Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байгууллагын зан төлөв

No description
by

Zol-Erdene Gandorj

on 10 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байгууллагын зан төлөв

Байгууллагын хөгжлийн зорилтуудыг хангах арга замууд: Organizational development Thanks for your attention Байгууллагын хөгжил ба хөгжлийн үзүүлэлтүүд “Байгууллагын хөгжил нэг талаас зохион байгуулалтын бүтэц, техникийн ур чадвараа тодорхойлж, түүгээрээ зохион байгуулалтад орж байгаа өвчнийг оношлох, нөгөө талаас мөн байгууллагын зорилго, хүмүүсийн харилцааны үйл явц” “Байгууллагын хөгжил гэдэг нь технологи, зах зээл ба нөхцөлд зохицон, байгууллагын бүтэц, үнэт зүйлс, чиг хандлага, итгэл үнэмшлээ өөрчлөхөд чиглэсэн сурч боловсрох стратеги” В.Г.Беннис “Байгууллагын хөгжил гэдэг үр дүнтэй зохион байгуулалт, харилцааны уур амьсгалыг төлөвшүүлэх зорилт бүхий төлөвлөгөөт чармайлт” Р.Белхард Блейк ба Мутон “Байгууллагын хөгжил бол сурч боловсрох үйл явц” Дж.Хант “Байгууллагын хөгжил гэдэг нь асуудлыг шийдэх үйл явцыг сайжруулах мөн байгууллагын соёлыг хамтран үр дүнтэй тухайн нөхцөл байдалд тохируулах арга замаар байгууллагад шинэчлэлт хийх явдал болно." Уэндел Френч, Сесил Бел “Байгууллагын шинэчлэлтийн үйл явцыг сайжруулах нь байгууллагад үүссэн асуудлыг шийдэх үйл явцтай холбоотой болно. Байгууллага амьдрах чадвартай болох эсвэл амьдрах чадвартай байгаа хэвээрээ үлдэх, шинэ нөхцөлд дасан зохицох, асуудлыг шийдэх, өмнөх туршлагаасаа суралцах зэрэг байгууллагад зайлшгүй хийгдэж байх ёстой өөрчлөлтүүдийг хянаж, зохицуулах үйл явцуудын нийлбэр нь байгууллагын шинэчлэлт юм.” Гордон Липпит Байгууллагын хөгжил нь үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн өөрчлөлтөөс бий болдог бөгөөд байгууллагын бүхий л хүрээ, үйл ажиллагааны бүх чиглэлд хийгдэх ёстой үйл ажилаагааны систем юм. Байгууллага оршин тогтнож байгаа бол хөгжих ёстой. Агуулга 1. Байгууллагын хөгжил ба хөгжлийн үзүүлэлтүүд 2. Байгууллагын хөгжлийн ач холбогдол 3. Байгууллагын хөгжлийн
урьдчилсан нөхцөл, үнэт зүйлс 4. Байгууллагын хөгжилд оролцох оролцоо Байгууллагын хөгжлийн түвшин Байгууллага Байгууллагын түвшинд хөгжлийг бий болгох хүчин зүйл нь гадаад орчны өөрчлөлтүүд байдаг. Гадаад орчны өөрчлөлтөнд дасан зохицохын тулд стратеги, технологи, бүтэц, соёлын чиглэлээр хөгжлийг бий болгох шаардлагатай. Бүлэг Бүлгийн хөгжил байгууллагын дотоод орчны хүчин зүйлсээс хамааралтай хийгддэг. Бүлгийн нягтралыг бий болгох, нормын зохистой өөрчлөлтийг хийх, бүлгийн үйл ажиллагааг сайжруулах зэргээр хийгддэг байна. Хувь хүн Хувь хүний түвшинд байгууллагын хөгжил ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хувь хүний зорилгын өсөлт, хэрэгцээний өсөлт гэх мэт чиглэлээр хийгддэг байна. Байгууллагын хөгжлийн зорилго 1.Ажиллагсдын итгэлцэл, дэмжлэгийг сайжруулах нээлттэй харилцаа холбоог хөгжүүлэх; 2.