Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klonowanie

ołłłłł jea
by

Jan Kowalski

on 21 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klonowanie

Klonowanie
W potocznym rozumieniu proces tworzenia idealnej kopii z oryginału.
W biologii mianem klonu nazywa się genetyczne kopie fragmentu DNA, komórki lub organizmu.
Klonowanie to proces tworzenia organizmów mających taką samą informację genetyczną jak dawca. Szczególnym przypadkiem jest twinning, czyli powstawanie lub otrzymywanie bliźniąt monozygotycznych.
Klonowanie organizmów obywa się zazwyczaj poprzez procedurę transferu jądra z komórki somatycznej do komórki jajowej pozbawionej uprzednio jądra.
Klonowanie genów – w genetyce i biologii molekularnej proces wyosobniania genu. Polega na łączeniu fragmentów materiału genetycznego z wektorem molekularnym i ich namnażaniu w innym organizmie. Otrzymuje się w ten sposób wiele kopii tego samego genu.
ETYKA
Czy klon człowieka będzie miał duszę?
Czy będzie raczej czymś na podobieństwo niewolnika?

Czy będzie można hodować swojego klona, aby w przypadku choroby wykorzystać jego organy?
Nawet jeśli klonowanie miało by na celu tylko zwiększenie liczby ludności...
...to niestety, ale...
REPRODUKCJA?
1. Taki człowiek będzie sierotą.
2. Klonowanie odbywałoby się za cenę cierpień młodszego bliźnięcia.
3. ...pomniejszyłoby wartość osoby i poszanowanie dla ludzkiego życia
4. ...mogłoby być wykorzystane dla korzyści finansowych.
5. ...mogłoby być wykorzystane w celach utylitarnych (np. militarnych).
Czy klon byłby przedmiotem (jako wytwór techniki), czy też należałoby go uznać za jednostkę ludzką i przyznać mu wszystkie związane z tym prawa?
PRAWO

Aktualnie w większości krajów wysoko uprzemysłowionych istnieje zakaz prowadzenia badań nad klonowaniem ludzi w celu reprodukcji.

Czym jest?

Klonami są więc np. organizmy powstałe w procesie rozmnażania wegetatywnego (bezpłciowego).
plazmid
obcy DNA
enzym restrykcyjny
zrekombinowany plazmid
komórka bakteryjna
chromosom
plazmid
klon
Termin klonowanie genów odnosi się też do identyfikacji genów poprzez wykorzystanie procedury klonowania genów, taki proces
określa się mianem subklonowania.
Zezwalają one jednak na badania z klonowaniem tkanek i embrionów ludzkich w celach medycznych.
W przypadku klonowania roślin stosuje się o wiele prostsze sposoby, takie jak fragmentację, bądź też fragment rośliny umieszcza się w pożywce, która pobudza komórki do wytworzenia tkanki kalusowej, ta z kolei może różnicować się w dowolną tkankę rośliny.
-
historia klonowania
1885
1902
1963
1996
1997
2000
2005
2013
klon
ZWIERZE
JAKO
na zakończenie pragniemy polecić film "clon" pod polskim tytułem łono, ktory mowi o problemach etycznych zwiazanych z klonowaniem
Klonowanie terapeutyczne polega hodowli zarodków, aby uzyskać komórki macierzyste.
W komóce jajowej jądro zastępuje się jądrem komórki somatycznej przyszłego biorcy. Następnie jest pobudzana do podziałów. Tak powstają komórki, które można izolować na potrzeby leczenia.
niezapłodnione jajo
dorosła komórka
blastocysta
linia embrionalnych
komórek macierzystych
komórki przeznaczone do celów leczniczych
Full transcript