Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tipus de documents

Presentació sobre els tipus de documents, elaborat per la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
by

Daniel Rio

on 22 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tipus de documents

Els tipus de documents Una presentació de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa Manuals, diccionaris, actes de congrés, tesis,... Diferents tipus de documents que podem fer servir per a resoldre les nostres necessitats d'informació. Fem un repàs a tots aquells que us poden ser d'utilitat! Comencem pels més coneguts. Manuals Monografies Diccionaris Enciclopèdies Revistes Utilitzem manuals quan comencem a estudiar una matèria, mentre que les monografies són estudis molt més detallats sobre un tema concret. Així doncs, la diferència entre els dos tipus de documents és que les monografies són molt més específiques que els manuals. "Física para la ciéncia y la tecnología",
de P.A. Tipler, és un clar exemple de manual. D'altra banda, "Física nuclear y de partículas", d'Antonio Ferrer Sorla, és molt més específic i requereix uns coneixements previs avançats, pel que el consideraríem una monografia. Un diccionari és un recull ordenat de termes d'una llengua o una disciplina. En funció de la informació que ofereixen poden ser: normatius, etimològics, de sinònims, ... Una enciclopèdia ofereix informació de caràcter divulgatiu, i pot ser de temàtica general o especialitzada (sobre una matèria concreta). Així doncs, la diferència bàsica és el tipus d'informació que ofereixen sobre cada concepte.

Penseu que la informació que dóna una enciclopèdia acostuma a ser molt més extensa. Podeu veure les diferències entre una enciclopèdia i un diccionari si feu cerques a: - Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. http://dlc.iec.cat/ - Enciclopèdia Catalana. http://www.enciclopedia.cat/ Les revistes, dins de l'àmbit científic, són una eina molt utilitzada per a estar al dia dels avenços que es fan en una matèria. N'hi ha de molts tipus, però en diferenciarem 2: Revistes d'informació general Revistes d'informació especialitzada Informen sobre qualsevol tema d'actualitat. Parlen d'un tema en concret. Poden ser: Erudites o acadèmiques: editades per societats acadèmiques, fan estudis en profunditat sobre la matèria, en forma d'article. Els continguts van adreçats a científics i a investigadors. Però a banda d'aquests documents més coneguts, en podem fer servir molts més... Actes de congrés E-Prints Informes o
reports de recerca Normes tècniques Patents Treballs acadèmics Tesis
doctorals Catàlegs
industrials Mapes Les actes de congrés recullen les comunicacions que s'hi presenten. Permeten estar al dia sobre la recerca. A UPCommons teniu accés a les actes dels congressos organitzats per la UPC:
http://upcommons.upc.edu/revistes/community-list?show=congressos Un E-Print és, senzillament, una còpia electrònica d'un document científic. Aquest tipus de documents apareixen per a fer front a les polítiques comercials de les editorials i oferir, de manera lliure, el contingut als investigadors. Els informes o reports són documents interns, elaborats en el transcurs o com a resultat d’una investigació, que serveixen a les institucions i organismes finançadors per a fer el seguiment dels projectes que estan duent a terme.

La informació que contenen és molt puntera i valuosa. Les normes tècniques reglamenten les propietats que han de reunir els productes o processos tecnològics.

La seva aplicació és voluntària. Hi ha diferents entitats normalitzadores: ISO, ASTM, AENOR,... Els mapes són una representació plana de la superfície de la terra (o d'una part). S'elaboren a escala i a una projecció i poden ser de diferents tipus. A UPCommons teniu disponibles els E-prints de la comunitat UPC: http://upcommons.upc.edu/e-prints/ Una patent és un document que descriu minuciosament un aparell o producte.

Les patents són registres estatals, que tenen la intenció d'evitar que terceres persones en treguin profit sense el consentiment del titular. Els treballs acadèmics s'elaboren per a obtenir la titulació d’enginyer o arquitecte, i acostumen a servir de base per a posteriors treballs de recerca. Podeu consultar treballs presentats a la UPC a UPCommons: http://upcommons.upc.edu/pfc/ Les tesis són el resultat de la investigació per obtenir el títol de doctor.
Es consideren el màxim exponent de la recerca, ja que l’autor no es limita a recollir informació, sinó que busca aportar coneixement nou dins d’una disciplina i fer avançar la ciència. Podeu consultar tesis doctorals presentades a catalunya a TDX:
http://www.tesisenxarxa.net/ Els catàlegs industrials són documents que contenen descripcions detallades dels productes d’una empresa amb una finalitat comercial. Són útils per a conèixer les característiques tècniques d’un producte. BCUM. Febrer de 2011 Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC A vegades es diferencia entre pre-print i post-print. Un pre-print és un document que encara no s'ha revisat, mentre que un post-print ja ha estat revisat. Tècniques o sectorials: adreçades a professionals de la matèria, el contingut és més divulgatiu, hi ha més noticies,... Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería Química e industria Exemple: pàgina de la patent on es descriu el comandament d'una videoconsola. Exemples: Mapa geològic:
Mapa que mostra els diferents tipus de roques que afloren a la superfície terrestre i els tipus de contactes entre elles. Ortofotomapa:
Mapa elaborat a partir d'una fotografia aèria, corregit digitalment de manera que tots els elements conserven la mateixa escala.
Full transcript