Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Demokrati og medvirkning

No description
by

Heidi Biseth

on 23 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Demokrati og medvirkning

Demokrati
i skolen

Skolen svikter demokratiopplæring!
Demokratiopplæring er det overordnede målet med skolen, men lærerne er ikke opptatt av hvordan elevene skal lære seg demokrati i praksis.

Skolen lærer elevene OM demokrati, men ikke hvordan de skal være demokratiske borgere
Hvor finner vi det??? Forslag mottas med takk!!
Påstand:
Hva er demokrati?
Mandatet
http://www.forskning.no/artikler/2010/desember/274195
La oss finne ut hva dere mener!
Opplæringsloven
LK06
Fagplaner
Barnekonvensjonen
http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen
4 grupper:
Gjennomgå dokumentene.
Drøft forskjeller og likheter i disse dokumentene.
Gjør dere noen tanker om hvorfor dokumentene beskriver demokrati/demokratisk medborgerskap ulikt.
Besvar følgende spørsmål:
Hvordan beskrives skolens
demokratiske
mandat i disse dokumentene?
Hvilken
demokratisk identitetsutvikling
(moralske og politiske verdier) er det forventet at vi skal se hos våre elever?

Forbered en kort muntlig gruppepresentasjon.
Innhold i fag (undervisning om demokrati)
Metoder i klasserommet
Metoder på skolen
Hvordan forholde seg til foreldre?
Hvordan forholde seg til kolleger?
Evaluering - av hvem?
Hva gjør vi i praksis?
utdanning til demokrati
utdanning gjennom demokrati
Mål: Oppmuntre og støtte elever til å bli aktive,
informerte og ansvarlige borgere.
Tre elementer viktige i demokratisk (ut-)danning:
1) kunnskap og forståelse
2) egenskaper og evner
3) holdninger og verdier
Da må vi utdanne elever som:
- er bevisste på sine rettigheter og
ansvar som borgere
- er informerte om den sosiale og
politske verden (samfunnet)
- er interesserte i andres ve og vel
- uttrykker sine meninger og argumenter
- evner å påvirke verden
- er ansvarlig i hvordan de handler
som borgere.
Heidi Biseth
Førsteamanuensis, HBV

Former for demokrati som
elementer i en læringsprosess
(cc) image by anemoneprojectors on Flickr
- som elev
- som lærer
- som skoleledelse
- i lokalsamfunnet
Medvirkning
Hvis tid:
Hvilken rolle spiller flerkulturalitet og mangfold inn i dette?
Eksempel fra Danmark (på engelsk):
Lag en liste på ti grunnleggende verdier som skal kjennetegne ditt fremtidige klasserom!
Hvilke egenskaper og evner skal elevene dine ha når
de går ut fra ditt klasserom / din skole?
MÅL
Lag en liste!

Hvordan få til dette?
http://www.wordle.net/advanced
Apple, Michael W. and Beane, James A. (1999).
Democratic schools: Lessons from the chalk face
. Buckingham: Open University Press

Ayers, William; Kumashiro, Kevin; Meiners, Erica; Quinn, Therese; Stovall, David (2010).
Teaching Toward Democracy: Educators as Agents of Change
. Boulder: Paradigm Publishers

Berge, Kjell Lars og Stray, Janicke Heldal (red.)(2012).
Demokratisk medborgerskap i skolen
. Bergen: Fagbokforlaget

Davies, Ian (2011).
100+ ideas for teaching citizenship
. London: Continuum

Madsen, Janne og Biseth, Heidi (red.)(2014).
MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratiske praksiser i skole
n. Oslo: Universitetsforlaget

Solhaug, Trond og Børhaug, Kjetil (2012).
Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen
. Oslo: Universitetsforlaget

Stray, Janicke Heldal (2011).
Demokrati på timeplanen
. Bergen: Fagbokforlaget

White, Patricia (1996).
Civic Virtues and Public Schooling: Educating Citizens for a Democartic Society
. New York: Teachers College, Columbia University
Mål for i dag:
- Kunnskap om skolens demokratiske oppgave (mandat)
- Forståelse for hvordan det påvirker egen undervisning
- Utviklet et utgangspunkt for å kunne utvikle egen demokratisk praksis (profesjonell lærer)
REFERANSER
Full transcript