Зохион байгуулалтын шийдвэрлэгдээгүй асуудлыг нээлттэй байлгаж туршлага, мэдлэгтээ тулгуурлан шийдвэрлэх; 3.Хувь хүн; 4.Хүний идэвхи санаачлага, өөртөө тавих хяналтыг нэмэгдүүлэх; 5.Байгууллагын бүх ажиллгасдын хувьд тодорхой, ойлгомжтой нийтлэг зорилтыг тодорхойлж түүнийг идэвхижүүлэлтийн арга хэрэгсэлтэй уялдуулж өгөх; 6.Хувь хүний авъяас чадвараа хөгжүүлэх боломжтой нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх; 7.Мэдээлэл солилцох, хүлээн авах, илгээх боломжтой найдвартай харилцааны суваг сүлжээг байгууллагын бүх түвшинд бий болгох; 8.Эрх мэдлийн балансыг хангаж, гишүүдэд өөрийгөө хянах, удирдах бололцоог нэмэгдүүлэх; 9.Хувь хүний ур чадвар, санал бодол, санаачлалгыг дэмжиж, ажилчдын өсөж хөгжих нөхцөл, бололцоог бий болгох зэрэг зорилготой байдаг байна. Гүйцэтгэсэн:
Г.Мөнхзул
Ц.Алтанзул
Э.Мөнх-Эрдэнэ Ажлын туршлага, мэдлэг бүхий экспертүүдийн тусламжтайгаар байгууллагын хөгжлийг хангах, өөрчлөлт шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэх Өөрчлөлтийг байгууллагын нийт гишүүд хамтран хэлэлцэх замаар хийх Хүмүүсийн нийтлэг үнэт зүйлсийг тодорхойлж байгууллагын соёл, үзэл баримтлалыг мөрдлөг болгон өөрчлөлтийг явуулах Өөрчлөлтийн хүрээ, онцлогийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тодорхойлж, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх зэрэг арга замууд байж болдог байна. Байгууллагын хөгжлийн ач холбогдол 1.Өрсөлдөөний давуу талыг бий болгох 2.Техникийн дэвшил, шинэчлэлийг хийх 3.Бизнесийн олон төрөлтэй болох Шинэ салбар, шинэ зах зээл дээр амжилттай гарах эсвэл бизнесийн нэр төрлөө нэмэгдүүлэх зэрэг нь хөгжлийн үр дүнг илэрхийлдэг байна. Байгууллага тасралтгүй амжилттай хөгжих нь өрсөлдөөний давуу талыг бий болгодог ач холбогдолтой юм. Амжилттай өөрчлөлт, хөгжлийн үр дүнд байгууллага техник, технологийн зохистой өөрчлөлтийг хийх боломжтой юм. 4.Боловсон хүчний чадвар нэмэгдэх Ажиллагсдын ур чадвар, дадал туршлага нэмэгдэх нь хөгжлийн нэг илэрхийлэл болдог байна. Байгууллагын хөгжлийн үзүүлэлтүүд 1. Стратегийн удирдлага: • Төр, засгийн газрын хөтөлбөр,
бодлогуудыг үйл ажиллагаандаа
амжилттай хэрэгжүүлж, өөрт
таатай нөлөөллийг бий болгох
• Байгууллага өөрийн стратеги
төлөвлөгөөгөө амжилттай
хэрэгжүүлэх
• Зорилго, зорилтын биелэлтийн
түвшинг сайжруулах зэрэг болно. 2.Чанарын удирдлага: • Бүтээгдэхүүний чанар ба чанарын хяналт
шалгалт сайжрах
• Чанарын шуурхай удирдлагын тогтолцоо
сайжрах
• Чанарын баталгаажуулалт,
бүтээгдэхүүний стандартчилалын ололт
дэвшлийг бий болгох
• Бүх нийтийн чанарын удирдлагын үйл
ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэх
• Бүтээгдэхүүний чанар, стандартыг
сайжруулах 3.Бүтээмжийн удирдлага: •Хөдөлмөрийн бүтээмж
•Капиталын бүтээмж
•Үндсэн үйл ажиллагааны бүтээмж
•Нийт бүтээмж
•Үйл ажиллагааны болон үндсэн нөөц ашиглалтын бүтээмж
