Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

As cantigas satíricas

No description
by

Patricia del Castaño

on 26 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of As cantigas satíricas

Índice
1. Orixe e significado das cantigas satíricas

2. Tipos de cantigas satíricas

3. Clasificación temática das cantigas satíricas
3.1. Satírica política
3.2. Satírica literaria
3.3. Sat´rica persoal e de costumes
- A nobreza
- O estamento relixioso
- Os representantes da administracón e doutros grupos sociais
- As mulleres e as soldadeiras
3.4. Sátira moral

4. Estilo e recursos retóricos das catigas satíricas

5. Os xéneros menores
SIGNIFICADO:
1. Orixe e significado das cantigas

CANTIGAS DE ESCARNIO
2. Tipo de cantigas satíricas
3. Clasificación temática das cantigas satíricas
5. Os xéneros menores
4. Estilo e recursos retóricos das cantigas satíricas
As cantigas satíricas
Patricia del Castaño
Doina Bostan
Carla Vázquez
Antía Freire
Alba Pazos

Buscaban:
Ataque persoal
Ridiculización de adversario
Degradación a través do riso
A súa importancia...
Sociolóxica
Retratan de xeito realista as clases sociais da época
Histórica
Ofrece datos non recollidos nas crónicas do momento
Lingüística
Permítennos intuír como era o galego falado na Idade Media
ORIXE:
SIRVENTÉS PROVENZAL
Abordaba temas:
Morais
Filosóficos
Literarios
Formalmente non se distinguía da cansó:
Cantábanse coa súa música
Facía da sátira un arremendo da cantiga amorosa
CANTIGAS DE MALDICIR
Critican de xeito encuberto, mediante...
Xogos de palabras
Dobres sentidos
Alusións
Eufemismos...
Critican directamente, con palabras claras e sen dobres sentidos, chamando as cousas polo seu nome
3.1 Satírica política
Reflicte episodios histórico. Céntrase en dous ciclos principais:
3.2 Sátira literaria
3.3 Sátira moral e de costumes
3.4 Sátira moral
A censura do comportamento dalgúns nobres e cabaleiros que abandonan o re Alfonso X nas campañas da guerra de Granada, asustados perante os exércitos árabes ou levados dunha excesiva cobiza e vileza
A censura do comportamento da Igrexa e dunha parte da nobreza potuguesa que traizoaron o rei Sancho II e apoiaron o seu irmán "o Boloñés".
Teñen como tema a propia literatura e os seus autores
Parodias do código de amor cortés
Ridiculizaban os seus tópicos e mesmo a súa linguaxe
Os enfrontamentos entre trobadores e xograres
- As mulleres e as soldadeiras
- Os representantes da administración e doutros grupos sociai
Eran retratados como homosexuais e pederastas
- O estamento relixioso
- A nobreza
- Nobreza alta
Os individuos aludidos son representativos dun determinado grupo social, dos que se resaltan as súa seivas
- vocabulario concreto, rico e variado
- Termos relativos as profesións, grupos sociais, ac´tividade mercantil, linguaxe xurídica e eido artístico
- vocabulario relativo a aspectos concretos do corpo, á vestimenta dos protagonistas, e ao espazo en que desenvolve a acción.
Palabras do argot e da lingua falada , relacionados na maioría dos casos co campo semántico do obsceno e do escatolóxico
- Prácticadoequívoco que implica un sobre sentido das palabras, a miúdo con implicacións de caracter sexual
Uso frecuente da ironía que xeralmente conduce ao sarcasmo
uso do símil degradante , que equipara o obxeto da burla con realidades innobres
A tenzón
A cantiga de seguir
Parodias doutras cantigas, das que adopta a súa musica e rimas
O pranto
Xogo de enxeño para defender un privilexio de clases (robadores fronte xograres)
Cobardia

