Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kunst opdracht 13

No description
by

Yorben Lodema

on 7 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kunst opdracht 13

La cour du domaine du gras
Nicéphore Niépce, 1827
heliografie Studio van de kunstenaar
Louis-Jacques-Mandé Daguerre, 1837
daguerreotype Boulevard du Temple
Louis-Jacques-Mandé Daguerre,
de uitvinder van daguerreotype, 1838
daguerreotype Door de lange sluitertijd zijn de mensen in de drukke straat verdwenen. Alleen de man die zijn schoenen liet poetsen, en dus lang stil stond is nog zichtbaar. Er is een 'dodenstad' ontstaan. Talbot heeft met het nieuwe medium fotografie de industrialisatie willen bekritiseren. Hij gaat terug naar de landelijkheid. Er is een contrast tussen het vernieuwende medium en het nostalgische onderwerp. Talbot geeft net als Constable nostalgie weer. De open deur
William Henry Fox Talbot, 1843
calotype/talbotype Het witte paard
John Constable, 1819 Constable schildert hier een landschap uit zijn jeugd in Zuid-Engeland. Dit is geen realistisch beeld, maar een uiting van zijn verlangen naar de tijd dat de industrialisatie nog niet had plaatsgevonden. De industriele revolutie en de depressie zijn hier niet zichtbaar. Dit is ook een geromantiseerd beeld van het agrarische bestaan. Bloemstillevens
Adolphe Braun, rond 1855
collodiumnegatief De fotografie grijpt terug op de schilderkunst. De fotografie werd in deze tijd nog niet als volwaardige kunstvorm gezien door velen. Bloemstillevens
Jan van Huysum, begin 18e eeuw School van Athene
Rafaël, 1510-1511 De fotografie grijpt terug op de schilderkunst. Deze foto is in delen genomen, en later zijn de negatieven over elkaar gelegd. Links staan de zonden en rechts de deugden afgebeeld. Robinson heeft voor deze afbeelding geschetst. Dit is interessant, omdat foto's voorheen vaak gebruikt werden als bron voor een schilderij. Hier is de foto als het ware het schilderij geworden. Vrouwen in het veld
Henry Peach Robinson, ca. 1880 Geometric chronophotograph of the man in the black suit
Étienne-Jules Marey, 1883 Horse in motion
gemaakt door Eadweard Muybridge, 1882
dry plate Doordat de verschillende stadia van een galop waren vastgelegd door Muybridge kon Degas deze schilderen. Met enkel het menselijk oog zijn de stadia van de galop niet goed waar te nemen. Voorheen was het gebruikelijk om paarden stilstaand af te beelden, omdat ze dan makkelijker te observeren waren. Door de komst van de fotografie was deze beperking weggenomen voor de schilders. De fotografie beïnvloedt hier de schilderkunst. The jockey
Edgar Degas, 1887 Descending stairs
Eadweard Muybridge, 1883-1886
collotype De chronofotografie van o.a. Muybridge en Marey is voor veel futuristen een inspiratie geweest. Het is bekend dat Duchamp geïnspireerd is door het werk van Muybridge. Ook hier heeft de fotografie de schilderkunst beïnvloed. Nude descending a staircase
Marcel Duchamp, 1912 The phenakistoscope a couple waltzing
Eadweard Muybridge, 1893 De dynamiek van een hond aan de lijn
Giacomo Balla, 1912 "Everything is in movement, everything rushes forward, everything is in constant swift change. A figure is never stable in front of us, but is incessantly appearing and disappearing. Because images persist on the retina, things in movement multiply, change form, follow oneanother like vibrations within the space they traverse. Thus is horse in swift course does not have four legs. It has twenty."

Giacomo Balla De futuristische schilder Giacomo Balla
Antonio Giulio Bragaglia, 1912 Dit is een futuristische foto. Met de beweging in de foto heeft Bragaglia geprobeerd om de beweging van muziek weer te geven. Muziek bestaat namelijk niet in één moment, zoals een foto, maar enkel in de tijd. De cellist
Antonio Giulio Bragaglia, 1913
zilvergelatinedruk Dit is de oudste bewaarde foto. Doordat er nog geen lens is gebruikt is de foto erg korrelig. Er is een hele lange sluitertijd gebruikt. Het is moeilijk te bepalen wat er precies op de foto te zien is. De twee wegen van leven
Oscar Rejlander, 1857
combinatiedruk “Photography is a marvelous discovery, a science that has attracted the greatest intellects, an art that excites the most astute minds—and one that can be practiced by any imbecile. Photographic theory can be taught in an hour, the basic technique in a day. But what cannot be taught is the feeling for light. It is how light lies on the face that you as artist must capture.”

Nadar, 1856 Uitvinding en ontwikkeling van de fotografie en de toepassing hiervan in de beeldende kunst Yorben Lodema
Opdracht 13 bladzijde 68
Full transcript