Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ROMA DÖNEMİNDE BİLİM

No description
by

büşra elif çavuş

on 19 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ROMA DÖNEMİNDE BİLİM

ROMA DÖNEMİNDE BİLİM BİLİMLER VE BİLİM ADAMLARI M.Ö. Yılında Romalılar İskendiriye’ yi ele geçirdiler ve öteden beri özlemi duyulan adaleti götürdüler.
Roma uygarlığı çift dilliydi. Latince’nin yanında Yunanca’yı da bilmek zorrundaydı.
Fakat Romalılar hiçbir zaman Helenik ve Helenistik dönemlerde gösterdikleri baarıyı gösteremediler. Bunun çeitli nedenleri olabilir; ama hepsinden önemlisi büyük bir ülkeyi yönetmek mecburiyetinde olmalarıdır; dolayısıyla bilimsel etkinlikten çok yönetsel etkinliğe ağırlık vemilerdir. MATEMATİK Menelous Menelous M.S. I yüzyılda İskendireye’de yasamı matematikçi, astronom ve fizikçidir. Yayların ölçümü ve küresel üçgenlere ilikin 6 ciltlik bir eseri vardır.
Burada, küresel üçgenlerin tanımını ve temel özelliklerini verdikten sonra, günümüzde Menelous Teoremi olarak bilinen düzlem ve küresel üçgenlere ilikin teoremini tanıtır. Batlamyus 340 yılı sıralarında İskenderiye’de doğmu olan Pappus, bu okulun son büyük matematikçisidir.
Almagest ve Elementler’e erhler yazmı, ancak bunlar günümüze kadar ulasamamıtır. Bugün günümüze kadar ulasan tek eseri ise Matematik Koleksiyonu adını tasımaktadır . Matematik koleksiyonu kitabında yer alan en önemli
teorem, 1300 yıl sonra Guldin’in yeniden bulduğu
Ağırlık merkezi ile ilgili önermedir: “Eğer bir yayın
kusşattığı bir düzlem eğri bir eksen etrafında
döndürülürse, meydana gelen hacim, eğrinin alanının,
ağırlık merkezinin çizildiği çevre ile çarpımına esşit
olacaktır. ASTRONOMİ Batlamyus Geç İskenderiye Döneminde yasamı (MS II. Yüzyılın birinci yarısı) ünlü bilim adamlarından birisidir.
Yunancada adı Ptolematos’tur. Astronomi, matematik, coğrafya ve optik alanlarına önemli katkılar yapmıstır, ancak en çok astronomideki çalısmalarıyla tanınır.
Bütün yaptığı çalısmalarını Mathemathike Syntaxis (Matematik Sentezi) adlı yapıtında toplamıstır.
Bu eserin adı daha sonra Megale Syntaxis (Büyük Derleme) olmu, Arapçaya çevrilirken el-Mecisti ‘ye dönümüs, Araçadan Latinceye çevrilirken Almagest olmus ve Batı dünyasında böyle tanınmaktadır.
Almagest, 13 kitaptan olumaktadır. Batlamyus coğrafya adlı yapıtıyla matemetiksel coğrafya alanını kurmuştur.
Bu kitap Kristof Kolomba kadar (1451-1506) coğrafyacılar tarafından bir başvuru kitabı olarak kullanılmıştır. Bu dönemin en önemli coğrafyacısı MÖ 1. yy da
