i influeix en els beneficis de l'empresa
Producte
: Quines característiques ha de tenir, com s'ha de presentar, quina és la marca,...
Distribució
: Com fer arribar el producte al consumidor final.
Comunicació
: Publicitat, promocions, RRPP,...

4P
(Definir a llarg termini l'orientació de l'empresa cap a les oportunitats de negoci més atractives)
EINES DEL
MARKETING ESTRATÈGIC

Investigació comercial
: Estudis per conèixer l'entorn de l'empresa (clients, competència,...)
Segmentació
: Divisió del mercat agrupant als consumidors en grups amb necessitats similars.
Posicionament
: Diferenciar-se de la competència per a conseguir fer-se un lloc al mercat.

Orientació cap al consumidor
4P
4C
visió tradicional
visió més actual
PRICE
PRODUCT
PROMOTION
PLACEMENT
CUSTOMER COST
(cost pel client): Més enllà d’avaluar els costos de producció i determinar-ne el preu de venda, l’empresa analitzarà quin és el cost real per al client. Els preus d’una gran superfície poden ser econòmics però potser desplaçar-se fins allà implica perdre tot el matí
CUSTOMER SOLUTION
(solució pel client): En comptes de pensar en quin producte podem produir es tracta de definir quina solució podem donar al client per cobrir-ne les necessitats. Això vol dir personalitzar més els productes i allunyar-nos dels productes homogenis.
CONVENIENCE
(facilitat): Fa referència a la facilitat per adquirir el producte o servei. Hem de facilitar al client l’accés al producte. Quins són els canals que té el client per adquirir el producte? És fàcil posar-se en contacte amb l’empresa per rebre informació o per fer suggeriments? Internet pot ser una resposta per facilitar l’accés a la informació i a la compra
COMUNICATION
(comunicació): Els consumidors estan cansats de la comunicació de masses. Esperen una relació més estreta amb l’empresa en què només rebin informació d’allò que els interessa. Es fa necessària una comunicació més directa i selectiva, que afegeixi valor a les relacions i que no incomodi el client
M9 - Polítiques de màrqueting
CFGS Gestió Comercial i Màrqueting
CENTRE LÓPEZ VICUÑA
El departament comercial
El departament comercial és l’encarregat de relacionar-se amb el mercat.
empresa
mercat
dept. comercial
Estructura del departament
comercial/marqueting
No existeix una estructura d’organització única i universal, sinó que cada empresa ha de trobar la que s’adapta millor a les seves necessitats i als seus recursos propis.
Organització per funcions
El departament comercial té dues funcions bàsiques:
donar a conèixer el producte
en el mercat

fer arribar el producte
al consumidor, en el moment, el lloc, la quantitat i les característiques que aquest demana.

Per a portar a terme aquestes funcions s’organitza el departament en tres àrees diferenciades: vendes, publicitat i promoció.
L’organització per funcions és aconsellable quan es tracta d’una empresa petita o mitjana que treballa amb pocs productes i poca varietat, els comercialitza en una àrea geogràfica poc extensa i s’adreça a un segment determinat de clients potencials.

Organització per productes
A aquest tipus d’organització responen les grans empreses que tenen un ventall de productes ampli o que treballen amb productes que són molt diferents en la seva comercialització.

Hi ha àrees dedicades
a cada producte
o línia de productes i dins de cada àrea es reprodueix l’estructura per funcions.

L’organització per productes convé quan tenim
productes molt diferenciats
que es distribueixen per canals diversos i s’adrecen a
segments de consumidors diferents
. El director de producte sol rebre el nom de
product manager
.


Organització per zones geogràfiques
Moltes empreses eviten la saturació dels mercats nacionals exportant a d’altres països. Això implica crear
polítiques comercials específiques per a cada regió
.

Això també es posa de manifest a escala nacional quan l’empresa comercialitza productes similars a
zones geogràfiques que tenen característiques molt diferenciades
.

L’estructura per zones geogràfiques es presenta com una solució eficient en els casos en què les àrees de distribució són heterogènies (gustos de la població, diferències en els canals de distribució, diversitat de polítiques de comunicació, etc.)


Dept. de Marketing dintre del dept. comercial
En empreses petites on se li dóna
més importància a les vendes que al marketing
, el departament comercial té una estructura on prima el departament de vendes i el departament de marketing depèn del director comercial.

A més de ser el responsable últim de realitzar les vendes als clients, té assignades totes aquelles funcions relacionades amb el
vincle entre l’empresa i el client
: prospecció de mercats, negociació de les vendes, informació i comunicació amb els clients i amb altres agents de l’entorn, accions de postvenda, detecció de necessitats,...
Full transcript