Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of РХХТА 2014 онд

No description
by

Battsengel Lkhagvademberel

on 10 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of РХХТА 2014 онд

Төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд:
Реле хамгаалалтын хэсэг:
УЗА- 61
ИЗА- 42
ТЗБАХ-3 (УБ 110 кВ ДЗШ, хоёрдогч хэлхээний эсэргүүцэл сайжруулах, Баруун дэд станцыг шинэчлэх)
Хэмжүүр тоолуурын хэсэг:
УЗА-3 (Баруун, Гео, Лаборатори тохижуулах)
ИЗА-2 (ИХБ-4, Тоолуурын эталон)
Өндөр хүчдэл туршилтын хэсэг:
УЗА-21 (РПН тавил өөрчлөх, хэмжилт хийх)
ИЗА-43 ажлын
Нийт РХХТА УЗА-43 , ИЗА-57 , ТЗБАХ-3
Агуулга
Төлөвлөгөөт ажлуудын гүйцэтгэл.
Төлөвлөгөөт бус хүрээнд хийгдсэн ажил.
ХХАА-ны хүрээнд хийгдсэн ажил.
Бүтээн байгуулалтын ажил, РХХТА-наас санаачлан хийгдсэн ажил
Сургалт, семинарт оролцсон байдал.
Судалгааны чиглэлээр хийгдсэн ажил.
Нийгмийн болон спорт урлагын арга хэмжээнд оролцсон байдал.
Албаны онцлох ажлууд.
Тулгамдаж байгаа асуудалууд.
2016 оны төлөвлөгөө.
2016 оны ҮТЗХ-аар оруулахаар бэлдсэн ажлын төлөвлөгөө.
Дүгнэлт
ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:
ЦДҮС ТӨХК-ийн хэмжээнд анхны алсын удирдлага хяналт бүхий дэд станцыг өөрсдийн хүчээр оруулав.
Сургалт
2015 оны 1-р сард албаны хэмжээнд зохион байгуулагдсан реле хамгаалалтын сургалтанд хамрагдаж SEL, ABB, Nanjin nari реле хамгаалалтуудын тавил тохиргоо оруулах, стендтэй хэрхэн ажиллах талаар ажилласан.
АШ-117 хамгаалалтийг шинэчлэх
РХА-ын багаж SMRT-410 megger POM-32
Аккумуляторын цэнэг жигдрүүлэлтийн багаж TORKEL-80
ӨХТ-ын багаж дутагдалтай
Тос турших аппарат
МикроОмметр
Инженерийн зориулалтын NOTBOOK 2-3 ш ABB PCM-600 5.1, 7,1 version, SEL acSELerator, Diagramm Builder, RTAC acselerator, АУРА сервис программ, тоолуурын METERCAD, AutoCAD 2014 гэх мэт. Эдгээр программ хангамжууд нь заавал Windows XP болон SP-2 төрлийн үйлдлийн систем шаарддаг RS232, LPT-25, USB 2.0, LAN зэрэг тусгай портоор license авч ажилладаг.
Унаа дутагдалтай байдаг.
Улаанбаатарын 220 кВ-ын ABB фирмийн реле хамгаалалтын чиглэлээр ажиллах мэргэжлийн сургалтанд хамрагдах шаардлагатай байна.
Шинэ тойрог дэд станцууд ашиглалтанд орж ирсэнээр ажлын ачаалал маш их нэмэгдэж зарим төлөвлөгөөт ажилд хүрэлцэж ажиллах цаг хугацааны болоод хүн хүч дутагдалтай болж байна. Мөн шинэ техник технологи программ хангамжууд нэмэгдэж байгаа нь нарийн мэргэшлийн инженер техникийн мэргэжилтэн бэлтгэх зайлшгүй шаардлагатай байна.
