Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wat verder ter tafel komt

Over geld, de arbeidsmarkt, het bestuursakkoord en wat we er mee moeten.
by

René Paas

on 4 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wat verder ter tafel komt

Wat verder
ter tafel komt flink geraakt Bezuinigen! De ambities waren bekend 1. Miljoenennota 2010 2. Regeerakkoord Veel minder geld 'Genormeerd' minimabeleid Schuldhulpverlening 'gerichter' Uitkeringen lager Huishoudenstoets Voor jou
tien anderen! 'Hoe lang moet jij nog?' wsw '...andere redenen' 'herstructureringsfaciliteit' uitvoeringskosten macrobudget ouderwets ?!? 'totaalakkoord' Participatiebudget 2013 Prikkels en risico's 'objectieve toets' huidig macrobudget 122 miljoen (structureel) voor re-integratie Wajong evaluatie 30.000 plekken voor beschut werk Snoeien om te groeien Groeten uit Griekenland Voordeel, nadeel knopen
tellen... Geef nooit op Bezuinigen staat
op ieders agenda Bestuursakkoord
tekenen?

Hoofd koel houden
en knopen tellen! Vakmanschap:
ook nu het beste
er van maken De voordelen
van de
grijze golf Wat verder ter tafel komt:

1. Snoeien om te groeien
2. Voor jou tien anderen
3. Knopen tellen
4. Geef nooit op Groeten uit Griekenland! 1966 2010 2040 Vergrijzing... Elk nadeel
hep se foordeel Denk aan mij... Goed nieuws voor Patrick? Het kabinet wil toe naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB,Wajong en de WSW hervormt. Hierdoor kunnen de gemeenten meer mensen laten participeren, budgetten gerichter en effectiever inzetten en kosten besparen. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn blijft de Wajong bestaan. Mensen met een indicatie voor een beschutte werkplek houden toegang tot de WSW. Huidige WSW-ers worden niet herkeurd en kunnen gewoon op hun WSW-werkplaats blijven werken.
Arbeidsgehandicapten met een beperkte verdiencapaciteit worden zoveel mogelijk via loondispensatie aan de slag geholpen bij reguliere werkgevers. Voor deze groep is een regeling voor begeleid werken beschikbaar, met loonaanvulling tot maximaal het wettelijk minimumloon en persoonlijke voorzieningen (begeleiding, aanpassing werkplek). Overige middelen voor re-integratie worden alleen nog selectief ingezet voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. (blz 44) selectief generiek behoudend innovatief Minder personeel
Minder inhuur
Taakstelling inkoop
Bijdrage SW-bedrijf verlagen
Lagere bijdrage vrouw & kindcentrum
Minder overhead
Minder participatiebudget per klant
Minder reintegratie (extern en intern)
Snellere incasso
Minder geld voor minimabeleid
Scan op efficiente uitvoering
Capaciteit verkleinen Minimabeleid van 110 naar 100%
Witgoedregeling en sport uit minimabeleid
Afschaffen participatiepas
Voorzieningen en budgetten lager
Minder fte voor schudhulp
Kleiner ondernemersloket
Langdurigheidstoeslag omlaag
WMO: minimale verstrekkingen
WIW en ID versneld afbouwen
Niet meer voor iedereen een gesprek
Werken met behoud van uitkering
Openingstijden beperken Dienstverlening op wettelijk niveau
Iedereen doet mee - ouderwets!
Nieuwe focus op kansrijken
Niet meer verlonen
Beperking van de doelgroepen p-buget
Nuggers redden zichzelf maar
Weg met de wijkprojecten
Minder begeleiding bij Work First
Sociale acivering is voortaan welzijn
Minder handhaving
Meer e-dienstverlening
Jongeren: even niet Meer e-dienstverlening
Minder aandacht voor rechtmatigheid
Meer Europees geld
Deregulering: het kan simpeler
Bedrijfsprocessen herontwerpen
Minder gedoe met klanten
Vaker 'in'besteden
Vaker collectief (scooterpool)
Loonkostensubsidie op basis van loonwaarde
Samenwerken met ...
Voorkomen van instroom
Risicoprofielen en preventie slimmer werken hakken prioriteren schaven Voor jou tien anderen Gentlemen,
we have run out of money.
Now we have to think. Geld Lobby Arbeidsmarkt Gereedschap
Full transcript