Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tematikus terv készítése

No description
by

Rózsa Pál-Kutasné

on 2 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tematikus terv készítése

Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia
Természettudományi és technológiai kompetenciák
Digitális kompetencia
A tanulás tanulása
Személyközi interkulturális és szociális kompetenciák
Állampolgári kompetenciák
Vállalkozói kompetenciák
Kulturális kompetencia
Kompetenciák
Fejléc
Tartalmi terület
Tematikus terv részei
Tematikus terv felépítése
Óra száma (tanmenet szerint)
Óra témája
Didaktikai célok
Fejlesztési területek
Tananyag részletesen
Módszerek/munkaformák
Szemléltetés
Házi feladat
Reflexió
a figyelem felkeltése,
a tanuló informálása a célról,
előismeretek felidézése,
az új ismeretek nyújtása,
a tények, jelenségek sokoldalú elemzése,
fogalomalkotás, következtetés absztrakciók,
rendszerezés és rögzítés,
alkalmazás,
ellenőrzés és értékelés.
Didaktikai célok
Módszerek, munkaformák
Tankönyv
Térképek - Atlaszok
ITK eszközök
Prezentációk (ppt, prezi)
Könyvek
Képek
Audiovizuális eszközök
Saját készítésű taneszközök, plakátok, bemutató anyagok
Internet
Szemléltetés
Tematikus terv készítése
Óravázlat
A tematikus terv
szerves részét képezi
a részletes óravázlat
Készítette: Pál-Kutas Dénesné
Óravázlat felépítése
Tananyag tanóránkénti megvalósítása
Forrás:
http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/index.html

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok/

http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/oktatas/OktatasiAnyagok/Didaktika/oktatasimodszerek.doc
Általános szerkezeti felépítés:
A fejrész,
Az óra anyaga, és
A táblai vázlat (esetleges)

Az óravázlat:

Készítő tanár
Tematikus egység
Témakör
Osztály
Tanítás időpontja
Az óra helye a tanmenetben
Az óra helye a témakörben
Az óra célja
Az óra feladata
Az óra típusa
Eszközök
Tantárgyi koncentráció

Az táblázati vázlat címsorai:
Időkeret; Tananyag; Didaktikai feladat; Munkaformák/módszerek; Eszközök;
(Előkészítő rész; Célkitűzés; Főrész megszervezése; Főrész; Befejező rész)
A tanítási órák főbb típusain belüli órafajták
Új ismeretet feldolgaozó órák
Alkalmazó (feladatmegoldó) órák
Új ismeretet feldolgozó és rendszerező órák
Ellenőrző (értékelő) órák

Didaktikai alapelvek
Tudományosság: a tananyag tükrözze az adott szaktudomány eredményeit
Motivilás: a tanulási kedv felébresztése
Aktivizálás: ped-i tevékenység melynek célja a tanulók belső aktivitásának kialakítása(figyelemkoncentráció, gondolkodási intenzitás, emlékezeti élénkség stb.)
Érthetőség: a tananyag tanulhatóvá tétele
Fokozatosság: az előzetes ismeretekre építve
Rendszeresség: a tananyag áttekinthető, logikus felépítése és optimális adagolása
Szemléletesség: a valóság ábrázolásának modellezése, annak alkalmazása; egyben a tanulói megfigyelés pedagógiai irányítása
Tartósság: az elsajátított ismeretek jártasságok, készségek beépítése a tanulók személyiségébe
Differenciálás: egyénre szabás
Visszacsatolás: figyeljünk arra, hogy a tanulók saját előrehaladásukról tájékoztatva legyenek
Megerősítés: akár pozitív, akár negatív megerősítés

Az oktatási módszerek csoportosítása, osztályozása
1. Az információk forrása szerint:
verbális (szóbeli vagy írásbeli)
semléltetés
gyakorlati módszerek
2. A tanulók által végzett megismerő tevékenység szerint:
receptív
reproduktív részben felfedező, heurisztikus
kutató jellegű módszerek
3. Az oktatás logikai iránya alapján:
induktív jellegű módszerek
deduktív jellegű módszerek
4. A tanulási munka irányításának szempontja alapján:
tanári dominanciájú
közös tanári-tanulói dominanciájú
tanulói dominanciájú módszerek
5. Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, a didaktikai feladatok szerint:
új ismeretek tanításának-tanulásának módszere
képességek tanításának-tanulásának módszere
alkalmazásnak módszere
rendszerezésnek és rögzítésnek módszere
6. A szóbeli közlő módszereken belül:
monologikus módszerek
dialogikus módszerek
Full transcript