Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KABANATA II -

No description
by

Ronald Diamante

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KABANATA II -

Kabanata II - Paglalahad ng mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

Kaugnay na Literatura


Ang edukasyon ay ang paghubog ng mga espesyal at pangunahing abilidad ng ating isipan na nagsisilbi ring proseso ng pagbibigay o
pagkukuha ng pangkalahatang kaisipan, paghuhubog ng kakayahan sa pagrarason at paghahanda ng sarili sa intelekwal na aspekto
para sa pagtahak sa buhay. Ito rin ay ay ang siyensiya o sining ng pagtuturo ayon sa diksyonaryo ng Random House.

Nakatala rin sa Collier’s Encyclopedia ( ) na ang edukasyon ay nananatili bilang isang prosesyong pangkalahatan na nagiging instrumento upang ang isang komunidad, lipunan o bansa ay makaagpang sa mga pagbabagong nagaganap. Ito ay sa pamamagitan ng paglalahad at pagpapalaganap ng mga kaalaman na tumutulong sa tao upang lagpasan ang ano mang banta laban sa pansariling kaayusan. Ang Edukasyon ay maituturing na pangkalahatang proseso kaya’t nararapat lamang na ito ay hindi makapag-iisa, sapagkat nandito ang pag-aambag ng iba’t ibang saloobin, persepsiyon, ideolohiya at mga pagnanais mula sa iba’t ibang uri ng indibidwal sa loob ng isang grupo. Masasabi rin na ang isa sa pangunahing layunin ng edukasyon ay ang bigyan ng nararapat na pagsasanay ang isang tao upang magamit niya ang kanyang sariling mga kaisipan para sa pansarili at pambansang kaunlaran at kaayusan

Sa isang artikulo sa internet, ang mga karera sa edukasyon ay nagpapahintulot sa bawat indibidwal na magamit ang kanilang talento at kaalaman sa pagtuturo sa mga bata, mga kabataan, at sa mga nakatatanda (www.christianet.com/education). Nabanggit din ni Taylor (1997) na maraming mga mag-aaral ang mayroong magandang pagkakaunawa sa mga natura ng kanilang napiling propesyon alinsunod sa pagpasok sa isang propesyunal na edukasyon. Sila rin ay may kakayahang makagawa ng higit pa sa kanilang inaakala sa natura ng pagsasagawa sa darating na panahon. Samakatuwid, ang pagkaunawa sa kanilang napiling kurso at ang kanilang makaugnayang karanasan ay maaaring mailakip sa basehan ng pagpili o criteria.

Sa kasalukuyang siglo, ang edukasyon ay karaniwang dinadala ng mga paaralan at iba pang organisasyon. Hindi rin kaila na ang makabuluhang mga bagay na nasa komunidad ay naaapektuhan ng malaki sa pamamagitan ng media (Dushkin/ McGraw-Hill, 2000).

Batay kay Fiske (2000), karamihan sa mga mag-aaral sa papaunlad na mga bansa ay may mababang antas ng pagganap o performance sa pandaigdigan o nasyonal man na batayan. Ito ay batay na rin sa mga ebidensiyang nailahad mula sa isang pananaliksik. Nabibilang ang kwalipikasyon ng mga guro sa mga pampaaralang salik na nakaaapekto sa antas ng paggawa o achievement ng mga mag-aaral. Ang lahat ng katangian ng mga guro—kwalipikasyon, karanasan at kakayahan—ay may kritikal na pagganap sa paghubog ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto sapagkat ang interaksyong sa pagitan ng mag-aaral at guro ay ang pangunahing paraan ng pagpasa o paghatid ng kaalaman at kasanayan.

Kaugnay na Pag-aaral

Maraming pakahulugan ang maaring kaakibat ng salitang Edukasyon lalo pa at kinikilala ito bilang isang larang na may malawak na sakop. Bahagi rin nito ang proseso ng pagkilala sa sarili at pakikipagkapwa na nauugat sa pagtuturo ng isang guro sa kanyang mag-aaral o grupo ng mga mag-aaral. Nabanngit ni Nate (1995) na ang Edukasyon ay isang patuloy na kontroladong proseso kung saan nagkakaroon ng pagbabago sa pag-uugali ng tao. Binanggit niya rin na ang pangunahing ginagampanan ng Edukasyon ay ang paghubog sa indibidwal para sa kapakanang panlahat at personal na tagumpay. Bawat isa ay nararapat na makapag-aral upang umunlad at magkaroon ng pag-uugali at pananaw na nakadirekta sa pag-unlad ng lipunan.

