Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эмнэ

No description
by

ariungerel bat-erdene

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эмнэ

Яагаад тандалт хийх хэрэгтэй вэ?
ЭШХ нь өвчлөл, нас баралтыг нэмэгдүүлдэг
1/3 сэргийлэгдэх боломжтой
Тандалт
Халдвар хяналтын арга хэмжээ
ЭШХ-ын тархалт, хор хохирлыг тогтоох
Урьдчилан сэргийлэхэд хөрөнгө төсөвлөх
Тандалт – эдийн засгийн үр ашигтай
Тандалт
Тохиолдолд суурилсан тандалт
ЭШХ-ын тандалтын үе шат
Эмнэлгээс шалтгаалсан халдварын тандалт
Тандалтын зорилго
Халдварын
тохиолдлын тодорхойлолтод
үндэслэн тохиолдлыг эрт илрүүлж халдвар тархахаас сэргийлэх, хариу арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх замаар өвчлөл, нас баралтыг бууруулахад оршино.
Тохиолдлын тодорхойлолт
1. Уг халдвар буюу өвчин эмгэг байна уу гэдгийг илэрхийлэх стандарт үзүүлэлт /босго/
2. Эмнэлзүйн болон лабораторийн үзүүлэлтүүд тархвар судлалын нөхцөл байдалд үндэслэн тогтооно.

Тохиолдлын илрүүлэлт бүртгэл мэдээлэл
Тандалтын мэдээ, мэдээлэлд судалгаа, шинжилгээ хийх
Дүгнэлт хийх
Хариу арга хэмжээ, төлөвлөн хэрэгжүүлэх
Тандалтын мэдээг эргэн мэдээлэх

Үйл явдалд суурилсан тандалт
Тохиолдлын тодорхойлолтын дагуу өвчний хамшинж, сэжигтэй, өвөрмөц тохиолдлыг тогтсон хугацаанд мэдээлэх, хариу арга хэмжээ шуурхай авах, эргэн мэдээлэх үйл ажиллагаа юм.
Нийгмийн эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлж болзошгүй өвчний шинж тэмдэг, түүнийг үүсгэх хүчин зүйлсийн тухай мэдээг цуглуулан, нягтлан баталгаажуулж, хариу арга хэмжээг шуурхай авах, эргэн мэдээлэх үйл ажиллагаа юм.

Тохиолдлын тодорхойлолт боловсруулах
Тохиолдлын тодорхойлолт:
4 бүрдэл хэсэг:
1. Эмнэлзүй / лаб-ийн мэдээлэл
2. Өвчинд өртсөн хүний талаарх мэдээлэл
3. Байршлын талаарх мэдээлэл
4. Цаг хугацааны хамааралыг багтаасан тохиолдлын тодорхойлолт гаргана.
Тохиолдлын тодорхойлолт боловсруулах
Батлагдсан тохиолдол:
лабораторийн шинжилгээгээр батлагдсан байх
Болзошгүй тохиолдол
: лабораторийн шинжилгээгээр баталж амжаагүй ч эмнэлзүйн илрэл тод байх
Магадгүй тохиолдол
: эмнэлзүйн шинж тэмдгүүдээс зарим нь илрэх

ЭШХ-ын тандалт
Мэдээллийг системтэйгээр, тогтмол цуглуулан, дүн шинжилгээ, тайлбарлал хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан шийдвэр гаргагч болон бусад хүмүүст шуурхай мэдээлж байх үйл явц.

Идэвхгүй
Эмнэлзүйн тайлан мэдээ
- Өвчтөний түүх
- бусад холбогдох баримт бичгүүд
Идэвхтэй
Идэвхтэй Ерөнхий
: ЭШХ өртөх магадлал өндөр бүх хэсгийг хамруулах тандалт.
- Орчны эрүүл зүйн шинжилгээтэй хяналт

3.9 Микробиологч ХС-тай хамтран шинжилгээний хариуг харьцуулан дүн шинжилгээ хийж ЭХХЗ-ийн ээлжит хуралд танилцуулна. Шинжилгээний бүртгэлийг микорбиологч хөтөлнө.

3.10 Тасаг тус бүрээр гаргасан шинжилгээний хариуг тухайн тасгийн ээлжийн сувилагчид өгнө.

