Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGBASA

No description
by

D Valencia

on 2 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGBASA


Notes
PAGBASA
PAKIKINIG
PAGBASA 16%)
PAGSASALITA
PAGSULAT
PAGBASA
- Proseso ng pag unawa sa mensaheng nais ibahagi ng awtor

- Proseso sa interaksiyon sa pagitan ng mambabasa at ng awtor

- Hakbanging mental tungo sa pagkilala, pakahulugan at pagtataya sa mga naisulat ng awtor
HAKBANG SA PAGBASA
Ayon sa kinikilalang Ama ng Pagbasa na si William S. Gray, may apat na hakbang ang pagbasa.
MGA URI NG PAGBASA
Ang isang taong mahilig magbasa kailanma'y hindi mahuhuli sa mga bagong tuklas na kaalaman at impormasyon mula sa umiiral na panahon.
MAHALAGANG KONSEPTO AT KALIKASAN NG PAGBASA
PERSEPSYON
Pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo o pagbasa sa akda.
KOMPREHENSIYON
Pag-unawa sa binasa o kaisipan sa mensaheng nakapaloob sa teksto.
REAKSIYON
Paglalapat sa kawastuhan, kahusayan at pagpapahalaga sa mga kaisipang inilahad ng may-akda.
INTEGRASYON O APLIKASYON
Pag-uugnay ng mga kaalaman ng bumabasa mula sa mga bago at dati nang karanasan.
Tahimik
- sarili lamang ang isinasaalang-alang
- may malinaw na mata
- huwag paisa-isa ang binabasang salita
- sanay bumasa ng mabilis
MALAKAS
- tagapakinig ang nakasaalang-alang
- malinaw at sapat ang lakas ng tinig
- maayos ang tindig at postura
- maayos ang pagbigkas ng mga salita
Palaktaw na pagbasa o SCANNING
- nakatuon lamang sa tiyak na paghahanap ng impormasyon

- hindi na ninanais pa ang kabuuang isipan dahil mahalaga lamang na makita sa mabilis na paraan ang ang hinahanap gaya halimbawa ng lugar sa teksto, mga tauhan at iba pa
Pahapyaw na Pagbasa o Skimming
- tinatawag ding pinaraanang pagbasa
- mabilisan o pahapyaw na pagbasa ito na ninanais lamang makuha ang pangkalahatang mga ideya sa teksto
Pagbasang Kaswal
- uri ng pagbasa na kadalasang ginagawang pampalipas oras lamang
Kritikal na Pagbasa
- ang estruktura't nilalaman ng teksto ang pinaglalaanan dito ng pansin

- ang mga tiyak na detalye ang sinusuri't binibigyan ng tamang interpretasiyon
MGA ANTAS SA PAGBIBIGAY-KAHULUGAN
Tuwiran o literal na kahulugan o Denotasyon
- antas kung saan tiyak ang kahulugan ng salita
- dictionary meaning
Di tuwirang kahulugan o Konotasyon
- pahiwatig na kahulugan
- iba ang pinalalabas na kahulugan kaysa sa tunay na kahulugan ng salita
Kakahulugan
Tumutukoy sa mga salitang pareho ang kahulugan
Salungat
Mga salitang magkasalungat ang kahulugan
Magpahiwatig
- pagkuha sa pahiwatig na kasama ang mga salitang nasa pahayag ang higit na nauunawaaan
Patalinghagang Pahayag o Tayutay
- pahayag na lihis sa nakasanayang paraan upang gawing maganda at kaakit-akit
MGA HALIMBAWA
Pagtutulad o Simile
"Kung tatanawin mo sa malayong pook, ako'y tila isang nakadipang kurus"
Pagwawangis (Metaphor)
"Ang balita ay nagsilbing punyal sa dibdib ng ina"
Pagtatao (Personification)
"Ang malamig na hangin ay nagbabalita ng Paskong darating"
Pagmamalabis (Hyperbole)
"Lumuha ka man ng bato"
Onomatopeia
"Papalakas ng papalakas ang langingit na iyon"
IDYOMA
- pahayag na ang kahulugan ay hindi literal o di-tuwiran
MGA HALIMBAWA
1. maglubid ng hangin - sinungaling
2. magsunog ng kilay - mag-aral mabuti
3. namamangka sa dalawang ilog - dala-dalawa ang nililigawan
4. itatak sa noo - tandaan
5. mahal na tao - kagalang-galang
6. walang bakod - walang ngipin
ANTAS NG PAGBASA
Ang pagbasa ng mga aklat, pahayagan, magasin at mga akdang pampanitikan ay may layuning malinang ang kakayahan ng bawat mag-aaral sa pagbasa
ANTAS NG PAGBASA
Pag-unawang literal
- nakapokus sa mga ideya at impormasyong napapaloob sa akda

HALIMBAWA: Pagkuha sa kahulugan ng mga salita;Pagkilala sa mga pangunahing tauhan sa kwento
Interpretasyon
- kaalaman sa pagbibigay ng opinyon o haka-haka sa mga impormasyong malinaw na isasaad ng akda

HALIMBAWA:
Paglalahad ng maaaring mangyari o magaganap sa mga tauhan sa kuwento matapos malutas ang mga suliranin
Mapanuring Pagbasa
- nalilinang dito ang pagpapasiya, at pagbibigay ng sariling reaksyon sa mga kaisipang natutuhan sa akdang binasa

HALIMBAWA:
Tama ba o mali ang pasiya ng pangunahing tauhan? Masama ba o mabuti ang ikinikilos ng mga tauhan?
APLIKASYON
- pag-uugnay ng personal na karanasan sa mga kaisipang nakuha sa binasa sa kasalukuyang isyu o problema

HALIMBAWA:
Kung ikaw ang tauhan, ano ang iyong gagawin kung...
PAGPAPAHALAGA
- ipinapahayag dito ang mga damdamin o emosyon ng mambabasa ayon sa pamamaraan ng may akda

HALIMBAWA:
Ano ang nararamdaman mo sa pakikipagtunggali at paghihirap na naranasan ng mga tauhan sa kwento?
Full transcript