Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"Метиловий спирт"

No description
by

Yulya Kostenko

on 17 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "Метиловий спирт"

"Метиловий спирт"
Презентація на тему:
Виконала:
учениця 11-А класу
Костенко Юлія
Спирти
— похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені гідроксильними групами (-OH). Гідроксильну групу зв'язану з sp3-гібридизованим атомом Карбону називають спиртовою. Органічні сполуки з двома гідроксильними групами називаються діолами, з трьома — тріолами і т. д. В українській мові їх також називають багатоатомними спиртами.
Метанол
Інші назви:
метиловий спирт, карбінол, деревний спирт
Молекулярна формула:
CH3OH
Молярна маса:
32,04 г/моль
Густина:
0,7918 г/см3
Тпл:
−98 °C
Ткип:
64,5 °C
В'язкість:
0,5513 мПа•с при 25 °C
Температура спалаху:
12 °C

Метанол
— найпростіший одноатомний спирт, безбарвна рідина зі слабим спиртовим запахом.

Вперше метанол був виявлений в 1661 році Робертом Бойлем при вивченні продуктів перегонки дерева, проте в чистому вигляді метиловий спирт, або деревний, отриманий цим способом, був виділений тільки через 200 років в 1834 році Думасом і Пеліготом.
Отримання метанолу з синтез-газу вперше було здійснено в Німеччині в 1923 році фірмою BASF. Цікаво, що в 1927 році в США був реалізований промисловий синтез метанолу, оснований не тільки на монооксиді, а й на диоксиді вуглецю.

Сучасний метод отримання — каталітичний синтез з оксиду карбону (II) і водню (температура 250ºС, тиск 7Мпа, каталізатор суміш оксиду цинку і купруму (II)):

СО + 2Н2 → CH3OH

Метиловий спирт — рухлива рідина із слабким запахом схожим на запах звичайного спирту. Густина його 0,792 г/см3. Температура кипіння 64,5°С, замерзання −98°С.Температура самозаймання 464 °C.

З водою змішується в будь-яких співвідношеннях. Добрий розчинник для багатьох органічних речовин. Горить синюватим полум'ям.

Метиловий спирт — отруйна речовина, що діє на нервову і судинну системи людини. При попаданні в організм людини 10 мл метанолу може призвести до важкого отруєння, до сліпоти; попадання 25-30 мл метанолу призводить до смертельного випадку.

Фізичні властивості
Хімічні властивості
Метиловий спирт, як і інші спирти, при взаємодії з лужними металами утворює алкоголяти, наприклад метилат калію CH3—OK:
• 2CH3—OH + 2К → 2CH3—OK + H2 ↑

При взаємодії з водою алкоголяти, метилового спирту, як і алкоголяти етилового спирту, легко гідролізують, утворюючи спирт і їдкий луг. Наприклад:
• CH3—OK + H2O → CH3—OH + KOH

При взаємодії з кислотами утворює складні ефіри. Наприклад, з нітратною кислотою утворює нітратнометиловий ефір, або метилнітрат:


Метиловий спирт тепер добувають синтетичним способом з монооксиду вуглецю і водню при температурі 300–400°С і тиску 300–500 атм у присутності каталізатора — суміші оксидів хрому, цинку й ін. Сировиною для синтезу метанолу служить водяний газ (CO + H2), збагачений воднем:

Одержання

Раніше метиловий спирт добували винятково з продуктів сухої перегонки деревини. Тепер цей спосіб має другорядне значення.
Метиловий спирт застосовується дуже широко. Найбільша його кількість іде на виробництво формальдегіду. Значні кількості CH3OH використовують у лакофарбовій промисловості для виготовлення розчинників при виробництві лаків. Крім того, його застосовують як добавку до рідкого палива для двигунів внутрішнього згорання.

В Україні метанол й до сьогодні використовується для «денатурації» етанолу. Метанол широко використовується як паливо для високофорсованих двигунів внутрішнього згоряння, що беруть участь в змаганнях на швидкість і стартовий розгін, а також для авіамодельних двигунів часто.

Хоча метанол має в 1,9 раза меншу теплотворність, ніж бензин, зате в тій же кількості повітря можна спалити у 2,3 раза більшу кількість метанолу, ніж бензину. Це дає 20% виграш в енергії заряду, отже і в потужності двигуна. Враховуючи високе октанове число метанолу можна збільшити ступінь стиску в циліндрах двигуна до 16-20, що додасть ще потужності двигуну і зробить його економічнішим.

Застосування
Full transcript