Бид цахилгаан эрчим хүчний томоохон шийдэл гаргах, шинэчлэлт хийх, монгол улсын эрчим хүчний хөгжлийн цаашидын чиг хандлагыг тодорхойлох эд үед ажиллаж байна. УБС нь бусад салбаруудтай харьцуулахад Монгол улсын нийт ЦЭХ-ний хэрэглээний 65-70%-ын хэрэглэдэг ашиглалтанд байгаа тоног төхөөрөмжийн тоогоороо 2-3 дахин их, хийгдэж байгаа ажил үүргийн хувь мөн 2-3 дахин их, нэвтэрч байгаа шинэ техник тонололийн хувьд бусдаас хамгийн түрүүнд гар дээрээ авдаг гээд маш олон талаар онцлог шинжүүд байна. Үүнийг дагаад давуу талууд ч их байна бас дутагдалтай талууд ч байна. Хамгийн гол нь бид ажил үүгийн хувьд аваари осолгүй, хамт олонч нийт зан чанраараа баг хамт олноо хөгжүүлж, РХА-ын үсрэнгүй хөгжлийн өнөө үед шинэчлэлтийн ажлын чанар үр дүнг хамгийн их анхаарах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Мөн шинэ техник технологийг нутагшуулах ашиглах тал дээр судлах суралцах түүний давуу талыг өөрийн эрхэлсэн ажилдаа нэвтрүүлэх чиглэлээр голлон ажиллах шаардлагатай байна. Мөн цахилгаан механик нийлмэл реле хамгаалалтын ашиглалт, шинэчлэлтийн ажлыг хийхэд мэргэжилтэн боловсон хүчний мэдлэг болоод ажлын туршлага нэн түрүүнд хэрэгтэй тул ИХБ-3, ИХБ-4, HMI систем, тоолуурын чиглэлээр нарийн мэргэжлийн тогтвор суурьшилтай ажиллах боловсон хүчин бэлтгэн бэлтгэх хэрэгтэй байна. ӨХТ, хэмжүүр, РХА-ын багаж төхөөрөмжийн өнөөгийн байдал нь ашиглалтанд байгаа дэд станцуудын тоноглолуудыг турших шалгах бололцоо муу байна. Дүгнээд хэлэхэд ЦДҮС -ний гол цэг бол УБС. Тэр утгаараа энд ажиллаж байгаа боловсон хүчний мэдлэг чадвар, багаж төхөөрөмжийн хангамж бэлэн байдалд байлгах нь хамгийн чухал асуудал болоод байна. Мөн шинээр орох дэд станц, шугам тоноглол өөрийн сүлжээний онцлогт тохирсон шаардлага хүргүүлэх хүчтэй тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй байна.
welcome to 2016
ТАЙЛАН
РХХТА 2015 он

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:
Аваари саатлын хэмжээнд-19
Төлбөрт ажлын хүрээнд 42 нэр төрлийн ажил хийж 2 595 000 төгрөг оруулсан
23 нэр төрлийн гэмтэл (давхардаагүй тоогоор) устгалт дээр ажилласан.
ИХБ-3 Т1-ын шинэчлэлтийн трансформаторын хоёрдогч хэлхээний угсралт монтажын ажил.
7-р хороолол, Найрамдал, Телевиз зэрэг 3 дэд станц хүлээн авсан.
Яармаг, Туул, Умард, Өмнөд, Гео, Цэвэрлэх, Налайх, Найрамдал, дэд станцуудаас шинээр холболт авсан 10 кВ-ын 18 гаргалга, 35 кВ-ын 5 гаргалга шугамын РХА-ын тавил тохиргоо, тоолуур хэмжүүрийн ажил, ӨХТ-ын ажил.
АШ-208-ын ШОН-ыг ХТ-аар солих ажлыг хийсэн.
Хэмжүүрийн тр-ын өөрчлөлт шинэчлэлтийн ажил-46
Тоолуурын нэгдсэн сүлжээний хүрээнд 14 ш тоолуурын өөрчлөлт хийсэн.
РПН-ын тавил өөрчлөлттөй холбоотой ажил 21.
Налайх дэд станцын Элстэй-Б таслуурыг элегаз таслуураар шинэчилсэн.
Налайх дэд станцын 7-р зөрлөг, Багахангай, Цементийн үйлдвэрийг хүлээн авсан.
Туулын ТойТ-110-ыг ажилд оруулсан.
УБ, ИХБ-4 220 кВ-ын хүчдлийн хэлхээний схем өөрчлөлт.
УБ дэд станцын газардлагын хэлхээнд схем өөрчлөлт хийсэн.
Бүтээн байгуулалтын ажил:
бүтээн байгуулалт...
Умард дэд станцад удаа дараалан кабелийн үзүүр буудаж гал гарч ячейка, шин бохирдох гүйдлийн трансформатор гэмтэл, ОПН гэмтэх зэрэг их хэмжээний хохирол гарч үүнийг зогсоох зорилгоор маш богино хугацаанд нумын хамгаалалтын шийдэл гарган ашиглалтанд оруулсан. Нумын хамгаалалт оруулсанаас хойш нийт 4 удаа амжилттай ажиллаж ямар ч хохирол гаргаагүй байна.
