Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

криминалистикийн техник зүй

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of криминалистикийн техник зүй

криминалистикийн техник зүй
криминалистикийн техник зүйн салбар
криминалистикийн техник зүйн ерөнхий мөрдлөг
криминалистикийн гэрэл зураг, дүрс бичлэг
криминалистикийн мөр судлал
криминалистикийн зэвсэг судлал
криминалистикийн бичиг баримт судлал
криминалистикийн гадаад дүр төрх судлал
криминалистикийн дуу авиа судлал
криминалистикийн үнэр судлал
криминалистикийн бодис, материал судлал
криминалистикийн бүртгэл
нотлох баримт илрүүлэх
нотлох баримт бэхжүүлэх
нотлох баримт шинжлэх
гэмт этгээдийг шуурхай олж тогтоох нөхцөл бүрдүүлэх
гэмт үр дүнд хүрэх боломжийг хаах
гэмт хэргийг таслан зогсоох
криминалистикийн техник зүй
Гэмт хэрэг илрүүлэх, мөрдөх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нотлох баримт цуглуулах, шинжлэх, ашиглахад чиглэгдсэн арга, арга барил, хэрэгслийн шинжлэх ухааны мөрдлөг, түүн лугаа суурилсан техник зөвлөмжийн тогтолцоо юм.
криминалистикийн техник зүйн агууламж
криминалистикийн техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмж
техник хэрэгслийг ашиглах арга, аргачлал, арга барил багтана.
криминалистикийн арга хэрэгслийг зориулалт гарал үүслээр нь
Эрэн сурвалжлах ба нотолгооны мэдээлэл цуглуулах, шинжлэх зорилгоор тусгайлан боловсруулсан арга хэрэгсэл
бусад шинжлэх ухаанаас зээлдэн криминалистикийн зорилгод нийцүүлж, өөрчлөн төхөөрөмжилсөн арга хэрэгсэл
бусад шинжлэх ухаанаас зээлдэн шууд ашиглаж буй арга хэрэгсэл
криминалистикийн техник ашиглах чиглэл
криминалистикийн техник хэрэгсэл ашиглах нөхцөл
техник хэрэгсэл ашиглаж болох нийгэм байгаль техникийн урьдчилсан нөхцөл
ёс зүйн хэм хэмжээнд нийцэж байх
шинжлэх ухааны үндэстэй байх
аюулгүй байх
үр дүнтэй байх
техникийн зааврыг мөрдөх
хууль ёсны байх нөхцөл
эрх зүйн үндэслэлтэй байх
эрх бүхий албан тушаалтанг ашиглах
байцаан шийтгэх ажиллагааны журмыг мөрдөх
техник хэрэгсэл ашиглах субьект
хэрэг бүртгэгч
мөрдөн байцаагч
гүйцэтгэх ажилтан
мэргэжилтэн (к)
шинжээч (к)
хэсгийн төлөөлөгч
хэсгийн байцаагч
хууль сахиулахын их сургуулийн цагдаагийн сургуулийн
331-р дамжааны
5-р баг
Full transcript