Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Legion Puławski

#LegionPuławski #WW1 #WorldWar #1914-1918 #Puławy
by

Mariusz Karolak

on 27 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Legion Puławski

Legion Puławski
1914-1915

płk Antoni Reutt
płk Jan Rządkowski
19/20 maja 1915 r.
bitwa pod Pakosławiem
13/14 sierpnia 1915 r.
bój pod Karczówką

20 sierpnia 1915 r.
starcie pod Nurcem
Legion Puławski

polska formacja ochotnicza przy armii rosyjskiej w okresie
I wojny światowej

okoliczności powstania
od kilku tygodni trwa w Europie wojna
zaborcy starają się pozyskać przychylność Polaków
Józef Piłsudski tworzy w Galicji polskie ochotnicze oddziały przy armii austro-węgierskiej
książę Mikołaj Mikołajewicz Romanow wydaje dekret o zjednoczeniu ziem polskich pod berłem carów
Flickr, fot. Maciej Karwowski, CC BY-NC-ND
Legion Puławski
Legion Polski (1 Legion Polski)
Legion Lubelski
2 Legion Polski (2 Польский легион)
gen. Józef Leśniewski
W czasie I wojny światowej był dowódcą brygady piechoty w stopniu generała armii rosyjskej. Jemu bezpośrednio podlegał Legion Puławski.
Witold Ostoja-Gorczyński
ziemianin, właściciel majątku Auksztelki w powiecie szawelskim na Żmudzi (Litwa)
członek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
autor projektu utworzenia ochotniczych formacji polskich przy armii rosyjskiej
członek Komitetu Organizacyjnego 1 Legionu Polskiego
osada pałacowa w Puławach
NAC, fot. Apolinary Wójicki, CC0
ur. w 1861 r. na Ukrainie
niemal przez całe życie w armii rosyjskiej
tuż przed wybuchem I wojny światowej służył w formacji dragonów na Ukrainie
uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej
ranny w bitwie pod Pakosławiem
pracownik kontrwywiadu rosyjskiego
współtwórca Pogotowia Patriotów Polskich - polskiej organizacji faszystowskiej
NAC, CC0
dowódca
Legionu Puławskiego
(21 maja -
13 października 1915 r.)

Wikipedia, CC0
Wikipedia, CC0
dowódca
Legionu Puławskiego (17 stycznia - 19 maja 1915 r.)
ur. w 1860 r. w Bielsku na Mazowszu
pochodził ze starego szlacheckiego rodu z Podlasia
w 1880 r. po skończeniu gimnazjum wstąpił do armii carskiej i przez kolejne 34 lata służył w rosyjskim 71 Pułku Piechoty
od 1918 r. służył w armii polskiej
w 1919 r. został dowódcą 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej
uczestniczył w "buncie Żeligowskiego" w 1920 r.
ur. w 1867 r. pod Witebskiem na Białorusi
pochodzi ze szlacheckiej rodziny (herb Gryf)
od 1886 r. zawodowy oficer w armii rosyjskiej
do 1907 r. służył w gwardii carskiej
9 września 1915 r.
bitwa pod Zelwą
15 czerwca 1915 r.
bitwa pod Michałowem
Flickr, fot. Mariusz Karolak, CC BY-SA
Legion Puławski (Пулавский легион)
739 Nowoaleksandryjska Drużyna
(739 Новоалександрийская Дружина)
Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie, CC0
Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie, CC0
Legion Lubelski (Люблинский легион)
740 Drużyna Lubelska (740 Люблинская дружина)
Wikipedia, CC0
pierwotnie pałac książąt Czartoryskich
polski Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny (1862-1869)
rosyjski Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (1869-1914)
koszary Legionu Puławskiego (listopad 1914 - marzec 1915)
koszary Legionu Lubelskiego (marzec 1915 - lipiec 1915)
tradycje wojskowe
Legion Puławski (1914-1915)

Brygada Strzelców Polskich (1915-1916)

Dywizja Strzelców Polskich (1917)

I Korpus Polski w Rosji (1917-1918)
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta w Pułwach, CC0
dwa szwadrony jazdy Legionu Puławskiego

1 Pułk Ułanów – oddział kawalerii Wojska Polskiego na Wschodzie

1 Pułk Ułanów Krechowieckich
opracowanie: Mariusz Karolak
#LegionPuławski
gen. Edmund Świdziński
W okresie styczeń - marzec 1915 naczelnik Organizacji Legionu Puławskiego. Zniechęcony nieprzychylnym stanowiskiem władz rosyjskich przekazał kierownictwo organizacji generałowi Piotrowi Szymanowskiemu.
ur. w 1848 r. w okolicach Kalisza
absolwent trzech rosyjskich wojskowych szkół oficerskich
od 1867 r. zawodowy oficer w armii rosyjskiej
dowódca kilku związków taktycznych
w 1911 r. przeszedł w stan spoczynku w stopniu generała piechoty
w latach 1914-1915 inicjator i prezes Komitetu Organizacyjnego Polskich Formacji Wojskowych przy armii rosyjskiej
Wikipedia, CC0
Full transcript