3.11 Шинжилгээний дүнгээс шалтгаалан тодорхой арга хэмжээ авах шаардлагатай бол ХХБ, ХС-ийн хамтдаа шийдвэр гаргана. Нилээд ноцтой асуудлыг ЭХХЗ эсвэл ЭХХЗ-ийн дарга шийдэж болно.
Тусгай судалгаа
Идэвхтэй чиглэсэн - Зорилтот тандалт
1. Тодорхой халдварыг илрүүлэх - Бөөр шээсний замын халдвар
2. Тодорхой тасагт чиглэсэн: САТ, ЯТТ
3. Тодорхой бүлэг өвчтөний дунд: Мэс ажилбар хийлгэсэн өвчтөнүүд
4. Тодорхой үүсгэгчийн: MRSA, VRE
5. Тодорхой ажилдбарт чиглэсэн: Гарын эрүүл ахуй
- Халдвар голомтолж гарах
- Ер бусын болон тархвар судлалын хувьд ач холбогдол бүхий өвчлөлийн нэг тохиолдол
- Тархалтын болон шинэ тохиолдлын судалгаа /шаардлагатай тусгай мэдээлэл ба эрүүлзүйн сорьц/

-
Хүн амын тусгай хэсэг
: Мэс заслын, хүүхдийн, эрчимт эмчилгээ
-
Оношилгоо эмчилгээний ажилбар:
Дуран, цус шүүх, катетр тавих, цус юүлэх
-
Өвөрмөц эмгэг төрөгч:
MRSA, VRE
3.3 Эмнэлгийн эмч, сувилагч нар ЭШХ-ын сэжигтэй тохиолдол илэрвэл ХС-д өвчтөн, түүний хийлгэсэн эмчилгээтэй холбоотой бүх мэдээллийг дэлгэрэнгүй бүртгэн авч, мэдээлнэ. Дараахь тохиолдолд заавал мэдээлэх ёстой:

1) ЭШХ-ын тохиолдол, өөрөөр хэлбэл эмнэлэгт хэвтэх үед ямар нэгэн халдварын шинж тэмдэг байгаагүй (нууц үедээ байсныг тооцохгүй) өвчтөнд хэвтсэнээс хойш 72 цагаас хойш илэрсэн бүх халдвар,

2) Дэгдэлтийн шинжтэй халдвар буюу нэг байгууллага, тасаг, нэгжид эсвэл нэг эмчийн хэд хэдэн өвчтөнд илэрсэн халдвар,

3) Мэс заслын дараахь сепсис оношоор болон өмнө нь метициллинд тэсвэртэй алтлаг стафилакоккийн (МТАС) халдвар авч байсан өвчтөн дахин ирж хэвтсэн тохиолдолд,

4) Өвөрмөц ноцтой шинж тэмдэг бүхий халдварын тохиолдол (халдварт гепатит, сүрьеэ, менингит, МТАС, C. difficile, өргөн хүрээний бета лактамаз (ӨХБЛ) гм)

5) Хоол боловсруулах замын халдварын шинж тэмдэг тухайлбал бөөлжих, суулгах гм шинж нэн ялангуяа эмнэлгийн тодорхой хэсэгт нэгээс дээш өвчтөнд илрэхэд,

6) Улаан бурхан, салхин цэцэг зэрэг хүүхдийн халдварт өвчнүүд, суулгах хам шинжтэй халдвар, шимэгчийн халдварууд болох хамуу, хачиг, бөөс илрэх, жоом, хулгана байгаа тохиолдолд,

7) Өвчтөний судасны хатгалт хийсэн, байнгын зүү тавьсан хэсгүүд эсвэл целлюлит ихтэй хэсэгт халдварын шинж илэрч, үрэвсэж, улайсан бол,

8) “Өндөр эрсдэл” бүхий өвчтөн эмнэлгээс гарах буюу нас барсан тохиолдолд,

9) Өндөр эрсдэлтэй тасгууд тухайлбал мэс заслын тасаг, эрчимт эмчилгээний тасаг, төрөх тасаг, хүүхдийн тасаг гэх мэт ЭШХ гарах эрсдэл өндөртэй тасгуудын өвчтнүүдийн эмчлэгдэхгүй байгаа хурц халдварууд.

10) Шалтгаан нь тодорхойгүй халууралт.
ХӨДЭСХАХА тогтолцоог бэхжүүлэх тухай, ЭМС-ын 2010.04.26-ны 152 тоот тушаал, ЭШХ-ын босго үзүүлэлт 1 тохиолдол, үйл явдлын тандалт

Comparison of surveillance types, SSI, Sankt Peterburg, 1999
Мэдээллийн эх сурвалж, тэдгээрийн мэдрэг байдал
1. Өвчтөний түүх:
Эмчилгээний хуудас 0.48
Халууны тэмдэглэл 0.47
Шинжилгээний дүгнэлт 0.7
2. Боолтын өрөөний журнал
Эмчийн үзлэг 0.58
3. Лабораторийн журнал 0.33-0.64
4. Эмчийн мэдээлэл 0.14-0.34
5. Бусад: Хэвтсэн ор хоног, хийгдсэн ажилбар, тандалтын хуудас


Тандалтын судалгаа дүгнэлт:
Өвчлөлийн түвшин
Халдварын бүтэц, динамик
Халдварын механизм (3 хэлхээ)
Эрсдэлт ХЗ
Халдварын үүсгэгчийн бүтэц, АМЧ
Нөхцөл байдалд тулгуурлан хянах арга замын талаар шийдвэр гаргаж, шуурхай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
Ажилтан эндээс цаашид юуг анхаарах талаар мэдээллийг авах
Full transcript