yasamı olan Amasyalı Strabon dur. Amasyalı Strabon FİZİK Atomculuğa dayanan felsefenin en önemli temsilcisi Lucretius’tur. Lucretius Lucretius, De Rerum Natura (Varlıların Doğası
Üzerine) adlı mehur eserinde,bilimsel bir yaklaımla varlıkların nasıl olutuğunu aratırmıtır. Varlığı madde ve bosluk olmak üzere
İkiye ayırdıktan sonra, maddelerin atomdan meydana geldiğini belirtmistir. TIP Milad yıllarında yaşamış olan Celsus ,profesyonel bir hekim,filozof ve devrinin önde gelen hatiplerindendir De Re Medicina (Tıbbi Konular Hakkında )adını tasşıyan kapsamlı eseri 8 kitaptan oluşmuştur; birinci kitap tıp ekollerinin tarihçesini verir; ikinci,üçüncü ve dördüncü kitaplar, teşshis ve tedavi,beşsinci ve altıncı kitaplar farmakoloji,yedinci kitap cerrahi ve son kitap ise kemik hastalıklarıyla ilgilidi. TIP
Galenostan önce yaşamış olan önemli doktorlardan biri de,Efes’li Rufus’tur EFESLİ RUFUS Diophantos Diophantos (3. yüzyıl), Roma Dünyası’nda başslayan bilimsel gerileme döneminde istisna tesşkil eden bir bilim adamıdır. Aritmetik adlı kitabının bir bölümünü cebir konusuna ayırımış, ilk defa burada cebirsel ifadeler için semboller kullanmısştır. İkinci derece denklemlerini;
ax2+bx=c, ax2=bx+c, ax2+c=bx
Bilinmeyen sayının denklem sayısından fazla olduğu,
ax2+bx+c=y2
Bugün bu konuya “Diophantosçu Analiz” adı verilir. TIP Galenos (MS 120-200)İskenderiye’de yaamıve 16. yy lın 2. yarısına kadar Avrupa’da otorite olarak kabul edilmi önemli bir hekimdir. Galenos Ibn Nefıs kalpte delik bulunmadığını söylemistir Batlomyus optik arasştırmalardada öne gelen isimlerdendir.Görmenin gözden çıkan ısşınlar
Yoluyla olusştuğu görüsşünü benimsemiştir.Görsel yayılımın kesiksiz ve sürekli olan bir pramidin
biçiminde olduğunu belirtmisştir.Böyle olmasaydı nesneler bir bütün olarak görülmezlerdi ROMA DÖNEMİNDE ECZACILIK Anavarzalı Doktor Dioskorides Anavarza'da doğmuşstur.
İmparator NERON
zamanında yasşamışstır.
Asıl mesleği hekimliktir.
Turp, salgam,pancar, yaban gülü gibi
otları ve çiçekleri kaynatarak ilaç yapıp bunları yaygınlastırmıstır.
MS I. Yüzyılın içinde yasamıtı. Tarsus yakınlarında tıp bilgisini gelistirmis, daha sonra Roma'nın uzak diyarlarına Girit, Mısır, Petra'ya gitmisti. Anavarza kalesinden bir görünüm
İmparator Neron
zamanında
orduların sefer
esnasında
en çok ihtiyaç
duyduğu ilaç
yapımı ve sağlık
hizmetlerinde
görev almıştı. MS 69 yılında "Materia Medica" isimli kitabını yazdı.


