Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MODELIRANJE

No description
by

Josip Dučkić

on 28 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MODELIRANJE

MODELIRANJE POSLOVNIH
PROCESA

Programski alati za modeliranje i analizu poslovnih procesa
- to su rješenja koja koriste menadžeri, informatički stručnjaci, analitičari i krajnji korisnici da bi kreirali modele poslovnih procesa u organizaciji, pohranili informacije o tim modelima i analizirali ih
- ovi alati omogućuju dokumentaciju i analizu postojeće situacije kao i poboljšanja i analizu očekivanih promjena
Business Process Modeling Notation (BPMN)
Grafička je notacija koja koristi samo jedan dijagram za prikaz poslovnih procesa: Business Process Dijagram(BPD)

BPD je relativno jednostavan za korištenje i razumjevanje , uz snažne mogućnosti izražavanja i prikazivanja vrlo složenih poslovnih procesa. Početak i kraj procesa označava se simbolima događaja.
- Aktivnosti se prikazuju pravokutnikom, a događaji simbolom šesterokuta. Simboli se povezuju poveznicama (strelicama) koje pokazuju smjer kretanja po dijagramu.
- Upotrebljavaju se logički operatori "I" (and), "ILI" (or) i "isključivo ILI" (xor)
U praksi se najčešće rabi prošireni EPC dijagram koji prikazuje pojmove vezane na organizacijsku strukturu (odjeli, radna mjesta), resurse i informacijski sustav poduzeća.
Event Driven Process Chain (EPC)
- Često korištena metoda u modeliranju poslovnih procesa
- Razvio profesor dr. Scheer i integrirao je u alat za modeliranje poslovnih procesa ARIS Toolset.
- Upotrebljavaju se za izradu referentnih modela SAP-ovih programskih rješenja.
Model poduzeća
Prilikom modeliranja procesa potrebno je obuhvatiti kompletnu arhitekturu poduzeća i konceptualno je prikazati modelom poduzeća. Integralni model poduzeća, osim prikaza poslovnih procesa, treba sadržavati i ostale elemente poslovanja: podatke, funkcije i organizacijsku strukturu. Dvije često korištene metode: dijagrami Event Driven Process Chain i dijagrami Business Process Modeling Notation.
Metode za modeliranje poslovnih procesa
Za modeliranje poslovnih procesa, generiraju se mape poslovnih procesa kojima se prikazuju:
- događaji
- aktivnosti
- stanja
Kroz proces teku informacije (podatci) i u procesima sudjeluju resursi (ljudi, strojevi, računala), a tok odvijanja procesa prikazuje se na sljedeći način:
Događaji pokreću aktivnosti. Aktivnosti traju određeno vrijeme. Završetak aktivnosti je događaj. Događaj mjenja stanje sustava
U uvjetima globalne konkurencije na tržištu, poduzeća mogu postići konkurentsku prednost samo ponudom jeftinijih i kvalitetnijih proizvoda i usluga, a za realizaciju tih ciljeva potrebni su efikasni i inovativni poslovni procesi.
Uvod
Prilikom analize i preispitivanja poslovnih procesa menadžeri, informatički stručnjaci, poslovni analitičari, krajnji korisnici mogu se služiti programskim rješenjima za modeliranje poslovnih procesa
Poslovni procesi mogu se opisati kao niz logički povezanih aktivnosti koje koriste resurse poduzeća, a čiji je glavni cilj zadovoljenje potreba kupca za proizvodima ili uslugama odgovarajuće kvalitete u adekvatnom vremenskom roku, uz istodobno ostvarivanje neke vrijednosti.
- uključuje funckiju kao što su simulacijsko modeliranje, analiza troškova aktivnosti, strateško upravljanje metodom uravnoteženih ciljeva ili transformacijama modela procesa u model za razvoj informacijskog sustava
- velika ponuda alata za modeliranje poslovnih procesa na tržištu programskih proizvoda posljedica je snažnog interesa za ovo područje u zadnjih desetak godina
- osnovne funkcionalnosti programskih alata za modeliranje i analizu poslovnih procesa jesu:
-dokumentiranje arhitekture poslovnih procesa,
-korištenje niza metoda za razvoj baze poslovnih procesa,
-analiza poslovnih procesa i izrada prijedloga poboljšanja procesa,
-stvaranje prijedloga za razvoj informacijskog sustava
Arhitektura poslovnih procesa
- predstavlja formalni model koji opisuje sve perspektive i aspekte poduzeća
- ovisno o odabranoj metodi, korisnicima su na raspolaganju različiti dijagrami za prikaz, dokumentaciju i analizu arhitekture poduzeća
Baza poslovnih procesa
- omogućuje pohranjivanje svih modela poduzeća i njihovih elemenata u bazu koja ima sva obilježja karakteristična za bazu podataka.
- baza procesa može se pretraživati prema različitim kriterijima a za svakog se skorisnika mogu definirati njegova ovlaštenja za rad s bazom
Alati razlikuju dva osnovna načina rada:
1. rad sa bazama procesa i njihovim pripadajućim mapama, datotekama, objektima i modelima
2. rad na izradi i analizi modela procesa
Full transcript