Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Monniken en Ridders

No description
by

Danny Desar

on 8 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Monniken en Ridders

Trouw aan de heer
Een christelijke samenleving
Opkomst Frankische Rijk:
Verschillende soorten boeren
500 - 1500 = Middeleeuwen
500 - 1000 = tijdvak van monniken en ridders
1000 - 1500 = tijdvak steden en staten

476 - Val van Rome
622 - Mohammed sticht de Islam
800 - Karel de Grote wordt keizer


Monniken en Ridders
Hofstelsel
Jaartallen:
tot 3000 v.C. = tijdvak van jagers en boeren

3000 v.C. - 500 = tijdvak van Grieken en Romeinen
- verovert groot stuk van Frankrijk (Gallië)
Karel de Grote:
- Keizer in 800
- Hoogtepunt Frankische Rijk
- Zorgt voor wetten (op papier)
- Munten --> Handel
- Verspreiding christendom
= Economisch & Sociaal
= Politiek stelsel
Samenleving in middeleeuwen is opgedeeld in:
Standen
* Eerste stand:
*Tweede stand
* Derde stand
Geestelijken
Adel
Boeren
Er waren dus vooral veel....
(arme) Boeren
Christendom komt overal in terug:
* Politiek
- Koning (of keizer) laat zich kronen door Paus
- Koning (of keizer) goddelijk recht
- Staatsreligie
* Dagelijks leven
- Kerkklokken
- Kunst / gebouwen
- Kerkdiensten volgen
- Leven gericht op hiernamaals
* Wetenschap
- Geestelijken enige die konden lezen en schrijven
- Geestelijke enige die tijd hadden om wetenschap te bedrijven (tijd = geld)
- Monniken kopieerden boeken uit de oudheid (met de hand) en bewaren zo kennis van de Romeinen en Grieken.
En nu:

Groep 1: Maken samenvatting §1 t/m §4 (mindmap, maak de connecties!!)


Groep 2: Zelfstandig werken buiten het lokaal.
- Slag bij Soissons (486)
verslaat Syagrius, laatste Romeinse heerser in Gallië
- Bekeert zich tot het christendom in 498
Clovis I:
CLOVIS - LOVIS - LOUIS
Verdere splitsing Romeinse Rijk
* Keizer Constantijn bekeert zich tot het christendom
Christus is Koning
* Rome hoofdstad van de christelijke kerk
* In het oosten bouwde Constantijn een nieuwe, christelijke stad:
Constantinopel
Het Romeinse Rijk valt uiteen:
* Waardoor?
- Te groot (te groot om door één keizer bestuurd te worden)
- Leger niet groot genoeg om de lange grenzen te bewaken
- Economische crisis, geen geld voor goed bestuur en leger
- Slechte keizers die veel ruzie maakten om wie de macht had en
weinig aandacht aan hun rijk schonken
- Volksverhuizingen. Germaanse stammen deden invallen in het Romeinse Rijk omdat ze zelf ook werden aangevallen en moesten verhuizen.
Hunnen
West
Oost
Na de Romeinen:
* Instorten van Romeinse handel en cultuur
* Moeilijker om handel te drijven (veiligheid Romeinse wegen = weg)
* Geld raakt zijn waarde kwijt, werd nauwelijks nog gebruikt
* Germaanse stammen leefden in kleine rijkjes, voerde oorlog met elkaar.
.......De middeleeuwen zijn begonnen !!
Jaar?
476 na Chr.
Christus Rex
= Christus
Eerste koning: Merovech
Merovingen
Hoe zat het met het gewone volk na de val van het Romeinse Rijk?
Raad en Daad
Agrarische samenleving
Boeren en Edelen
Uitleg hofstelsel d.m.v. toneel: 6 mensen voor klas
- keizer
- hoge edelman
- lage edelman
- vrije boer
- horige boer
- lijfeigenen
Vrije boeren:
bezitten eigen stuk grond. Moeten in oorlogstijd meevechten met de heer.
Lage adel (heer):
rijke heer met een groot stuk grond. Vaak met een versterkte verdedigingsplaats.
Horige boeren:
zijn niet vrij, ze mogen het land van hun heer niet zonder toestemming verlaten. Werken in ruil voor bescherming voor hun heer.
Lijfeigenen:
eigendom van de heer, nakomelingen van de Romeinse slaven.
Let op de begrippen: hofstelsel / autarkie / domein / herendiensten
Na het filmpje:
Verspreiding van het christendom in de Nederlanden:
- Franken veroveren het noordelijke deel van het huidige Nederland. Ze verslaan de Friezen.
- Beste manier om de Friezen onder de duim te houden is:......
bekeren tot christendom
- Ierse en Engelse monniken
zoals Bonifatius en Willibrord
zien het als taak om heidenen
te bekeren.
- Vestigen zich in Utrecht en
gaan van daar uit de Friezen
bekeren (kerstenen)
P5: De opkomst van de islam
Rond 610 ontvangt Mohammed ibn Abdallah, een ongeletterde koopman uit het Arabische handelsstadje Mekka, een boodschap van God. Het is de eerste openbaring in een lange reeks, die zich zal ontwikkelen tot het heilige corpus van de Koran. Na een aanvankelijke innerlijke worsteling raakt de koopman ervan overtuigd dat hij is uitverkoren om de mensheid de weg te wijzen naar de 'islam'. Dat wil zeggen, 'onderwerping' aan de wil van de ene god Allah.

Mohammeds prediking levert hem in het polytheïstische Mekka naast volgelingen ook hoon en bedreigingen op. In 622 vlucht hij daarom met zijn volgelingen naar de landbouwnederzetting Medina. Aan deze uittocht of 'migratie' - de hidjra - zal door latere moslims zo'n groot belang worden toegekend dat men de nieuw te ontwikkelen islamitische jaartelling ermee laat aanvangen.
Van alle verhandelingen die de afgelopen dertien eeuwen over het ontstaan van de islam zijn geschreven, steekt er één qua reputatie met kop en schouders boven de concurrentie uit. Dit is de zogeheten 'sira ('sira betekent iets als 'de loop van de geschiedenis') van Ibn Ishaaq'. Deze Ibn Ishaaq werd waarschijnlijk in 704 in Medina geboren, en overleed in 767 in Bagdad. Dit betekent dat hij 72 jaar na de dood van Mohammed - van wie de traditie vermeldt dat hij van 570 tot 632 leefde - ter wereld kwam
Het is dan ook niet zo gek dat het sira-genre ten tijde van de islamitische canonvorming - eind achtste tot begin negende eeuw - nog met wantrouwen werd bejegend. Vooral geestelijken hadden weinig met deze vorm van geschiedschrijving op. Zij stelden meer vertrouwen in de zogenoemde 'tradities' van de Profeet, de hadieths.
een uitspraak van de Franse oriëntalist Ernest Renan (1823-1892) weerspiegeld. Die schreef al in 1851: 'Waar andere religies hun herkomst achter mysteriën verborgen houden, is de islam geboren in het volle licht van de geschiedenis.'

05.44 - 13.35
De Late Oudheid 284-476 na Chr.
Waardoor kwam er een einde aan het Romeinse Rijk?
Keizer Diocletianus (284-305)
Maatregelen:

- Boeren hoorden voortaan bij de grond die ze bewerkten
- In de stad moesten zonen het zelfde beroep uitoefenen als hun vader
- Ambtenaren controleren dit alles
- Verdeling van het Romeinse Rijk in 4 stukken
- Christenvervolging vanaf 303
Nieuwe munt
* 313 Edict van Nantes : godsdienstvrijheid
Full transcript