Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

X, Y, Z, онолууд

No description
by

Macho Mt

on 22 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of X, Y, Z, онолууд

X, Y, Z,
Онолууд

Z
Y
X
X, Y, Z, онолууд Хүний мөн чанарын тухай үзлийг 1960-аад онд АНУ-ын эрдэмтэн
Дуглас Макгрегорийн
боловсруулсныг X ба У онолын цогц нэгдлээр илэрхийлж болно.

Тэрээр удирдагч хүн өөрийн удирдлагад байгаа хүмүүстэйгээ харилцахдаа тэдний хөдөлмөрт хандах хандлагыг ямар байдлаар төсөөлж өөрсдийн үүргээ хэрхэн ойлгодгийг тодорхойлсон
X ба У
гэсэн хоёр онолыг дэвшүүлсэн юм.

Үүний нэг нь
Ф.Тейлорын
сургаал дээр үндэслэгдсэн
үйлдвэрийн газрын эзэд, менежерүүдийн үзэл бодлыг илэрхийлдэг.
Энэ онолоо Д.Макгрегор X буюу автократ онол нэрлэжээ.
Онолын үндсэн санаа
1. Дундаж хүн бол угаас ажилд дургүй бөгөөд болж өгвөл ажлаас
зайлсхийхийг хичээнэ;


Уг онолд ажилчин хүнийг угийн идэвхгүй, хариуцлагагүй, зөвхөн
өөрийн материаллаг хэрэгцээг хангахыг хүсдэг гэж үздэг ба X онолыг гутрангуй үзлийн онол буюу автократ ч онол гэдэг
Онолын гол утга санаа
2. Ажилд дургүй, ажил хийхийг хүсдэггүй хүмүүс байдаг болохоор зохион байгуулалтын
зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд тэдгээрийн хүчин чармайлтыг зохих хэмжээгээр
дайчлах зорилгоор тэднийг хүчилж сүрдүүлэх, албадах, хянах, удирдан чиглүүлэх
хэрэгтэй болдог;
3. Дундаж хүм харнуцлагаас зайлсхийхийг хичээдэг.
4. Хүмүүс нь хариуцлагаас зайлсхийхийг хичээдэг.
5. Хүмүүс амжилтанд хүрэх гэж тэмүүлдэггүй.
6. Мотиваци төрүүлдэг ганц зүйл нь мөнгө юм.
Ү онол нь ажилчны сэтгэл зүй дээр төвлөрсөн Абрахам Маслоугийн онолд тулгуурласан хүний мөн чанарын талаар оптимист үзэл баримтлал байв.
1. Ажилчид угаасаа ажилд дургүй биш, ажлын сайн нөхцөл хандлагад л илүү дуртай ажилладаг
2. Хатуу чанд хяналт, шийтгэл, сүрдүүлэг зэрэг нь зохион байгуулалтын зорилтыг хэрэгжүүлэх цорын ганц арга биш. Хэрэв аливаа хүн ямар нэгэн зорилгод хүрэх эрмэлзэлтэй бол тэр өөрийгөө хянан шалгах чадвартай байдаг
3. Өмнөө тавьсан зорилтоо биелүүлэхэд зарцуулсан хүч чармайлт нь түүнийг хэрэгжүүлсний төлөө олгох шагнал урамшилтай шууд хамааралтай байх ёстой
4. Ажилчин хүн тодорхой нөхцөлд хариуцлага хүлээдэг төдийгүй тэгэх эрмэлзэлтэй байдаг
5. Зохион байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бүтээлч чанар, овсгоо, сэтгэн бодох харьцангуй өндөр түвшин шаардлагатай бөгөөд тийм чадвартай хүн олон байдаг
Уг онолд ажилтан хүнийг эрчтэй, санаачлагатай, хөдөлмөрийн үйл ажиллагааныхаа явцад зөвхөн эд материалын бус бас оюун санааныхаа хэрэгцээг хангах, нэр төрөө хамгаалах, өөрийгөө илтгэн харуулахыг эрмэлздэг гэж үздэг. Тэгэхээр хүний авьяас чадварыг нээн гаргахын тулд удирдлагын зүгээс ажилтанд итгэл хүлээлгэх, ажил үйлдлийг нь бүтээлч болгох, эрхэлсэн ажил үүргийх нь хүрээнд эрх чөлөө, биеэ даасан байдал олгох хэрэгтэй гэж үздэг байна.
Abraham Maslow

