Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

REPRESJE PO UPADKU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 13 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of REPRESJE PO UPADKU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

-publiczne egzekucje uczestników powstania
-zsyłki w głąb Syberii
-konfiskata majatków
-wprowadzono stan wojenny
-Kraj Przywiślański
-wprowadzonorosyjską administrację
-powołano gubernatora -generała

REPRESJE PO UPADKU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym
Zaostrzenie rusyfikacji nastąpiło po upadku powstania styczniowego: wprowadzono ciągły stan wojenny, zrusyfikowano administrację i szkolnictwo. Wysiedlano i wywłaszczano Polaków. Stopniowo, w latach 1869–1885, następowało całkowite wypieranie języka polskiego z systemu szkolnictwa, zakończone w 1885 sprowadzeniem go do roli języka dodatkowego i nieobowiązkowego. Zlikwidowano Kościół unicki, a jego księży i wiernych zmuszano do przejścia na prawosławie. Stosowano ograniczenia i restrykcje w stosunku do kościoła rzymskokatolickiego, Konfiskaty majątków stosowano wobec uczestników powstania i właścicieli majątków ziemskich.
Noc apuchtinowska
RUSYFIKACJA
Rusyfikacja
– polityka władz rosyjskich zmierzająca do wynarodowienia Polaków i innych podbitych narodów. Polegała na wprowadzeniu języka rosyjskiego do administracji, szkolnictwa, a także na likwidacji Kościoła unickiego, wysiedleniach i wywłaszczeniach. Politykę tę w Królestwie Polskim prowadzili najzacieklej: Iwan Paskiewicz i Josif Hurko,
Aleksander Apuchtin
.
REPRESJE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM
W działalności rusyfikacyjnej ponurą sławę zyskał kurator Warszawskiego Okręgu Szkolnego- Aleksander Apuchtin( jego wszechwładne rządy otrzymały miano
nocy apuchtinowskiej
). Zwolnił on z pracy wielu polskich nauczycieli, zmuszał uczniów do bezrozumnego posłuszeństwa i donosicielstwa. Pragnął wychować młodzież polską bezwolną, zastraszoną i zrusyfikowaną.

Aleksander Apuchtin
.
Postawa Polaków wobec rusyfikacji
POLACY NA ZESŁANIU
Katorga- przymusowe roboty stosowane w Rosji carskiej wobec przestępców, połączone z zesłaniem na Sybir. W Królestwie Polskim kara wymierzona przede wszystkim uczestnikom powstań narodowych. Liczbę zesłanych na katorgę szacuje się na 30 tys. osób. Mniej więcej 10 tys. udało się wyemigrować do państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.
Polityka rusyfikacji wywołała opór zwaszcza wykształconych warstw polskiego społeczeństwa. W walkę z rusyfikacją zaangażowało się wiele ideowych i bezinteresownych postaci. Wśród nich wyróżniał się Konrad Prószyński. Założył on tajne Towarzystwo Oświaty Narodowej, którego zadaniem było właśnie krzepienie polskiej edukacji.
Uniwersytet Latający
Już na przełomie lat 70. i 80. XIX w. zaczęła powstawać sieć tajnego nauczania, która obejmowała miasta i wsie. Jednym z najbardziej spektakularnych dzieł było powołanie w Warszawie nie legalnego Uniwersytetu Latającego, przeznaczonego dla kobiet, które w tamtych czasach nie mogły studiować na wyższych uczelniach. Wykłady odbywały się w prywatnych domach, a prowadzili je znani polscy profesorowie.
Ponadto w wielu gimnazjach zawiązywały się kółka samokształceniowe, który uczestnicy zbierali się potajemnie i czytali polską poezję romantyczną, uczyli się polskiej historii. Jednak największa rola w podtrzymywaniu polskości przypadła twórcom narodowej kultury.
TAJNE NAUCZANIE
Inny typ postawy to postawa lojalistyczna-rezygnacja z dążeń niepodległościowych
Kim byli pozytywiści?
Praca organiczna
Najbardziej skutecznym sposobem walki z germanizacją okazała się praca organiczna. W zaborze pruskim Polacy mogli w ramach obowiązującego prawa, aktywnie działać na niwie gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Liczne towarzystwa działały na rzecz rozwoju polskiej kultury i oświaty, często otrzymując prawie zerowe wynagrodzenie.
Full transcript