Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ortodoks kristendom

Ei forelesning om ortodoks kirke og likheter/ulikheter til den protestantiske
by

Camilla Oppheim Sollied

on 1 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ortodoks kristendom

Mål Kunne noen typiske trekk ved den ortodokse kirka
Vite likheter og ulikheter mellom ortodoks og protestantisk kirke Ortodoks kristendom i Norge I Norge finnes det rundt 5000 ortodoks kristne.
Det er flere ulike menigheter, gjerne inndelt etter nasjonal bakgrunn. Ortodoks å holde seg til den rette tro og lære Ortodoks kirke
Ca. 240 millioner medlemmer

Finnes i alle verdensdeler, men er mest utbredt i Russland, den østlige delen av Europa og i Midtøsten Den ortodokse kirke har ingen felles kirkelig ledelse,
men har en hierarkisk inndeling Den ortodokse kirke, en stor familie av nasjonale kirker De sju sakramentene i ortodoks kirke Dåp Nattverd Konfirmasjon Salving av syke Presteinnvielse Ekteskap Skriftemål Gudstjenesten i ortodoks kirke -
liturgien Et møte mellom himmel og jord Et sakrament er en hellig handling Hva er ulikt fra ortodoks til protestantisk kirke? Klostervesen, munker og nonner Alle de ortodokse klostrene følger de samme reglene Helgendyrkelse Minnes helgenene gjennom ikoner, malte bilder.
Jomfru Maria er viktig, "gudeføderske" og "himmeldronning" Sølibat Skriftemål Patriarker og patriarkater Hva er felles for den protestantiske, og den ortodokse kirka? Den treenige Gud Bibelen Trosbekjennelsen Hellige handlinger som dåp, nattverd, ekteskapet Gudstjeneste på søndager Mange av de
kristne høytidene Den ortodokse kirke ØSTKIRKEN Konstantinopel Jerusalem Antiokia Alexandria Noen nasjonale kirker ledes av egne patriarkater
- Patriarken av Moskva
- Patriarken av Beograd Organisering for hvert område Biskop Prest Diakon Prest Prest Diakon Diakon Diakon Diakon Diakon Fire patriarkater fra oldtiden "Patriark" mannlig overhode i familien

I ortodoks kirke er patriarken den øverste lederen for de troende. Det er kun menn som kan være biskoper, prester og diakoner.
Diakon betyr tjener, og er en som hjelper prestene under gudstjenestene. Gifte menn kan bli prester, men en prest kan ikke gifte seg etter at han er innviet som prest.
Biskopene velges bare ut fra de prestene som er ugifte.
Mange munker i den ortodokse kirken er også prester, og biskopene blir ofte valgt blant dem. Gresk-ortodokse kristne Russisk-ortodokse kristne Serbisk-ortodokse kristne Bulgarsk-ortodokse kristne Kirkene i hvert enkelt land er selvstendige og har litt ulike tradisjoner ...og flere Viktig at seremonien skal tale til alle sanser
vakre bilder, gull, sølv
røkelse
levende lys
en spesiell form for sang uten bruk av musikkinstrumenter kan vare to til tre timer Historien om menneskets frelse blir dramatisert i den ortodokse liturgien Ortodokse kirkers arkitektur preges av tanken rundt gudstjenesten om at det skal være et møte mellom himmel og jord. Den skapte verden: Forhallen og kirkeskipet Den usynlige, himmelske verden: Kuppelen i taket og alteret Foran alteret står en stor bildevegg, ikonostasen, som skjuler den hellige verden. En symbolsk grense mellom Gud og verden. Dåp og nattverd er de viktigste sakramentene i ortodoks kirke Ikonene er hellige bilder, fylt med guddommelig energi, innviet i kirkene Helgener
Noen som har dødd for sin tro, levd et spesielt godt liv, eller som har utført mirakler. Gudstjenesten/liturgien Kirkebyggene Påsken er den viktigste høytiden - Kristus gav seier over døden
Full transcript