Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР

No description
by

Chinbat Tuwaansuren

on 11 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР

Үзэл баримтлал боловсруулахад
Хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхол , насны болон хувийн онцлогийг нь судлах
Зарчимд тулгуурлах
Тухайн асуудлаар бие биеэ сонсох
Уншиж судлах
Шийдвэр гаргахад эцэг эх, асран хамгаалагч нарыг оролцуулах, санал солилцох
Хамтаараа шийдлийг олох
Баг хамт олноороо удаа дараа ярилцаж зөвшилцөх
Үзэл баримтлал боловсруулах алхам
Багш, ажилчдын сэтгэл зүйг эерэгээр өөрчлөх
Байгууллагын үйл ажиллагаанд судалгаа хийх /асуулгаар/
Эрдэмтдийн онолоо сонгох
Эрхэмлэх зүйл
Өдрийн дэглэм хөтөлбөрөө хэрхэн боловсруулах, орчин
Сургалтын хөтөлбөр хэрхэн боловсруулах
Хүүхдээ судлан тодорхойлох
Багш, ажилчдын үүрэг, тавигдах шаардлага
Хамт олон, эцэг эхийн үүрэг, оролцоог тодорхойлох
Байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх
Хөтөлбөр боловсруулахад тулгарч буй бэрхшээл
Байгууллагын үзэл баримтлалтын тулгуур бодлого,эрх зүйн баримт бичгүүд
1.Боловсролын тухай хууль - 2008.05.03.
2.Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль-2008.05.23.
3.СӨБ-ын сургалтын талаар баримтлах бодлого –
БШУС-ын 2013.08.28-ны А/327 тушаал
4.СӨБ-ын байгууллагын үзэл баримтлал боловсруулах
чиглэл – 2013 он
/Н.Норжхорлоо, А.Нармандах, Д.Туяа, Д.Нарангэрэл/
5.”Багшийн хөгжил хөтөлбөр” - БШУС-ын 2012.11.22-ны
А/136 тушаал
6.Байгууллагыг 2009-2015 онд хөгжүүлэх үйл ажиллагааны
“Мастер төлөвлөгөө”
Цэцэрлэгүүдийн сургалтын хөтөлбөрийн талаарх судалгаа
Судалгааг төрийн өмчийн 15 төрийн бус өмчийн 10 нийт 25 цэцэрлэгээс авсан.
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР
Дээрх тулгамдсан асуудлаа ямар арга замаар шийдвэрлэвэл зохих вэ?
СӨБ-ын сургалтын талаар баримтлах бодлого


/ БШУС-ын 2013 оны А/327 /
Цөм хөтөлбөрийг цэцэрлэг бүр өөрийн сургалтын хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлнэ.

Сургалтын хөтөлбөр нь тухайн цэцэрлэгийн сурган хүмүүжүүлэх үзэл баримтлалд суурилан боловсрогдоно.

Бие даасан байдлыг хангах гол арга зам нь цэцэрлэг бүр өөрийн үзэл баримтлалаа тодорхойлоход оршино.

Цэцэрлэгийн  үйл ажиллагааг яаж зохион байгуулвал илүү өгөөжтэй байх вэ?
Сургалтын хөтөлбөрөө яаж боловсруулбал хүүхдэд болон багшид илүү ач тустай вэ?
Сургалтын сэдэв, хүүхдэд эзэмшүүлэх чадварыг хооронд нь хэрхэн уялдуулах вэ?
Хүүхдийн сурч, хөгжиж, төлөвших орчин ямар байх вэ?
Өдрийн дэглэм ямар байвал илүү зохистой вэ?
Багш, ажилтнуудынхаа чадавхийг хэрхэн дээшлүүлэх вэ?
Багш, ажилтнуудынхаа ажлыг хэрхэн бодитой үнэлэх вэ гэх мэт.
Онол, үзэл баримтлал
СӨБ-ын сургалтад баримтлах бодлого
Хүүхдийг сургаж, хөгжүүлж ирсэн өөрийн орны соёл, уламжлал
Тухайн байгууллагын хуримтлуулсан туршлага
Байгууллагын үйл ажиллагаанд хийсэн дүн шинжилгээний үр дүн
Эрхэмлэх зүйл дараах
зүйлсд тулгуурлан гарч ирнэ:
Сургуулийн өмнөх боловсрол
Тусгай цэцэлэг
Хоёр наснаас сургуульд элсэх хүртэлх насны хөгжлийн б‎эрхшээлтэй хүүхдийг асрах, хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах цогц үйл ажиллагаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжих сургалтын байгууллага.
10 дугаар цэцэрлэг
Эрхэмлэх зүйл:
“Хүүхэд бүрт тохирсон сургалтыг тасралтгүй хүртээмжтэй оновчтой байдлаар явуулж бие даасан хувь хүн болгох анхны алхамыг хийнэ.”
Хүүхдийн клиник сувилалын цэцэрлэг:
1,5-2,5 насны хүүхдийн биеийн өсөлт, оюун ухааны хөгжлийн хоцрогдолтой хүүхдийг асрах, хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах цогц үйл ажиллагаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжих сургалтын байгууллага
115 дугаар цэцэрлэг
Эрхэмлэх зүйл
Хүүхэд бүрт баяр хөөр
Эцэг эх бүрт итгэл найдвар
Багш бүрт урам зориг
Сургалтын хөтөлбөр
Зорилго
Зорилт
Агуулга ба судлагдахуун
Сургалтын арга зүй
Сургалтын зохион байгуулах хэлбэр
Сургалтын орчин
Үнэлгээ
Сэдвийн боловсруулалт
СЭДЭВ: Монгол дархлаа
Дэд сэдэв: 12 хүү тоолох
Хугацаа: 7 хоног
Сэдвийн боловсруулалтыг нэг дороос харах боломжтой.
Сургалтын орчин
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН
ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА.
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ
Сургалтын хөтөлбөрийн боловсруулалт
Хоёр наснаас сургуульд элсэх хүртэлх насны хүүхдийг асрах, хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах цогц үйл ажиллагаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжих сургалтын байгууллага
Ердийн
40-р сувилал
Эрхэмлэх зүйл
Суурь өвчтэй хүүхдүүдийг эмчлэн эрүүлжүүлж, зөв дадал хэвшилтэй эрүүл монгол хүүхэд болгон төлөвшүүлэх
Хүүхэд хөгжих таатай орчин бүрдүүлж, хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжих
Хүүхэд тоглох явцдаа өөрөө суралцах
"Соёл" цэцэрлэг
Эрхэмлэх зүйл
Хүүхдийн бие, сэтгэл, эрүүл мэндийг эрхэмлэн, тоглох явцдаа өөрсдийн хүсэл сонирхлыг бүтээлчээр илэрхийлдэг, монгол хүн болох 35 эрдэмдийн суурь чадварыг төлөвшүүлнэ.
Full transcript