Америкийн эрдэмтэн Абрахам Маслоу 1940-өөд оны үед хэрэгцээний шатлалын онолоо боловсруулан гаргажээ.Хүнд маш олон талын хэрэгцээ байдаг ба эдгээр нь чанд эрэмбэлэгдэн,шаталсан байдаг гэжМаслоу үзжээ.Хүний олон янз хэрэгцээг таван үндсэн ангилалд хувааж авч үзсэн байна.
Онолын гол утга санаа
Frederick Winslow Taylor

/Фредерик Уинслоу Тейлор/
/ Абрахам Маслоу/
Frederick Winslow Taylor бол Шинжлэх ухааны менежментийн эцэг гэж өргөмжлөгдсөн нэгэн юм. Тэрээр 1856 онд Америкийн язгууртан гэр бүлд мэндэлсэн. Механик инженер мэргэжилтэй, Америкийн анхны менежментийн зөвлөхүүдийн нэг юм.Тэйлор Харвардын их сургуульд элсэн орсон боловч сураагүй оронд нь төмрийн үйлдвэрт очиж үйлдвэрлэлийн талаар сонирхон судалсан байна.
Тэрээр ажил үүрэг бүрийг дотор нь хэсэг болгон задалж, тэдгээрт зарцуулж буй цагийг хэмжсэн юм. Үйлдвэрийн ажилчид ажиллаж, Тэйлор тэднийг цагаа харан ажиглана. Хэдийгээр үйлдвэрийн машин тоног, төхөөрөмж нь шинэ боловч ажилчдын ажилдаа хандах хандлага түүний анхаарлыг их татсан юм.
Мөн цаашлаад хэрхэн хурдан шивэх вэ, хагалгааг хэрхэн хурдан хийх вэ гээд үр ашиг, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх олон ажлуудыг хийсэн. Түүний энэхүү санааг Хэнри Форд (Henry Ford) авч, улам боловсронгуй болгон автомашиныхаа үйлдвэрлэлд ашигласан нь хожим Фордизм (Fordism) гэж нэрлэгдэх болсон.
"Шинжлэх ухааны менежментийн зарчмууд" (The principles of the Scientific Management) номоо тэрээр 1911 онд хэвлүүлсэн юм. Тэйлор зөвхөн ажилчдын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд төвлөрөөгүй юм. Тэрээр ажил олгогч болон ажилчдын хоорондын асуудлуудыг хөндсөн. Зөв ажилтныг зөв ажилд томилон нь ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ гэсэн санааг тэрээр гаргаж ирсэн.
Энэ ажиглалт судалгаан дээрээ үндэслэн Тэйлор хамгийн богино хугацаанд хэрхэн хамгийн өндөр бүтээмжтэй ажиллах вэ гэдгийг тодорхойлсон юм. Жишээ нь төмрийн үйлдвэрийн ажилчин хүрзээр төмрийн бэлдмэлийг зуух руу хийхэд хамгийн үр ашигтайгаар ямар хугацаа зарцуулах ёстой болон нэг хүрздэхдээ хэдий хэмжээний төмрийн бэлдмэл хүрздэх ёстой вэ гэдгийг тодорхойлсон юм. Үүний адилаар үйлдвэрийн хэсэг нэгж бүрийн ажил үүрэг бүрийг задлан шинжилж, хамгийн үр ашигтай ажиллах нөхцөлүүдийг тодорхойлсон юм.
"Х" ба "Ү" онолын харьцуулалт
Хувь хүн ажилд дургүй, болж өгвөл ажлаас зугтаадаг.
Хувь хүмүүс ажилд дургүй учраас тэдэнд хүч хэрэглэн сүрдүүлж, зохицуулж, чиглүүлж хянаж байж ажиллуулна.
Дундаж хүн баталгаатай байхыг гол болгодог. Хариуцлагаас мултарч гардаг. Ажилчдыг чиглүүлж байх шаардлагатай бөгөөд юу хийхийг нь хэлж өгч байхад дуртай.
Цөөн хүн л үнэн санаанаасаа санаачилгатай ажилладаг.
Жирийн ажилчны ухааны хязгаарлагдмал чадвар нь орчин үеийн ажлын зохион байгуулалтад арга эвээ олоход бэрхшээл учруулдаг.