бүтээн байгуулалт...
Улаанбаатар салбарын ашиглалтанд байдаг бохирдол ихтэй 15 дэд станцын тогтмол гүйдлийн панель РХА-ын панель, тоолуурын панель, HMI системийн компьютер зэрэг төхөөрөмжүүдийн тоос цэвэрлэх ажлыг 2015 оны 3-4-р сард хийсэн.
РХХТА-наас санаачлан хийсэн ажил
бүтээн байгуулалт...
Төв дохиоллын ALARM BOX төхөөрөмжийг зохион бүтээж Баруун, ИХБ-3 дэд станцууд дээр ажиллагаанд оруулаад байна. Уг төхөөрөмж нь ЦМРХ-ын бааз дээр хийгдсэн төв дохиоллын хэлхээтэй шууд уялдан ажиллах боломжтой бөгөөд олон улсын шаардлага хангасан MODBUS протоколоор HMI системтэй шууд холбогдон ажиллах боломжтой МОНГОЛ төхөөрөмж юм.
бүтээн байгуулалт...
Электроникийн лабораторийн өрөөг тохижуулаж ашиглалтанд оруулсан
Өмнөх байдал...
бүтээн байгуулалт...
АУРА-89, 87-ын тэжээлийн блок гэмтэж түүнийг бүрэн хэмжээнд засварлан хэвийн ажиллагаанд маш хурдан хугацаанд оруулж нэмэлтээр ТЕЛЕ-АУРА-ын сүлжээг үүсгэн ИХБ-4-ын аваарийн бичлэгийг УБС болон төв компани дээрээс шууд авах боломжыг бүрдүүлсэн.
бүтээн байгуулалт...
Албаны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа PC-нүүдийг цэвэрлэгээ хийж форматлах ажил
сургалт...
Сургалтын жилийн хүрээнд НРХА-ын инженер Д. Өлзийсайхан, Ц. Энхбат, Д. Төмөр-Очир нарыг НРХА-ын инженер Н. Батбаярыг дагалдуулан У5053 стенд дээр ажиллаж ИХБ-4 станцын 110 кВ-ын АШ-118, ШОВ-1, ШОВ-2-ын ЭПЗ-1636 маягийн бэлтгэл хамгаалалт АШ-111, 112-ын ЭПЗ-1643, ЭПЗ-1636 үндсэн бэлтгэл хамгаалалтуудыг хоёр талд нь буюу ИХБ-3 талтай нь, АШ-117-г Борнуур дэд станц талтай нь шалгах чиглэлээр практик сургалт явуулсан. РХХТА хэмжээнд 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамын
сургалт...
2015 оны 2-р сард төв компаны РХАХ-ээс зохион байгуулагдсан Реле хамгаалалтын түргэвчилсэн сургалт зөвлөгөөнд албаны бүх ИТА, монтёруудыг оролцуулан өдөр дутамын ажилд тулгамдаж байгаа асуудал зарим гарсан аваарийн мөрөөр дүгнэлт хэрхэн боловсруулах, цаашид авах арга хэмжээ зэрэгт үнэлэгээ хийж зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажилласан.
сургалт...
Зарим нэг тасралтын шалтгаан тодоруулах ажлын хүрээнд SEL МП-ийн нийлмэл хамгаалалтын релений зайн хамгаалалтын ажиллах зарчим, тавил хэрхэн оруулах, горим тооцоог хэрхэн хийх үндсэн хамгаалалтын уялдааны талаар БНХАУ-ын Шанхай хотод байрладаг SEL үйлдвэрийн ази хариуцсан төлөөлөгчийн газартай холбоо тогтоон дээрх сэдвийн дагуу сургалтанд хамрагдах тохиролцоонд хүрсэн. Энэхүү сургалтанд хамрагдахад МСЕЛ ХХК-ийн удирлагууд их тусалсан бөгөөд РХАХ-ын хэлтэсээс Б. Эрхэмзаяа, А. Чойдорж, УБС-ын РХХТА-наас Ц.Энхбат, Б.Үүрцолмон, Н.Батбаяр, Б.Мөнхбадрал нарын бүрэлдэхүүнтэй баг явж сургалтанд хамрагдсан. Үүний үр дүнд УБС-ын хэмжээнд байгаа 110 кВ-ын транзит шугамуудад аваари эсэргүүцэх автоматикийг хэрхэн оруулах, үндсэн хамгаалалтын тавил тохиргоог сайжруулах, шугамын эсэргүүцлийг тооцож оруулах зэрэг ажлыг хийсэн нь бидний хувьд маш том шийдэл болсон.