Avaricia

Traizón
- Nobreza baixa
Falta de escrúpulos

Ansias de aparentar
O seu comportamento pouco exemplar
O poder temporal da Igrexa e súa intromisión en asuntos políticos
Os vicios mundanos dos eclesiásticos, como a gula.
Eran suxeito e obxecto do vicio sexual
Eran a antítesis do ideal de pureza e castidade da amiga ou señor
As soldadeiras eran a exemplificación da marxinación feminina pola vellez e conduta sexual
Caracterizase polo uso de personificacións e metáforas que falan de:
A decadencia das virtudes, a corrupción social
Un mundo no que triunfan a mentira, a hipocresia e a adulación
Cantigas independentes que non se poden encaixar coas de amigo, amor ou satíricas
Composición dialogada entre dous trovadores que defenden cadanseu argumentos
Enxalza as virtudes dun personaxe nobre que acaba de morrer, cunha breve loanza final do seu sucesor
Cantiga de Maio "O que da guerra levou cavaleiros"
abundancia de metáforas e metonimias , xeralmente de carácter obsceno, que se recargan de multiples alusións mediantte o uso do equívoco.
vi coeifes de gran brío
eno meio estío
estar remendo sen frío
ant'os mouros d'Azamor
e iase deles río
que Auguadalquivir maior.
Alfonso X
Roi Queimado morreu con amor
en seus cantares , por Santa María,
para hunha dona que gran ben quería;
e, por se meter por máis trobador,
por que ll'ela non quiso ben fazer,
fézes'el en seus cantares morrer;
mais resurgiu despois, ao tercer día.
Pero García Burgalés
Lourenço, soías tu guarecer
como podías, per teu citolón,
ou ben ou mal, non ti diguéu de non,
e véjote de trobar trameter;
e quérotéu desto desenganar:
ben tanto sabes tu que é trobar
ben quanto sabó as de leer.
Xoán Pérez de Avoín
Un cabalo non comeu
ha seis meses, nen se ergueu;
mais prougá Deus que choveu,
e creceu a herva,
e per cabo si paceu,
e ja se leva!
Seu dono non lli buscou
cevada nen o ferro;
mailo bon tempo tornou,
e creceu a herva,
e paceu, e arriÇou,
e ja se leva!
Fernando Esquío
Abadesa, oí dizer
que erades mui sabedor
de todo ben; e, por amor
de Deus, querédevos doer
de min, que hogano casei,
que ben vos juro que non sei
máis que un asno de foder.
Afonso Eanes do Cotón
De Don Fernán Díaz Estaturão
oí dizer novas, de que mi praz:
..........
Nen nuncámou moller nen seu solaz,
nen desamou fidalgo nen vilão.
Pero Da Ponte
O que veer quiser, ai, cavaleiro,
María Pérez, leve algún diñeiro;
se non, non poderá i adubar prol.
..........
Tod´home que a ir queira veer suso,
María Pérez, leválgo de juso;
se non, non poderá i adubar prol.
Xoán Vasquiz de Tavaleira
Non me posso pagar tanto
do canto
das aves nen do seu son,
nen d´amornen de mixon
nen dármas -ca hei espanto,
por quanto
mui perigosas son,
-come dun bon galeón,
que mi alongue muit´aginha
deste demo da campiña,
u os alacrães son;
ca dentro no coraÇón
senti deles a espiñal
Don Foão, que eu sei que á preço de livão,
vedes que fez ena guerra, d´aquesta soo certão:
sol que viu os genetes, como boi que fer tavão,
sacudius´e revolveus´e al-
çou rabé foi sa vía a Portugal.
Afonso Méndez de Biteiros
De Martón Moxa posaçan as gentes
e dizenlle por mal que é casado;
non llo dizen se non os maldizentes,
ca o vejéu assaz hom´ordyñado
e moy gran capa de coro trager;
e os que lle mal buscan por foder,
non lle vaan jajuar o seu pecado.
Cantiga 181 Alfonso X El Sabio - Musica Ficta - Ensemble Fontegara
Full transcript