Ажилчид угаасаа ажилд дургүй биш, ажлын сайн нөхцөл, зөв хандлагад илүү үр дүнтэй ажиллана.
Байгууллагын зорилгод хүрэхийн тулд хүмүүс өөрсдөө үндэслэл бий болгож, өөрийгөө жолооддог.
Дундаж хүнийг хариуцлага хүлээхэд сургаж болно.
Ихэнх хүмүүс бүтээлч чадварлаг байж ухаан сийлэх чадвартай.
Дундаж ажилчны хувийн ухаан чадварыг орчин үеийн үйлдвэржсэн оронд бүрэн ашиглаж чаддаггүй.
X
Y
Үйлдвэрлэл
удирдлагын Z систем
Z онол Калифорны их сургуулийн дэргэдэх Удирдлагын дээд сургуулийн багш профессор Уилъям, Г.Оучи энэ онолыг боловсруулсан. Тэрээр ажиллагсдад ёс суртахууны буюу сэтгэл зүйн талаар нөлөөлөх замаар удирдлагын системийг боловсронгуй болгож болно гэж үзсэн ба энэ үзэл баримтлалаа Х,У онолтой холбоотойгоор Z онол гэж нэрлэжээ.
Энэ онолыг Дэлхийн 2-р дайны дараа бараг юу ч үгүй сүйрсэн Японы аж үйлдвэр богино хугацаанд дэлхийн эдийн засагт чухал байр суурь эзлэх болсонд эрдэмтэд, менежерүүд анхаарлаа хандуулж боловсруулсан байна. Z онол боловсрогдсоны дараа Америкийн менежментийн судлаач, онолчид менежментийн онолын суурь баримтлалаа эргэн харахад хүрсэн юм.
Аmerica маягийн
байгууллага
Japan
маягийн байгууллага
1. Богино хугацаатай хөлслөх
2. Хувийн шийдвэр гаргах
3. Хувийн хариуцлага хүлээх
4. Ажилтныг богино хугацаанд үнэлж дэвшүүлэх
5. Нарийвчилсан хяналтын систем
6. Төрөлжсөн ажил, албан тушаал эрхлэх
7. Ажиллагчдад ялгавартай хандаж анхаарал, халамж тавих
1. Бүх насаар нь хөлслөх
2. Хамтын шийдвэр гаргах
3. Хамтын хариуцлага хүлээх
4. Ажилтныг аажмаар үнэлж дэвшүүлэх
5. Энгийн бөгөөд хэрэгжихүйц хяналтын систем
6. Төрөл бүрийн өргөн хүрээтэй ажил, албан тушаал эрхлэх
7. Ажиллагчид, хүн бүрт ижил хандаж анхаарал халамж тавих
Z
маягийн
байгууллага
1. Урт хугацаагаар хөлслөх
2. Хамтын шийдвэр гаргах
3. Хувийн хариуцлага хүлээх
4. Ажилтныг аажмаар үнэлж дэвшүүлэх
5. Тодорхой, албан ёсны үзүүлэлт бүхий энгийн хяналтын систем
6. Бага төрөлжсөн ажил, албан тушаал эрхлэх
7. Гэр бүлийг оролцуулан ажиллагчдад жигд анхаарал халамж тавих
Z онол нь хүний авъяас чадварыг нээн илрүүлэхийн тулд удирдлагын зүгээс ажилчдад итгэл хүлээлгэх, үйл ажиллагааг нь бүтээлч болгох, эрхэлсэн ажил үүргийнхээ хүрээнд эрх чөлөө, бие даасан байдлыг нь хангах, хүний авъяас чадвар хүмүүсийн харьцааг дэвшлийн гол эх сурвалж гэж үзсэн байдаг.
Ойлголт
Дүгнэлт

X онол нь үйлдвэрлэл ашигтай ажиллахын тулд ажилчдыг робот мэт хийх ажлыг нь нэг бүрчлэн зааж байсан. Харин Ү онол нь ажилчид ч гэсэн оюун ухаантай хүн тэдэнд хүндлүүлэх, өсөн дэвжих хэрэгцээ шаардлага байгааг гаргасан. Z онол нь ажилчид болон байгууллагын аль алийг дэмжсэн бөгөөд
энэхүү 3 онол нь нийлэн нэгдмэл нэгэн цогц онол болсон байна.
Анхаарал
тавьсанд
баярлалаа.
Full transcript