сургалт...
УБС-ын хэмжээнд МСиЭс ХХК-ны гүйцэтгэж байгаа тоолуурын нэгдсэн сүлжээ үүсгэх чиглэлээр 175 ш тоолуур сольж сүлжээний холболт монтаж угсралтын ажилд ороцож ажилласан. Энэхүү ажлын чиглэлээр МСиЭс ХХК-наас зохион байгуулсан тоолуурын систем METERCAD программтай хэрхэн ажиллах, тооцоо хэрхэн хийх талаар 5 өдрийн сургалтанд Б. Энхтамир, Б. Билгүүн, Э. Наранбат нар хамрагдсан. Мөн 11-р сард зохион байгуулагдсан хэмжүүр тоолуурын ажиллагсдын нэгдсэн зөвлөгөөн ТБС-т зохион байгуулагдсан ба манай салбараас дээрхи 3 ажилтан горим тооцооны инженерүүд хамрагдаж ирсэн.
сургалт...
12-р сард ТБС-т зохион байгуулагдсан Реле хамгаалалт автоматик, өндөр хүчдэл туршилт, хэмжүүр тоолуурын ИТА, монтёруудын III зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж УБС-аа төлөөлж РХХТА бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцсон. Энэхүү зөвлөгөөн урьд өмнө болж байсан зөвлөгөөнөөс үр өгөөж, хамрах хүрээ зохион байгуулалтын хувьд маш өндөр хэмжээнд зохион байгуулагдсан.
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн ажил
Хүндрэлтэй байгаа асуудалууд
хийх ажил...
Баруун дэд станцыг жишиг станц болох зорилт тавьсан. Баруун станцыг сонгосон шалтгаан нь 2010 онд шинэчлэгдсэн боловч чанрын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмж ирээгүй хамгаалалтыг хэсэгчилэн хийсэн учир РХА-ын зураг схем шаардлага хангахгүй, ашиглалтын үед ажиллахад хүнлрэлтэй асуудалууд их гардаг, одоо ашиглагддаг төхөөрөмжүүд нь шинэчлэх сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай, байрлалын хувьд УБС-тай ойрхон зэрэг.
Баруун дэд станцын ажлыг 2015 оны 1-р улиралын ҮТЗ-ийн хуралаар хэлэлцүүлэн дэмжилэг авч төв компанийн МХХ-ийн ТЗБАХ-ний төлөвлөгөөнд байсан "Баруун дэд станцыг төв оффистой холбож мэдээ мэдээлэл солилцох" нэрээр хийхээр болж 20 сая төгрөгийн бараар материал нийлүүлэх ажлын хүрээнд Баруун дэд станцын хуучин панель буулгаж, төв дохиоллын төхөөрөмжтэй болгож, HMI систем оруулж, УБС-ын ДИС-ийн өрөөнөөс шууд удирдаж хянах бололцоог бүрдүүлж, картын системийг бий болгон ажилласан.
сургалт...
Гамшигаас хамгаалах тэмцээнд идэвхи санаачлагатай оролцож 4, 6-р байранд орсон
АШ-117 нь ОХУ-тай холбогдох 110 кВ-ын транзит АШ бөгөөд энэхүү шугамын хамгаалалт нь Борнуур дэд станц талд бүрэн шинэчлэгдсэн харин УБС-т аваарийн процесс бүртгэх зорилгоор 2009 онд суурьлагдсан SEL-321 маягийн релен дээр нэмэгдээд SEL-311C релег бэлтгэл хамгаалалтын зориулалтаар оруулсан байсан. Харин өнөөдөр SEL311C релег үндсэн хамгаалалтын зориулалтаар ашиглаж байна. АШ-117-ын хамгаалалтыг ашиглалтын үеийн хүндрэлтэй байгаа байдал, ТБС, УБС-ыг холбож байгаа 110 кВ-ын хамгийн гол шугам гэдэг утгаар нь шинэчлэх олон тусдаа байгаа панелийг нэгтгэх зорилт тавин ажиллана. Энэ ажлыг найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх чиглэлээр ТЗБАХ-ын хүрээнд шийдвэрлэх саналтай байна.