•Эргэлтийн капиталын бүтээмж
•Хөрөнгийн бүтээмж
•Нийт хөдөлмөрийн орлогын бүтээмж нэмэгдэх 4.Хүний нөөцийн удирдлага • Удирдлагын бүтцийн оновчтой зохион
байгуулалт
• Ажиллагсдын мэдлэг чадвар, ажлын
дадлага туршлагыг сайжруулах
• Ажиллах хүчин тогтвор суурьшилтай
болох
• Цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог
сайжруулах
• Хөдөлмөрийн оновчтой хуваарилалтыг
бий болгох
• Ажлын байрны зохион байгуулалтыг
сайжруулах 5.Маркетингийн удирдлага • Дотоодын зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ
нэмэгдэх
• Гадаад зах зээлийн хамрах хүрээ
өргөжих
• Борлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлэх
• Экспортын борлуулалтын хэмжээ
нэмэгдэх
• Үнийн тогтвортой байдалтай байх зэрэг
болно. 6.Санхүүгийн удирдлага • Төлбөрийн чадварын харьцаа сайжрах
• Өр төлбөрийн харьцааны үзүүлэлтүүд
сайжрах
• Үр ашгийн түвшин нэмэгдэх
• Ашигт ажиллагааны харьцаа дээшлэх
гэх мэт 7.Технологийн удирдлага • Ашиглаж буй технологийн шинэчлэлт
• Шинэ ба шинэчлэгдсэн технологи
дээр ажиллах ажиллагсдын чадвар
нэмэгдэх
• Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын
түвшин дээшлэх
• Материалын ашиглалт сайжрах 8. Төслийн удирдлага • Ашигт ажиллагааны түвшин нэмэгдэх
• Хөрөнгийн ашиглалт сайжрах
• Борлуулалтын нэмүү ашиг нэмэгдэх
• Орлогын нэг төгрөгт ногдох зардал
багасах
• Төслийн дотооддоо ашиг үйлдвэрлэх
түвшин дээшлэх зэрэг болно. Байгууллагын хөгжлийн урьдчилсан нөхцөл, үнэт зүйлс Хувь хүн тус бүрт хамаарсан урьдчилсан нөхцлүүд болон үнэт зүйлсүүд: Энд хамаарсан байгууллагын хөгжлийн урьдчилсан нөхцлийн нэг бол хүрээлэн буй орчны нөхцөл дэмжиж, түлхэц өгч байгаа тохиолдолд карьерийн өсөлт хийж, дээд зэргийн хэрэгцээгээ хангахыг ихээр эрмэлзэж байдаг хүмүүс ордог. Бүлгийн гишүүдэд болон манлайлагчдад хамаарсан урьдчидсан нөхцлүүд болон үнэт зүйлсүүд: Энд хамаарсан байгууллагын хөгжлийн урьдчилсан нөхцлийн нэг бол ажилчдын бүлэг албан бус түвшинд бол бүр илүүтэйгээр гишүүдийнхээ ханамж болон эрх мэдэлд хүчтэй нөлөөлж чаддаг. Байгууллагын гишүүдэд хамаарсан урьдчилсан нөхцлүүд болон үнэт зүйлсүүд: Манлайлагчдын удирдлагын хэлбэр болон дээд удирдлагын түвшин дэх уур амьсгал байгууллагад ажиллаж буй хүмүүсийн зан төлөв болон хандлагад хүчтэй нөлөөлж байдаг. Байгууллагын хөгжилд оролцох оролцоо 1.Оношлох арга хэмжээ Асуултуудыг нарийн боловсруулж сурвалжлал явуулах, ажиглалт хийх, компаний бичиг баримттай танилцах гэх мэт компаний талаар мэдээлэл цуглуулах аргуудыг ашиглан байгууллагын эсвэл салбар нэгжүүдийн одоогийх нь байдлыг оношлох арга хэмжээ болно. 2.Оношлогооны үр дүнг ашиглах арга хэмжээ Оношлогооны үр дүнд олж авсан мэдээллийг байгууллагын гишүүдэд тарааж, эдгээр мэдээллүүд дээр үндэслэн ямар тодорхой арга хэмжээнүүдийг авах ёстой талаар төлөвлөгөө зохиох 3.Мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын арга хэмжээ Үүнд техникийн гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлууд, хувь хүмүүсийн хоорондын болон нийгмийн асуудлууд зэргийг сайжруулахтай холбоотой сургалтууд хамрагдаж болно. 4.Техникийн бүтэц эсвэл бүтцийг өөрчлөх арга хэмжээ Энэхүү арга хэмжээ байгууллагын бүтэц эсвэл даалгаврыг биелүүлэх дүрэм журмыг сайжруулахтай холбоотой болно. Үүнд, одоо байгаа байгууллагын бүтцийг сайжруулах, ажлын схемийг боловсронгуй болгох зэрэг төлөвлөгөө ба практик арга хэмжээнүүд орж болно. 5.Бүлгийн үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх арга хэмжээ Бүлгийн үйл ажиллагаад зөвлөгөө өгөх арга хэмжээ байгууллага болон түүний салбар нэгжүүд дээр болж байгаа үйл явдлуудыг зохих ёсоор дүгнэж бодитоор хүлээн авахад байгууллагын гишүүдэд туслах зорилготой болно. 6.Бүлгийг хэлбэржүүлэх арга хэмжээ Бүлгийг хэлбэржүүлэх арга хэмжээ нь бүлгийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд зориулагдсан болно. Үүнд өгөгдсөн даалгавруудтай холбоотой асуудлууд орж болно. Бүлгийг хэлбэржүүлэх арга хэмжээтэй төстэй боловч мөн бие биенээсээ хамааралтай ажилчдын бүлгийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд зориулагдсан болно. 7.Бүлгийн харилцаа холбоог сайжруулах арга хэмжээ Алтан хонх Байгууллагын хөгжлийн ач холбогдол нь ........ юм.

а. Технологийн удирдлага
б. Боловсон хүчний чадвах нэмэгдэх
в. Санхүүгийн удирдлага
г. Маркетингийн ач холбогдол Асуулт 9 Оношлох арга хэмжээний үед:

а. Ажиглалт хийх, бичиг
баримттай танилцах гэх мэтээр
мэдээлэл цуглуулдаг
б. Тодорхой арга хэмжээ авах
төлөвлөгөө зохиодог
в. Дүрэм журмыг сайжруулахтай
холбоотой өөрчлөлт хийдэг Асуулт 10 Ямар хүн толинд хардаггүй вэ? Асуулт 8 Байгууллагын хөгжлийн маркетингийн үзүүлэлт .........юм.
а. Удирдлагын бүтцийн оновчтой зохион
байгуулалт
б. Үнийн тогтвортой байдалтай байх
в. Үр ашгийн түвшин нэмэгдэх
г. Борлуулалтын нэмүү ашиг нэмэгдэх Асуулт 7 100$-ын дэвсгэрт дээр ямар ерөнхийлөгчийн зураг байдаг вэ?
а. Т Джеферсон
б. Б Франклин
в. Дж Буш
г. А Линкольн Асуулт 5 Олимпийн 5-н цагирагт ямар өнгө ороогүй байдаг вэ?
а. Хар
б. Цэнхэр
в. Ногоон
г. Бор Асуулт 3 Байгууллагын хөгжил нь.........ээс бий болдог.
а. Байгууллагын өөрчлөлт
б. Байгууллагын стратеги
в. Байгууллагын төлөвлөгөө
г. Байгууллагын менежмент Асуулт 2 Байгуулллагын хөгжлийн зорилго:
а. Амжилттай, үр ашигтай хэрэгжсэн
өөрчлөлт
б. Төлөвлөгдсөн өөрчлөлтийг
хэрэгжүүлэх стратеги
в. Ажиллагсдын итгэлцэл,
дэмжлэгийг сайжруулах
г. Шинэчлэлтийн үйл ажиллагаа Асуулт 6 Дэлхийд өргөн хэрэглэгддэг хэлнээс аль улсын хэл 3-т ордог вэ?
а. Англи
б. Орос
в. Энэтхэг
г. Хятад Асуулт 1 Байгууллагын хөгжлийн үзүүлэлт нь........
а. Өрсөлдөөний давуу талыг бий болгох
б. Бизнесийн олон төрөлтэй болох
в. Техникийн дэвшил, шинэчлэлийг хийх
г. Хүний нөөцийн удирдлагыг бий болгох Асуулт 4 "ТА ТА ТУНГАА"
Full transcript