Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

O gazie ziemnym i ropie naftowej

No description
by

Kamil Wróblewski

on 6 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of O gazie ziemnym i ropie naftowej

O gazie ziemnym i ropie naftowej

Spalanie węgli kopalnych,
ropy naftowej i gazu ziemnego jest najważniejszym sposobem pozyskiwania energii. Spalanie ropy wiąże się z dużą ilością ciepła i małymi kosztami wydobycia, transportu i przetwarzania. Polska importuje ponad 95% potrzebnej ropy i 70% gazu. Ponadto eksperci podejrzewają, że w Polsce występują bogate złoża gazu ziemnego uwięzionego w tzw. łupkach osadowych. Obecnie prowadzone są prace geologiczne mające na celu sprawdzić możliwość pozyskiwania gazu ziemnego z łupków w Polsce.

SUROWCE STRATEGICZE
GAZ ZIEMNY JAKO PALIWO
Gaz ziemny jest mieszaniną składającą się głównie z metanu, ale także z węglowodorów nasyconych, tlenku węgla (IV), siarkowodoru, azotu i helu. Jest uważany za „najczystsze” paliwo naturalne, ponieważ procesy wydobycia, transportu i magazynowania są łagodniejsze dla środowiska, niż w przypadku innych paliw kopalnych. Można go wykorzystać w takim stanie, w jakim zostaje wydobyty, jednak w przemyśle przeprowadzane jest jego uzdatnianie: oddzielenie wyższych węglowodorów od metanu i usunięcie związków siarki.
Niewłaściwe korzystanie z gazu wiąże się z ryzykiem wybuchu, ponieważ czysty metan z powietrzem lub tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe. Dlatego do gazu dostarczanego do sieci komunalnych dodaje się substancje o charakterystycznym zapachu, mające ostrzec mieszkańców o nieszczelności urządzeń.
ZAGROŻENIA
Spalanie gazu ziemnego nie jest równoznaczne z powstawaniem pyłów, sadzy i popiołów i wiąże się z mniejszą emisją tlenku węgla (IV), niż w przypadku spalania węgla, więc jest korzystniejsze dla środowiska.
SPALANIE GAZU ZIEMNEGO
OPIS DOŚWIADCZENIA
Zapalono palnik gazowy. Za pomocą pokrętła w palniku regulowano dostęp powietrza i obserwowano barwę płomienia. Następnie zwiększono dopływ powietrza i nad płomieniem umieszczono probówkę, którą wcześniej zwilżono z zewnątrz wodą wapienną. Obserwowano zmiany zachodzące na dnie probówki.
REAKCJE SPALANIA METANU
CH₄ + 2O₂ -> CO₂ + 2H₂0 + 890kJ
CAŁKOWITE
PRZY OGRANICZONYM DOPŁYWIE TLENU
2CH₄ + 3O₂ -> 2CO + 4H₂0
PRZY MAŁYM DOPŁYWIE TLENU
CH₄ + O₂ -> C + 2H₂O
Największe zasoby gazu ziemnego (w mld m3):
• Rosja - 47 544
• Iran - 22 988
• Katar - 14 392

Największe wydobycie gazu ziemnego (w mld m3):
• Rosja - 765,6
• USA - 696,3
• Kanada – 214,5

Największe obszary występowania gazu łupkowego w 32 krajach
ROPA NAFTOWA
Złoża ropy naftowej często łączą się ze złożami gazu ziemnego.
Występują najczęściej w antyklinach.
Ropa utworzyła się niemal wyłącznie na skutek rozkładu organizmów morskich.
Może też występować w mieszaninie z piaskiem, tworząc tzw. piaski bitumiczne.
Skałami macierzystymi ropy naftowej są najczęściej ciemne łupki o dużej zawartości substancji bitumicznych.

GŁÓWNE REJONY WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ
ROPA NAFTOWA
Ropa naftowa jest mieszaniną związków organicznych. Głównymi składnikami są stałe, ciekłe i gazowe węglowodory, przeważnie alkany, których cząsteczki zawierają nawet 50 atomów węgla. w skład ropy wchodzą także związki siarki, tlenu i azotu.

W rafineriach ropę ogrzewa się w specjalnych piecach rurowych, a jej rozdział na składniki następuje w wieżach destylacyjnych. Ważnym elementem wyposażenia rafinerii są chłodnice oraz wymienniki ciepła. Nowoczesne instalacje są dwustopniowe. Pierwszy stopień pracuje pod ciśnieniem atmosferycznym, drugi pod ciśnieniem zmniejszonym. Z mazutu otrzymuje się - w wyniku destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem - oleje, parafinę i wazelinę oraz asfalt naftowy (stosowany m. in. do budowy nawierzchni dróg).
PRZETWARZANIE ROPY NAFTOWEJ
WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ
DESTYLACJA FRAKCYJNA
ZASTOSOWANIE ROPY
PREZENTACJĘ WYKONALI:
Natalia Strach
Szymon Niedabylski
Wojtek Zabandżała
Jan Siulkowski
Kamil Wróblewski
Uczniowie Kl. 1H
Full transcript