Энэ ажил бүрэн шийдэж ажилд залгагдан амжилттай ажилласан.
хийх ажил...
Улаанбаатар дэд станцын АШ-108-ын ШОН-ыг ХТ-аар солих. Энэ ажил нь АШ-107, 108-ын хамгаалалт МП-ын хамгаалалтаар шинэчлэгдэхээр ТЗБАХ-ын ажлын хүрээнд багтсантай холбоо найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх хүрээнд хийгдэж байгаа ажил юм.
ИХБ-3-ын АШ-105, 106-ын ШОН-ыг ХТ-аар солих. Энэ ажил нь АШ-105,106-ын РХА нь МП-ын реле хамгаалалтаар шинэчлэгдэж ашиглалтанд орсон бөгөөд 110 кВ-ын тойрог схемийн найдвартай ажиллагаа, АПВ-ын горим, ДТЦЭХ зэрэгт шууд нөлөөлөх асуудал зайлшгүй шаардлагатай юм.
Эдгээр ажилууд 100 % хийгдсэн.
Албаны уриа: УХААЛАГ СҮЛЖЭЭГ ЭНДЭЭС ЭХЛҮҮЛНЭ
Албаны зүгээс хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж өөрийн болон бусдын аюулгүй ажиллах тал дээр анхаарч хөдөлмөр хамгаалалын өглөө бүрийн шуурхайд ач холбогдол өгч алжын байранд ХХ-ийн хувцас хэрэглэлийг байнга өмсөн "АЛТАН ДҮРЭМ"-ийн хэрэгжилтэнд анхаарч ажиллаж байна.
Улирал бүрийн 1, 2 ба 3-р шатны үзлэгт хамрагдан ажиллаж гарсан зөрчил дутагтал, дутуу хийгдсэн үзлэг шалгалт дор бүрд нь нөхөж хөдөлмөр хамгаалал болон аюулгүй ажиллах тал дээр онцгой анхаарал хандуулан хичээн ажиллаж байна.
Өдөр дутам зааварчилгаа -112
Ээлжит бус зааварчилгаа -13
Давтан зааварчилгаа-10
ГАУС болон аваари эсэргүүцэх дасгал -8
Албаны 18 хүний тоогоор хөдөлмөр хамгаалалтын багаж хувцас хэрэглэлийг салбарын удирлагууд болон хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн инженерүүдийн тусламжтайгаар чанартай багаж хэрэгсэлээр шинэчлэгдсэн.
АШ-107, 108-ын үндсэн хамгаалалтыг шинэчлэх тал дээр санаачлага гарган ажиллаж байна.
2015-2016 оны шинэ жилийн арга хэмжээг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.
ӨХТ, реле хамгаалалт, хэмжүүрийн одоо ашиглагдаж байгаа төхөөрөмжүүдтэй ажиллах заавар, видео хичээл бэлтгэсэн.
ӨХТ, РХА, Хэмжүүрийн чиглэлээр шаардлагатай байгаа багаж төхөөрөмжүүдийн судалгаа хийж бэлтгэсэн.
Яармаг дэд станцын газадлагын хийц хэсгийг ил гаргаж үзэх ажлыг хийж компаний ҮТЗ-аар оруулан 2016 оныг газардуулга сайжруулах жил болгохоор санал оруулж дэмжигдсэн.
110 кВ-н трансзит ЦДАШ-ын РХА-ын нэг маягийн схем зураг гарган гүйцэтгэгч компаниуд, зургийн авторуудад танилцуулан ажил хэрэг болгон ажиллаж байна.

Онцлох ажилуудаас:
Баруун дэд станцыг төв оффистой холбож мэдээ мэдээлэл солилцох ажил.
УБ дэд станцын 110 кВ-ын шинийн хамгаалалт.
Умард дэд станцын 10 кВ-ын нумын хамгаалалт суурьлуулсан. Нийт 4 удаа ажилласан.
ИХБ-3-ын 40 МВА өргөлтгөлийн ажил.
АУРА-89,87-ын ТЕЛЕ-АУРА-г ашиглалтанд оруулан, УБС-ын байрнаас хянаж удирдах боломжтой болсон.
ӨХТ лабораторид 291 төрлийн хамгаалах хэрэгсэл туршисан.
Төв дохиоллын ALARM BOX төхөөрөмж зохион бүтээж Баруун, ИХБ-3, ашиглалтанд нэвтрүүлсэн.