Bu dönemlerde hekimler hastanın kullanacağı ilaçları da hazırlamakla beraber, ilaçlarında hazırlandığı drogları ( kök ve otları ) toplama isini çok önceleri terk etmislerdir. Bu gibi bitkisel drogları toplayıp, kurutup, tam veya toz edilmis halde satan bir esnaf gurubunun daha Romalılar döneminde ortaya çıktığını görüyoruz. "Rhizotome" veya "Herbarii" denilen bu esnaf bitkileri toplar, kurutur, drogları hazırlar, ve satısa arz ederdi. Bu esnaf Osmanlı döneminde "Kökçü" olarak tanınan esnaf karsılığıdır. Bunların yanında "Pigmentarii" veya "Seplasiarii" denilen diğer bir esnaf gurubu daha bulunuyordu. Bunlar kendi ülkelerinde elde edilen drogların yanında, dı ülkelerden gelen drog ve baharatları da dükkanlarında satıyorlardı. Bu grup Osmanlı da "Aktar" lara karılık olan esnaftır. Altıncı yüzyıldan itibaren hekimler ilaç hazırlama görevlerini hemen hemen terketmislerdir. Bu dönemde hekimler reçete yazmaya, ve pigmentariuslarda reçeteye göre ilaç hazırlamaya baslamıslardır. Altıncı yüzyıldan itibaren hekimler ilaç hazırlama görevlerini hemen hemen terketmilerdir. Bu dönemde hekimler reçete yazmaya, ve pigmentariuslarda reçeteye göre ilaç hazırlamaya balamılardır. Yer merkezli evren Sonraki dönemde Müslümanlar, Abbasiler zamanında Dioskorides'in kitabındaki görsel çiçek ve ot çizimlerinin bulunduğu sayfalar üzerine Arapça açıklamalar yaparak nüshaları çoğaltılar. Bu dönemlerde hekimler hastanın kullanacağı ilaçları da hazırlamakla beraber, ilaçlarında hazırlandığı drogları ( kök ve otları ) toplama isini çok önceleri terk etmilerdir. Bu gibi bitkisel drogları toplayıp, kurutup, tam veya toz edilmis halde satan bir esnaf gurubunun daha Romalılar döneminde ortaya çıktığını görüyoruz. "Rhizotome" veya "Herbarii" denilen bu esnaf bitkileri toplar, kurutur, drogları hazırlar, ve satısşa arz ederdi. Bu esnaf Osmanlı döneminde "Kökçü" olarak tanınan esnaf karşılığıdır. Bunların yanında "Pigmentarii" veya "Seplasiarii" denilen diğer bir esnaf gurubu daha bulunuyordu. Bunlar kendi ülkelerinde elde edilen drogların yanında, dısş ülkelerden gelen drog ve baharatları da dükkanlarında satıyorlardı. Bu grup Osmanlı da "Aktar" lara karşılık olan esnaftır. Altıncı yüzyıldan itibaren hekimler ilaç hazırlama görevlerini hemen hemen terketmisşlerdir. Bu dönemde hekimler reçete yazmaya, ve pigmentariuslarda reçeteye göre ilaç hazırlamaya başlamışslardır. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK VİTRİVİLUS Mimarlık hakkındaki on kitabıyla bilinmektedir.Bunlardan en ünlüsü ise “De Arctectura (mimarlık üzerine)”dir. DE ARCTECTURA Adana’da, Seyhan nehri üzerindeki muazzam Taköprü, Roma’nın organizasyon yeteneğini, teknolojiyi kullanma becerisini ve mühendislik dehasını ortaya koyar. Roma İmparatoru Hadrianus (117-138) tarafından yaptırılmıstır. Adana Arkeoloji Müzesindeki mermer bir yazıttan, köprünün Mimar Aujaentios tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir.
  İstanbul'daki Romalılardan kalma Bozdoğan su kemeri MİMARİ AÇIDAN ROMA’DAN BİR GÖRÜNÜM
AGRİPPA
Romalı general ve siyaset adamıdır.Ülkede Lyon üzerinden geçen ilk Roma yolları sebekesini yaptırmıtır.
8 km uzaklıktan suyu Roma’ya getirmitir.
Bata “Panteon Tapınağı” olmak üzere bir çok tapınak insa eder.
ANSİKLOPEDİ YAZARLARI VARRO İlk ansiklopedilerden ”Disipli’nin” yazarıdır.7 adet eseri vardır.Varro hastalıkların gözle görülmeyecek hayvancıklar yoluyla yayıldığını söylemistir.Düsünce yoluyla İbni Haldun’a öncülük etmistir.
Disiplin 9 bölümden oluur.Gramer
Dielektrik
Retorik
Geometri
Aritmetik
Astronomi
Müzik
Tıp
Mimarlık

VARRO’ya göre; insanlar nasıl doğar nasıl büyür ve ölürse devletlerde öyle kurulur, gelisir ve çöker.Bu gelisme kaçınılmazdır.
PLİNİUS Doğa bilginidir.“Historia Naturalis” adlı yapıtı, en geni kapsamlı ilk ansiklopedi olarak kabul edilir.
NATURALİS HİSTORİA(DOĞA TARİHİ) Plinius’un ansiklopedisi, ne yazık ki duyduğu her bilgiyi ayrım yapmaksızın ve sınamaksızın yapıtına aldığı için çok büyük yanlılarla doludur ve bilimsel olmaktan çok uzaktır.
Özellikle hayvanlarla ilgili bölümlerinde efsane yaratıklara, garip canavarlara ve bu yaratıklar üzerine söylenmi inanılmaz öykülere yer vermesi, yapıtın bilimsel değerine büyük ölçüde gölge düürmüse de, Eskiçağ sanatına ilikin son ciltlerin belgesel değeri ve Yunanca bitki ya da hayvan adlarının Latince karılıklarını veren terimleme çalımaları, yapıtın ününün bugüne değin süregelmesi için yeterli olmutur.

Full transcript