Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

uitwerking voor vraag

No description
by

chris van der zwan

on 28 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of uitwerking voor vraag

Regio Lectoraat Onderwijs Opstellen
opdrachtomschrijving Vraag van buiten Hoe maken we op een natuurlijke wijze het beste van Zilt Zeeland en werken we in één moeite aan de zeewering? past binnen onderzoeksgebieden
Aquacultuur
Gebiedsontwikkeling
Bouwen met levende natuur
Potentiele marktvraag Kustveiligheid: Ons land heeft een mondiale reputatie opgebouwd door de Deltawerken. De nieuwe uitdaging heet zeespiegelrijzing; die vraagt om nieuwe oplossingen. Zowel intern als extern Fiattering naar Leeromgevingen Welke onderzoeken kunnen studenten en/of docentonderzoekers doen die een bijdrage leveren aan de potentiele marktvragen? acceptatie vraag en concrete resultaats afspraken
Student
Docent / onderzoeker
Opdrachtgever Welke rol wordt er van de docent/ onderzoeker verwacht en hoeveel tijd mag er aan besteed worden? Wie van docenten/onderzoekers is geschikt voor de vraag? Is er extra capapaciteiten of specialiteiten nodig om tot een goede uitvoering te komen? GO -No Go moment Welke benodigde of te verwerven beroeps, maatschappelijke als persoonlijke competencies zullen worden aangesproken bij het onderzoeken van deze vragen? Bevestiging contract Verwachtings managmenr Plan van aanpak Tussen presentatie Afronding product, dienst of document PR, marketing en voorlichting Project voortgang Conceptschema van stroming van vraag naar antwoord op Hogeschool Zeeland Begeleiding, voortgangsbewaking en coaching op kennis en kunde Kwaliteits bewaking en tussentijdse aftoetsing Inspiratie en betrekken nieuwe studenten, mogelijke nieuwe opdrachtgevers en interne organisatie uitbesteding projectoverdracht bij langer lopende projecten registratie in portofolio student als academie/lectoraat Aquacultuur: Door overbevissing raken de zeeën leeg en neemt de biodiversiteit af. Aquacultuur zal van grote betekenis worden voor het duurzaam produceren van economisch waardevolle mariene soorten. Bestaande soorten kunnen dan in het wild overleven. Landschap: Ontwikkelingen langs de Nederlandse kust mogen het landschap niet vernietigen. Zij kunnen beter worden opgenomen in een vernieuwd kustlandschap, waarin landschappelijke en ecologische kwaliteit gelijk opgaan met economische ontwikkeling en kustveiligheid.
Kustlaboratorium wil drie belangrijke elementen samenbrengen in één plan: kustveiligheid, duurzame voedselvoorziening (aquacultuur) en landschapsontwikkeling. Welke oplossingen zijn er om met zeespiegelrijzing om te gaan? Wat zijn de mogelijkheden om economisch waardevolle mariene soorten in Zeeland duurzaam te produceren?
hoe kun je in het kustlandschap vernieuwingen opnemen, waarin landschappelijke en ecologische kwaliteit gelijk opgaan met economische ontwikkeling en kustveiligheid?
bijhouden van professionele vakkennis en ook over die vakgrenzen heen kunnen kijken.
deelt zijn kennis met medestudenten van dezelfde en andere disciplines
ziet waar nodig het belang in van andere disciplines
is in staat om zijn kennis en inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen in afgebakende, relatief bekende omstandigheden binnen een eenvoudige context die gerelateerd is aan het vakgebied of toepassing in werksituaties die op een aantal belangrijke aspecten ervan duidelijk verschillen van die in de leersituatie;
is opmerkzaam en heeft de creativiteit en het vermogen om in ogenschijnlijk triviale aangelegenheden bepaalde verbanden en nieuwe gezichtspunten te ontdekken.
is in staat de maatschappelijke consequenties(economisch, sociaal, cultureel) van nieuwe ontwikkelingen in relevante vakgebieden te analyseren en te bespreken
is in staat de consequenties van wetenschappelijk denken en handelen op milieu en duurzame ontwikkeling te analyseren.
schakelt anderen in bij het oplossen van problemen
kan debatten volgen over het vakgebied en de plaats van het vakgebied in de maatschappij.
is in staat om in een multidisciplinair team te werken.
het kunnen analyseren van problemen vanuit diverse invalshoeken
kan logisch redeneren in het vakgebied en daarbuiten, zowel ’waarom’ als ’wat-als’redeneringen.

1 2 3 4 5 6 7 8
9 Zijn dit de competencies?
Full transcript