Судалгааны ажлын хүрээнд
110, 220 кВ-ын тасралтын судалгаа (
69
(50),
61
(22) тасралт)
6, 10, 35 кВ-ын тасралтын судалгаа (
36
(48),
796
(871),
48
(33)=
1010
(952))
Дэд станцуудын насжилтын судалгаа
Тогтмол гүйдэлийн тэжээлийн төхөөрөмжийн судалгаа
Тоолуурын нэгдсэн судалгаа
Шитний хэмжүүрийн судалгаа
Хэмжүүрийн трансформаторуудын судалгаа
Гэмтлийн судалгааг хийсэн (Нийт-48, Дохиоллын гэмтэл-14, хэмжүүр тоолуур-9, ГТ,ХТ нам талын автоматтай-5, HMI-4, релений гэмтэл -8)
Эдгээр судалгаанаас Налайх Уурхай-А 27 удаа, Цэвэрлэх Шунхлай-43 удаа, Гео 38 Айл-А 28 удаа, Яармаг Арцат-32 удаа, Нүхт-21 удаа, Өмнөд Оргил-Б 17 удаа гэх мэт их тасралттай байгаа шугамууд байна. Эдгээр шугамууд нь ихэнх нь агаарын шугам байна.
Харин энэ жил Налайх Уурхай-А 26 удаа, Цэвэрлэх Шунхлай-33 удаа, Товчоо-24, Гео 38 Айл-А 20 удаа, Яармаг Арцат-5 удаа, Нүхт- удаа, Өмнөд Оргил-Б 17 удаа
2016 онд ҮТЗ-ийн хуралд оруулахаар төлөвлөсөн
Шинэ тойрог станцын 6, 10, 35 кВ-ын сүлжээний РХА-ын тавилыг хугацааны хамаарал бүхий гүйдлийн хамгаалалтаар оруулах.
SMRT-410, TORKEL-80 төхөөрөмж
Баруун станцын шинэчлэл
Технологи удирлагын сервер өрөө байгуулах
Дүгнэлт
Ниймгийн ажил, спорт урлагын ажилд оролцсон байдал
Улаанбаатар салбарын урлагын наадмыг зохион байгуулагчаар ахлах инженер М.Ганзориг ажилласан бөгөөд РХХТА-ны инженер Б.Үүрцолмон, Б.Мөнхбадрал, Д.Төмөр-Очир, Б.Лут-Эрдэнэ, Э.Бум-Эрдэнэ зэрэг залуу боловсон хүчинүүд идэвхи санаачлагатай оролцсон.
РХА-ийн инженер Б. Үүрцолмон нь УБС-ын ҮЭХ-ний идэвхитэн гишүүнээр ажиллаж байгаа
УБС-ын спортын арга хэмжээнд амжилттай оролцож багаараа тэргүүн байр эзэлсэн.
РХАХ-ын 3-р зөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулагдсан спортын арга хэмжээнд амжилттай оролцож тэргүүн байр
7-р сард зохиогдсон Монгол улсын Спорт аялал зуулчлалын яамнаас зохион байгуулагдсан марафон гүйлтийн уралдаанд хамт олноороо идэвхитэй оролцсон.
2016 хийхээр төлөвлөсөн ажил:
ИЗА-аар 39 нэр төрлийн ажил
УЗА-аар 42 нэр төрлийн ажил
ТЗБАХ-ын хүрээнд АШ-107,108,111,112 реле хамгаалалтын шинэчлэлийг хийх.
Гео дэд станцын тогтмол гүйдлийн үүсгүүрийн шинэчлэлтийг хийх.
Албаны тайлан хамгаалалтаар өгөгдсөн үүрэг даалгаваруудыг бүрэн биелүүлж ажиллах.
Сервер өрөө байгуулах ажлыг эхлүүлэх.
110 кВ-ын Их тойрогийн дэд станцуудын зүгшрүүлэлтийн ажил, хоёрдогч хэлхээний эсэргүүцэл хэмжих, газардлагын эсэргүүцэл хэмжих ажлыг гүйцэтгэх.
Буянт-Ухаа, Яармаг дэд станцуудын мэдээлэл дамжуулах сүлжээг УБС-ын байранд оруулах.
УБС-ын урд талбайг цэцэрлэгжүүлэх ажлыг хийх.
2015 онд хийхээр төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл
Full transcript