Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JAPAN

No description
by

Christian Nielsen

on 4 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JAPAN

Imperialisme er at en
stat eller et land
prøver å få kontroll
eller påvirker et område utenfor
hjemlandet, ofte for
goder og makt.
Den imperialistiske
tidsperioden startet
i England 1885,
Japan holdt på i
imperialismen med
litt kolonisering.

Imperialisme
Kolonisme
Kolonisme er at et land eller en stat tar over andre områder, og starter kolonier. Kolonier er steder der de f.eks dyrker planter, og de innfødte blir utnyttet til gratis arbeidskraft på grunn av mangel på råvarer! Kolonisme skiller seg fra kolonisering. Kolonisering er når folk velger å flytte ut selv.
Rasisme og diskriminering
Menneskeverd
Menneskeverd på den imperialistiske tiden var ikke det samme som nå, folk som ikke kom fra europa med annen hudfarge eller nasjonalitet, de ble ikke rangert serligt høyt, normal menneskeverd til oss idag er at alle har egne verdier, men alle er verdt det samme, ingen er verdt mer enn andre.
Japansk imperialisme og kolonisering
Martin og Christian ©
Martin, Mathias og Christian ©
Martin ©
Martin ©

Japan begynte med kolonisering for å få tak i råvarer. De opptrådte som imperialistmakt mot europeerne og amerikanerene. Japan ble sterkt nok til dette gjennom industrialisering og reformer. Kina tapte en krig mot Japan i 1895. Dette gjorde at Kina måtte avstå Taiwan til seierherrene (japanerene).
Japan fikk også makt over Korea, som
også var under Kina. De vant en blodig
kamp mot russerne i Nordøst-Kina i
1905. Japan koloniserte også Sakhalin
(Karafuto) og Kurilene.
Christian ©

Innhold
(1. Imperialisme

(2. Kolonisme

(3. Rasisme og diskriminering

(4. Menneskeverd

(5. Japansk Imperialisme og koloni
Kilder
http://imperialismen.wikispaces.com/Japansk+kolonisering

http://www.globalis.no/Land/Taiwan

https://no.wikipedia.org/wiki/Japans_kolonisering_av_Korea
¨
Prezi's bildesøking (basert på google)

https://snl.no/Japans_historie_1867-1945
Forholdet mellom Japan og kolonilandene
Martin og Christian ©
Forholdet mellom Korea og Japan er svært dårlig, i Korea er det en sterk anti-japansk holdning.
Japan har fremdeles kontroll over Kurilene i Russland.
Vi fant ingenting om hva Kina og Russland synes, og derfor tror forholdet er nøytralt.
Japanske kolonier
Rasisme ble til fordi de innfødte,
var sett ned på, de var "verre", de
ble truet med våpen, pisket gjerne,
for å skape frykt og mangel på
selvsikkerhet. Da at det var
mer sannsynlig at de ville arbeide
for dem uten protest, siden de ble
kjeftet på og diskriminert, så ble
rasisme til, de var verdt mindre på grunn av hudfargen og nasjonaliteten sin, bare fordi Engelskmennene var "viktigere". For å vise sin makt kunne for eksempel de aller viktigste ble transpotert med elefant, bare for å vise seg. Heldigvis i senere tid fikk indiske og folk fra andre nasjonaliteter lov til å komme til England å studere for å bli kloke og mer modernesiviliserte.
Positive og negative utkom av kolonisering
Land og steder ble modernisert siden de rikere landene var avhengig av utvikling. Mange land fikk tilført strøm, veier og industri, og mye fremgang innenfor teknologi.

Koloniene fikk sende ut folk til andre land, der de fikk studere og utdanne seg.

Folk i koloniene levde ofte under vanskelige forhold. De var avhengige av kolonimaktene når det gjaldt politikk, økonomi og sosial utvikling. De kunne bli brukt imot sin vilje til arbeid og torturert hvis de ikke gjorde som de ble fortalt. Det var også få av folkene i koloniene som fikk anledning til å utdanne seg.

Rasisme oppstod og den er fremdeles en liten plage i verden i dag.

Japan
klarte ungå erobring selv ved å kopirer de vestilge landene, På kort tid fikk landet etablert moderene industri, utdanninssystem og militærvesen.
Avkolonialiseringen var en prosess som startet etter 2.verdenskrig.

Japan
tapte krigen og måtte da gi fra seg Taiwan tilbake til Kina. Under Kairokoavtalen i 1943 ble det også bestemt at Japan måtte gi fra seg styringen av Korea.
I 1905 undertegnet Russland og Japan Portsmouth-traktaten, som gjorde at Russland fikk tre- femtedeler og Japan fikk resten og Kurilene. Japans fredsavtale ble ikke undertegnet før i 1951. Fredsavtalen mellom Tyskland og Japan ble ikke underskrevet før i 1990.
Avkolonisering

Mathias ©
Mathias ©
Christian
Mathias
Martin
Full transcript