Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GENEL TARAMA MODELLERİ

No description
by

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GENEL TARAMA MODELLERİ

Tekil tarama
Ilişkisel tarama modeli;
genellikle birden çok değişken arasındaki etkileşimin varlığını ve miktarını belirlemede kullanılır. Bu ilişkiler korelasyon, t-testi, varyans analizi ve çoklu regresyon gibi istatistiksel yöntemler yardımıyla belirlenebilir.

Ilişkisel çözümleme iki türlü yapılabilir:
Korelasyon türü ile
Karşılaştırma yolu ile

Korelasyon türü
ile ilişki aramalarda değişkenlerin birlikte değişip değişmedikleri, bir değişim varsa bunun ne yönde olduğu belirlenmeye çalışılır. Bu yolla bulunan ilişkiler doğrudan neden-sonuç ilişkisi olarak yorumlanmaz; ancak o yönde ipuçları verebilir.

Korelasyon türü özellikle deneme modellerinin kullanılmadığı durumlarda başvurulabilecek uygun bir araştırma modelidir.
Karşılaştırma türü
ilişkisel tarama , denemesi olmayan; ancak ona en yakın araştırma türüdür. Bu yol, belli bir sonucun oluşma nedenini tek bir nedene indirgemeye çalışır. En olası çözümden başlanarak, bu ilişkiler sınanır.

Karşılaştırma yolu ile ilişki belirlemede en az iki değişken vardır. Sınanmak istenen bağımsız değişkene göre gruplar oluşturulur ve bağımlı değişken baz alınarak gruplar arasında bir farklılık olup olmadığına bakılır.
Tekil tarama modelleri
; araştırmayı tek değişkeni odaklayarak, onun belirli bir andaki durumunu ya da belirli bir süre zarfındaki değişimini inceler. Bu da
anlık
ve
zamansal

olarak yapılabilmektedir. Her iki tekil tarama türünde temel alınan birim zamandır, tek fark taramanın ne zaman yapılacığıdır.

Zamansal tarama kendi içinde kesit alma ve sürekli izleme olarak ikiye ayrılır. Kesit almada belirli gelişim dönemlerini temsil eden bir yaklaşımla örnekleme yapılır. Sürekli izlemede ise aynı örneklemin belirli bir dönemdeki gelişimi izlenir (Karasar,2007).
TARAMA MODELLERİ
Tarama Modelleri
Genel tarama modelleri
Örnek olay tarama modelleri
Ilişkisel tarama
Anlık tarama
Zamansal tarama
Izleme yaklaşımı ile
Kesit alma yaklaşımı ile
Korelasyon türü ile
Karşılaştırma türü ile
Tarama Modelleri
Tarama modelleri genel olarak, geçmişte ya da günümüzde var olan bir durumu ya da gerçekliği olduğu gibi araştırıp açıklamayı hedefleyen araştırma yaklaşımlarıdır.

Tarama modellerinde amaçların ifade edilişi genellikle soru cümleleri ile olur.

Tarama modelleri araştırılan olguya ilişkin verilerin toplanması, sınıflandırılıp düzenlenmesi ve çözümlenmesi şeklindeki uzun bir süreçten oluşur, bu yüzden çoğu bu tür araştırmalarda yapılan çözümlemeler betimsel düzeyde kalmaktadır.

Genel Tarama Modelleri
Genel tarama modelleri örnekleme yoluyla evren hakkında kestirimlerde bulunma ve genelleme amacını gütmektedir.
Kendi içerisinde
tekil tarama modeli
ve
ilişkisel tarama modeli
olmak üzere iki grupta incelenebilir.
Zeka düzeyi
Notlar
Düşük
Orta
Yüksek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Örnek Olay Tarama Modelleri
Örnek olay tarama modelleri, belirli bir olguya ilişkin ayrıntılı betimleme yapmak amacıyla kullanılır. Buna "
durum çalışması""
da denmektedir.

Örnek olay tarama modellerinde genel tarama modellerindekinin tersine daha sınırlı bir örneklem ve daha dar kapsamlı bir olgu üzerinde çalışılmaktadır. Dolayısıyla genel taramalara göre daha ayrıntılı ve gerçeğe yakın bilgiler verirler.

Genel taramaların açıklamakta yetersiz kaldığı noktalarda kullanılabilirler.
Nedensel Karşılaştırmalı Tarama Modeli
Bu model ile genellikle bağımlı değişkeni meydana getiren nedenler araştırılmaktadır.

Nedensel karşılaştırmalı araştırmalarda, önceden oluşmuş bir değişkene göre, ölçülen özellikler bakımından gruplar arasında karşılaştırmalar yapılır.

Araştırma başlamadan önce, araştırmacının kontrolü dışında oluşan bir özelliğin, araştırmaya konu olan bağımlı değişken üzerinde etkisinin olup olmadığına bakılır.
Full transcript