Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бактер дархлааны механизмаас зайлсхийх

No description
by

Ц. Энхгэрэл

on 18 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бактер дархлааны механизмаас зайлсхийх

Бактер дархлааны механизмаас зайлсхийх
polysaccharide capsule (S.pneumoniae..)
genetic variation of surface antigens (neisseria sp, E.coli)
inhibition of complement activation (many bacteria )
production of IgA proteases (Neisseria sp, S.pyogene)
Mechanism of immune evasion
Эмгэгтөрөгч нян хучуур эсийн хоригийг нэвтэрдэг.

адгезив молекул
эсгэг
хор
Эмгэгтөрөгч нян хучуур эсийн үйл ажиллагааг алдагдуулан өвөрмөц бус дархлааны урвалыг сүйтгэдэг. Эмгэгтөрөгч нянгууд олон төрлийн өвөрмөц механизмын дүнд эдийн гүнд нэвтэрдэг. Ихэнх тохиолдолд хучуурын холбоос тасрах юмуу үйл ажиллагааг нь алдагдуулах өвөрмөц тогтолцоо ажиллах бөгөөд үүний үр дүнд
нянгийн колонизаци
явагдах боломж бүрддэг.
Эмгэгтөрөгч нянгийн хувьд өвөрмөц бус дархлаанаас өөрийгөө хамгаалах шаардлага гардаг.
Oлон тооны нянгийн эсийн ханын бүтцийн онцлог шинж чанар нь манноз холбоот лектин, хавсрага, эсрэг биеийн нөлөөгөөр эс задрах үзэгдлээс зайлсхийх боломжийг бүрдүүлдэг.
Бичил биетний оршин тогтнох арга болон персистент халдвар
Бичил биетний халдвар эзэн биеийн хамгаалах урвалын хариултыг нөхцөлдүүлдэг.

Бичил биетний дархлааны өвөрмөц бус механизмаас зайлсхийх чадвар:
Фагоцит эсийн үхүүлэх нөлөөнөөс бултах болон өөрийг нь үхүүлэх чадвар.

Фагоцитоз олон замаар бултдаг:
Хор ялгаруулан фагоцитозыг үхүүлэх (стафилококк, стрептококк, амёб)
Опсонизициас зайлсхийх
Фагоцитоз эсэд танигдахаас зайлсхийх (гемофилус, bracillus anthraus, streptococcus pneumonia)
Фаголизосомын нэгдлийг саатуулах (микобактериум туберкулоссис, токсоплазм хламид)
Цитоплазм чөлөөлөгдөх (лешмани)
Тэсвэржих исэлдэлтийн эсрэг бодис ялгаруулж бичил биетэн тэсвэртэй болно (стафилококкоос каталаз, M. Lipro-оос фенолин)
Намираа хучуур эсийн үйл ажиллагаанд саад учруулах
Хавсрага альтернатав замаар идэвхжихийг саатуулах (salmonellae, стафилококк)
Төмөр холбогч молекул ялгаруулах
Интерфероныг саатуулах ( альфа болон бетта интерферон)
Шимэгчлэн амьдардаг бичил бииетний оршин тогтнох стратеги:
Сүрьеэ, хепатит В

Халдвар огцом хурдтай явагдах нь дархлааны механизмаас бултан зайлах нэг боломж олгодог. Риновирус болон ратовирус орно.
Бичил биетний дархлааны өвөрмөц механизмаас зайлсхийх чадвар:
В эс, макрофаг эсэд танигдана.
Дархлааны өвөрмөц урвалаас бичил биетэн дараах байдлаар зайлсхийнэ:

Антиген далдлах
Антигений хувилбар үүсгэх
Дархлаа дарангуйлах
Биемахбодийн зарим хэсэгт лимфоцит эсүүд очдоггүй хэсэг байдаг.
Эсийн дотор байгаа бичил биетэнүүд антигений бүтцээ гадаргуудаа илчлэхгүй байгаа тохиолдолд Т эсийн урвал явагдаж байсан ч өртөхгүй тал бий.
Дархлагдсан хэсгүүдэд бичил биетэн байршсанаар биеээр эргэлдэх лимфоцитод өртөхгүй байх боломжтой.
Үений уут,ТМТ, төмсөг, ихэс нь дархлагдсан хэсэгт орно. Хэвийн үед лимфоцитийн эрчимтэй эргэлт явагдахгүй, эсрэг бие, хавсрага нэвтрэх боломж бага байна.
Зарим бичилбиетэн халдварын үед орон зайн дархлагдсан орчин үүсгэн. Envhinococcus granulosiss-рр үүсгэгдсэн бэтэг өвчин юм. Энэ нь элэг, уушги, тархинд байрлаж усархаг уйлахай үүсгэдэг.
Эзэн биеийн антигентай ижил хувилбар үүсгэх:

А бүлгийн стрептококкын халдвар нь улаан эсийн солбицих урвалд ордог. Зарим бичил биетэн эзэн биеийн молекулаар өөрийгөө бүрхэн нуугддаг (Schistosoma өөрийнхөө гадаргууд цусны бүлэг тодорхойлогч гликолипид, МНС антиген, иммуноглобулинуудыг холбодог.)
Бичил биетэн дарлааны оновчгүй урвал өдөөж өөрийгөө хамгаалдаг:

1. Үр хөврөлийн халдвар
2. Бичил биетэн асар олон антиген болон эсрэгбиеийг дайчлах
3. Дархлааны мэдээллийн тогтолцооны цоорхойг ашиглах
4. Эсийн болон шинэгний дархлааны урвалын тэнцьэрт байдлыг ТН1 болон ТН2оор алдагдуулах
Антигений хувилбар үүсгэх

 Халдвар тухайн эзэн биед өрнөж байх хугацаанд
 Халдвар хүн амын дунд тархаж байх хугацаанд
Антигений хувилбарыг тайлбарлахад 3 гол механизмыг авч үзнэ:

1. Мутаци
2. Рекомбинаци
3. Генийн шилжилт
Дархлаа дарангуйлагдах
 M.Liprae
 Protozda
 Trypanosome
 Plasmodia
 Toxoplasma
 Leishmania
Бичил биетний зарим хор модуллятор үүрэгтэй.
Супер антиген:Бичил биетэн дархлааны механизмтай харилцан үйлчилж эс хордуулах Т эс ба апоптозод нөлөөнө. Микобактериум туберкулоссис, шигелла, салмонелл бактер нь макрофакд танигдмагц апоптозыг өдөөж программчилсан үхэлд хүргэх ба макрофагаар задрахаас сэргийлдэг.
Бичил биетэн хэсэг газрын дархлааны урвалыг саатуулах нөлөөтэй
N.gonorrhoeae strep.pneumonia haemophilus influenza олон омгууд салстын IgA –г задалдаг протейза фермент ялгаруулдаг. Стафилококкын хоруу овгийн эсийн хананд агуулагдах А уураг эсрэг биеээр бүрхэгдсэн бактерийг фагоцитозын урвалд өртөхийг саатуулдаг.
АУС-337
Энхгэрэл
Дэлгэрцэцэг
Дөлгөөн
Нарангарав
Full transcript