Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samhällsekonomi

No description
by

Carina Söderberg

on 17 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samhällsekonomi

Samhällsekonomi
Ekonomi (gr) : Hushållning
Vad handlar egentligen samhällsekonomi om?
Vad som ska produceras
Hur det ska gå till
Vem som ska producera
Hur resultatet ska fördelas
- Tillverka varor eller tjänster?
- Var och på vilket sätt ska de tillverkas?
- Är det staten eller ett privat företag?
- Vem ska tjäna på det?
Det ekonomiska kretsloppet
STATEN
Den offentliga sektorn
HUSHÅLLEN
FÖRETAGEN
Alla privatpersoner
Volvo, IKEA, Apple mm
Helsingborgs stad
Löner
Betalning för varor och tjänster
Löner
Skatt
Skatt
Subventioner
Bidrag
Offentlig sektor:
all verksamhet som bedrivs av stat, landsting och kommuner. Inom den offentliga sektorn är det mest tjänster som utförs. De flesta anställda är tex. lärare, poliser, vårdpersonal.
Hushållets ekonomi
Inkomster
Lön, bidrag, arbetslöshetsersättning mm
Utgifter
Hyra, huslån, bil, telefon, el, mat, försäkringar mm
Bruttoinkomst: Inkomster innan skatt
Nettoinkomst: Inkomst efter skatt
Disponibel inkomst:
Inkomst
-
fasta utgifter
- det du kan använda till konsumtion och sparande
Den privata sektorn
Privata sektorn
En sammanfattning av landets alla privata företag.
Tillverking av bilar, möbler mm
Tjänster som banker, resebyrå mm
Företagets ekonomi
För att producera varor och tjänster behöver ett företag
Material, råvaror och energi
Arbetskraft
Realkapital = Maskiner, fordon, utrustning mm
Om
Inkomster

>
Utgifter
VINST
Inkomster
Pengar företaget får in på försäljning
Bidrag från staten
Vinsten kan delas ut till ägarna eller investeras i företaget.
Ökad produktion -> Ökad vinst?
Om
Inkomster
<

Utgifter
FÖRLUST
Detta är kritiskt för ett företag, om man inte har sparade pengar måste man låna... annars
Konkurs
Precis som hos hushållen behöver företagen ha större inkomster än utgifter
Marknaden
En mötesplats för säljare och köpare
En vara eller tjänst som ska säljas bestäms av två saker
Utbud
Efterfrågan
"Hur många personer som vill köpa varan eller tjänsten"
"Hur många enheter av varan eller tjänsten som kan produceras"
Om många vill köpa en vara som det bara finns ett fåtal av kan säljaren sätta ett?
Högt pris
Om få människor vill köpa och det finns många varor måste säljaren sätta ett?
Lågt pris
Om du är ensam om att sälja en vara som många vill ha kan du ta ett?
Högt pris
Om många vill sälja samma vara samtidigt kan du ta ett?
Lågt pris
Två olika sorters marknader
Fri konkurrens
En fri marknad där företagen tävlar om kunderna.
Tävlingen är tänkt att tvinga företagen att hålla låga priser och hög kvalitet på varorna.
KAPITALISM
Att sträva efter att skapa ny vinst av den gamla vinsten
Monopol
Ett företag är ensamt på marknaden och har inga konkurrenter
Används ofta för att skydda vissa varor.
PLANEKONOMI
Utbudet är inte beroende av efterfrågan utan bestäms.
STATENS EKONOMI
INKOMSTER
Skatter
Avgifter
UTGIFTER
Sociala utgifter som pensioner, sjukersättning, barnbidrag osv.
Löner
Ränta på statens lån (Statsskulden)
Inkomst = Utgift
Budget i balans
Inkomst < Utgift
Budgetunderskott
Låna pengar för att betala skulder....
...om den offentliga sektorn är stor?
...om den offentliga sektorn är liten?
Den offentliga sektorns kostnad måste till stor del bäras av den privata
Vad händer med samhället...
Skatt
Hög
Socialt skyddsnät
Stort
Levnadsomkostnader
Höga
Skatt
Socialt skyddsnät
Levnadsomkostnader
Låg
Litet
Låga
Ekonomisk politik
Stefan Ingves
Finanspolitik
Penningpolitik
Höja eller sänka skatten
Höja eller sönka bidrag eller subventioner
- Rot- & rutavdrag
- Barnbidrag, bostadsbidrag
FÖRETAGEN
HUSHÅLLEN
Lån
Betalar ränta
Betalar ränta
BANKERNA
Lån
Ränta
BESTÄMMER
Hur mycket pengar som ska finnas i Sverige
Stabilt penningvärde
BESTÄMMER
Penningpolitiken
Höja och sänka reporäntan
Höjer eller sänker "reporäntan".
Styr inflation och deflation.
UTLANDET
Import av varor, tjänster, pengar och jobb.
Export av varor, tjänster pengar och jobb
Handelsbalans
Sverige
Grekland
Negativ handelsbalans skapar ett underskott för staten och ökar på statsskulden
Lån
Ränta
Lån
Ränta
Full transcript