Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polski system medialny - polityka medialna po 1989 roku

No description
by

Dagmara Głuszek-Szafraniec

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polski system medialny - polityka medialna po 1989 roku

Polski system medialny - polityka medialna po 1989 roku
I etap polityki medialnej 1989-1997
tworzenie podstaw prawnych i ideologicznych nowego ładu medialnego
wprowadzenie pluralizmu
zniesienie koncesjonowania prasy
zniesienie cenzury (od 1946 r.)
likwidacja Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk
przystępienie RP do Rady Europy (1991)
wejście w strefę oddziaływania standardów WE
likwidacja RSW "Prasa - Książka - Ruch"
zniesienie monopolu państwa w mediach elektronicznych
utworzenie KRRiT (1992)
II etap polityki medialnej 1997-2004
przemiany kapitałowe na rynku mediów
konflikt polityczny wokół mediów publicznych i KRRiT
koncentracja na rynku prasowym (Axel Springer, Verlagsgruppe Passau, Bauer Media Group, Gruner + Jahr, Marquard, Edipresse, Agora)
rozwój nadawców prywatnych (TVN, Polsat)
reforma mediów publicznych (TVP SA, Polskie Radio SA + 17 radiowych spółek regionalnych)
III etap polityki medialnej - IV RP a standardy demokratyczne
media elektroniczne jako instrument polityki partyjnej
przekształcenia KRRiTV
utworzenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
kontrola nad PAP
"kolonizacja mediów przez partie rządzące"
2007-2012 odwrót od doświadczeń IV RP
nowelizacja Prawa prasowego z 1984 r.
Conclusion
system medialny Polski jako przykład modelu środziemnomorskiego
wysoki stopień paralelizmu politycznego w mediach
brak konsensusu i kwestionowanie legitymizacji systemu politycznego
głęboka polaryzacja
instrumentalizacja mediów publicznych
klientelizm polityczny
niskie czytelnictwo
duża rola mediów elektronicznych
Wprowadzenie demokratycznego ładu medialnego
"uporządkowanie elementów, mających fundamentalny wpływ na funkcjonowanie sfery medialnej w systemie politycznym państwa demokratycznego" /Waniek, 2013/
"preferowanie swobody upowszechniania i pozyskiwania informacji (...) oraz uzgadniania realizacji (...) interesów (grup społecznych), bez odwoływania się do przemocy" /Waniek, 2013/
Podstawy demokratycznego systemu medialnego:
wolność mediów (brak cenzury i kontroli)
pluralizm własności mediów
pluralizm źródeł informacji, opinii i przekazu kulturowego
szacucek dla praw jednostki
wsparcie porządku i bezpieczeństwa publicznego
wysoka jakość oferty kulturowej
Struktura ładu medialnego
wartości
podstawowe
regulacje
prawne
organy państwowe
i instytucje
kontekst
historyczny
gospodarka
kultura polityczna
społeczeństwa
i elit
Polityka medialna
"zamierzona aktywność (lub też zamierzone zaniechanie) państwa w relacji prawo - praktyka polityczna - media - opinia publiczna" /Waniek, 2013/
następstwo działań politycznych, "wyrażające się
w aprobacie lub dezaprobacie działań politycznych albo zjawisk, które w tej
opinii decydują o polityce, o jej kierunku i jej przebiegu" /Ryszka, 1984/
Standardy prawa wspólnotowego przyjęte w Polsce
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950), art. 10 pkt. 1:
1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
Deklaracja o Wolności Wypowiedzi i Informacji (Europejska Karta Mediów, 1982):
Państwa członkowskie powinny dążyć do zapewnienia, że społeczeństwo ma dostęp do różnych mediów odpowiednio zróżnicowanych w zakresie własności, zarówno prywatnych jak i publicznych, biorąc pod uwagę charakterystykę rynku medialnego, a zwłaszcza jego specyficzne aspekty komercyjne i konkurencyjne.

Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej, 1989:
odpowiedzialność
państw w dziedzinie organizacji i finansowania systemu telewizyjnego, zobowiązanie do swobodnego przepływu usług telewizyjnych
Filary nowego porządku medialnego w Polsce po 1989 roku
zniesienie monopolu państwa w dziedzinie nadawczej
stacje państwowe stają się nadawcami publicznymi, zobowiązanymi do realizacji misji
KRRiT jako organ niepodlegający rządowi
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (2007) - jedyny instrument wpływu państwa rynek medialny
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku jako gwarant wolności słowa: art. 14, 30, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 64, 213-215
media publiczne

media komercyjne

nadawcy społeczni
Cele ówczesnej polityki medialnej:
systematyczne dostarczanie informacji z różnych źródeł
tworzenie forum debaty publicznej
dbałość o interes publiczny
Przepisy Konstytucji odnoszące się do mediów
1. wydawanie dziennika lub czasopisma bez uprzedniej rejestracji w sądzie oraz prowadzenie takiej działalności pomimo decyzji sądu o obowiązku jej zawieszenia przestaje być przestępstwem. Zgodnie z nowelizacją obecnie jest to czyn zagrożony wyłącznie karą grzywny, a orzekanie w tych sprawach będzie odbywało się w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. (Źródło: http://www.sejm.gov.pl)
jedyną formą reakcji na publikacje prasowe będzie sprostowanie rozumiane jako oświadczenie dotyczące informacji faktycznych podanych w danym materiale prasowym. Celem sprostowana pozostanie odniesienie się do wiadomości, które są nieprawdziwe lub nieścisłe. Nie będzie natomiast możliwe ustosunkowanie się w tym trybie do sformułowań oceniających, które w opinii zainteresowanego podmiotu są dla niego krzywdzące czy wręcz godzą w jego dobra osobiste. (Źródło: http://www.prawoautorskie.gov.pl)
Full transcript