Sa anumang antas ng pag-aaral, higi sa bahagi ng pagtuturo ay hindi maitatanggi ang katotohanang ang isang guro ay isa sa pinakamahalagang sangkap sa isang paaralan. Sa palad ng mga guro nakasalalay ang mga malilikhaing mga gawaing magagawa ng mga mag-aaral (Transona Jr. (2002). Maraming mga positibong bagay ang maaaring maihatid ng kursong Edukasyon, subalit, mayroon pa ring mga dahilan kung bakit hindi kinukuha ang kursong ito. Sa pananaliksik na ginawa ni Abeliade et. al (1995) na Teachers Attitude Towards Teaching Profession, nakuha niya ang impormasyong nagbabahagi na ang pagtuturo ay isa sa mga propesyon na mayroong kaaya-aya at di-kaaya-aya na mga kondisyon. Noon, ito ay nabibilang sa yaong mga kaakit-akit na kurso dahil na rin sa popularidad nito sa ano mang uri ng tao kung estado sa buhay ang pag-uusapan. Ngunit sa mga nakalipas na taon, nakitaan ng malaking pagbaba ang bahagdan ng mga taong nagnanais na suungin ang karera ng pagtuturo. Binanngit rin ni Abeliade et al. (1995) na ang kasikatan ng iba pang mga larang , ang sosyo-ekonomikong antas o kondisyon, ang pagtaas-baba ng populasyon, ang diin sa mga pangunahing kasanayan sa pagtuturo at suliranin sa disiplina ay ilan lamang sa mga salik na responsible sa pagbabago ng pag-uugali at atraksyon ng ibang tao sa pagtuturo.

Batay sa ilang mananaliksik na nabanggit ni Abeliade et al. (1995), kahit gaano pa kalakas ang motibasyon ng mga edukador sa pagtuturo, marami pa rin ang nadidismaya sa mga kadahilanang mas lalong nagiging mahirap ang kondisyon sa pagtuturo at patuloy ang pagkawala ng simpatya mula sa publiko patungkol sa kondisyon na ito. Isa pang pangunahing rason ay ang lubhang maliit na kabayaran sa serbisyo ng mga guro na kung sana ay magi ring paraan upang higit na mahikayat at magkalakas-loob ang ibang mga tao na pasukin ang propesyong ito.

Sa pagpili ng kurso sa kolehiyo, maraming bagay ang binibigyang konsiderasyon. Isa na rito ang impluwensiya ng mga taong nakapaligid sa isang indibidwal. Ang kabataan ang kadalsang nakararanas nito. Ayon kay Buenaflor et al. (2007), ang mga tao ay may iba’t ibang pangangailangan at posibleng ang mga ito ay mauwi sa isang suliranin. Ang kabataan at ang kanilang mga magulang ay mayroong iba’t ibang karanasan, persepsyon, at mga paniniwala na humuhubog sa kanilang pangangailangan.ang kapaligiran at sitwasyon ay nagsisilbi ring salik na nagtatakda ng kanilang pangngailangan. Sa bahaging ito mahihinuha na ang karamihan sa mga kabataan ay nahaharap sa paghanap ng mga kasagutan at kalinawan, habang sng kanilang mga magulang ay naguguluhan kung paano nila magagabayan ang kanilang mga anak tungo sa tamang landas. Pamilya man ang may malaking ambag sa kabuuan ng isang tao, hindi pa rin maikakaila ang epekto sa mga desisyon ang mga prinsipyong maaaring makuha sa iba pang institusyon tulad ng lipunan, simbahan, paaralan at media.

Kaugnay na Literatura
- ang mga nabasang akda na buhat sa mga pahayagan,jornal at magasin na kaugnay sa sulating pananaliksik.

Kaugnay na Pag-aaral
- mga disertasyon at tesis na kaugnay sa sulating pananaliksik.
Karaniwan itong hinahati sa
LOKAL
at
BANYAGA
KABANATA II
MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

Ang bahaging ito ay naglalaman ng akademiko at propesyonal na mga babasahin na may kinalaman sa ginagawang pag-aaral. Nagbibigay rin ng higit na malinaw na kaalaman ang mga literatura at pag-aaral na inilakip sa pananaliksik na ang motibo ay madagdagan ang kaalaman ng mga mambabasa, lalo na ang mga kasama sa bahaging Kahalagahan ng Pag-aaral. Mayroon ding mga bahagi na makapagbibigay-ambag sa napapanahong mga isyu partikular na sa larang ng Edukasyon.
Full transcript