Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategisch Management RSM 2015

No description
by

on 28 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategisch Management RSM 2015

Strategisch Management
Rotterdam School of Management 2015

Groepsleden: Ard-Jan, Harm-Jan, Letty, Julian, Willem, William
1976
2015
1984
1993
2000
2010
1996
1997
CEO Jobs
CEO Spindler
CEO Amelio
CEO Jobs
"
Bring an easy-to-use computer on the market"
Nog geen duidelijk waarneembare concurrentiestrategie, wel
visie!!

Strategie na toetreding van IBM in 1981,
differentiatie

"Push for international growth"
Laat Mac's klonen onder licentie

strategie vanaf 1993:

costleadership
"back to premium-price"

Laat costleadership los
Strategie:
differentiatie


- 15 productielijnen naar 4
- Consumers
- Professionals
- Desktop en laptop
- "Green"
Brengt
focus
terug in de strategie
Tijdslijn Strategie Apple
Think different!
Ondernemersschool
Ondernemersschool
leerschool
Periode 1
In 1980-2000
(de PC periode).
Periode 2
In 2001-2010
(de I-periode)

Periode 3
In 2010-2013
(de I-periode V2.0)

Vraag 1a.
Karakteriseer Apple's strategie in termen
van Porter's generieke strategieën
Vraag 1b.
Tracht Microsoft door de overname van Nokia een generieke strategie te volgen? Zo ja welke en zo nee waarom niet?
Vraag 2 Selecteer uit de scholen die in de sessie besproken worden de school die volgens uw team het meest van toepassing is op de strategievorming binnen Apple.
In 1980-2000 (de PC periode).
In 2001-2010 (de I-periode)
In 2010-2013 ( de I-periode V2.0)
Beargumenteer uw antwoord aan de hand van de premissen van de school
Vraag 3a.
Waaraan zijn de problemen te wijten die Apple ondervond in de periode 1986-1997?

- Wisselingen van de CEO's
- Gebrek aan lange termijn visie
- Te trage aanpassing van de strategie bij wijziging van de omgevingsfactoren

Vraag 3b.
Zouden deze problemen voorkomen kunnen worden als Apple meer volgens een andere
descriptieve
school van Mintzberg gehandeld zou hebben?
Zo ja welk school en waarom? Zo nee waarom niet?
Ja, bij de leerschool managet de manager het proces van de strategievorming en wordt de strategie gevormd met input van meerdere personen/strategen.
Vraag 3c.
Had een prescriptieve school meer soelaas geboden?
Generieke strategie?
Apple needs to do a better Job(s)
Wellicht hadden de analisten met een goede 'Outside in' benadering nog enige soelaas kunnen bieden?
Nee,
noch kostenleiderschap,
noch differentiatiestrategie.
Poging door investeren in de grootschalige
productiefaciliteit en het benutten van
schaalvoordelen van Nokia
getuigt niet van duidelijke keuze

Stuck in the middle?Mr. Ballmer said on a
conference call with
analysts that:
"he believes Microsoft needs
to become a hardware maker
rather than making other
companies responsible
for computers, phones
and other gear that
run Microsoft software".

"A middle ground in the market
between cheap and cool"
1976-1985
"Pushed Mac into new Markets"
Grafische sector en onderwijs
Complete oplossing voor de desktop

Strategie tot 1990:
focus differentiatie
Stategie vanaf 1990 laat hij de focus strategie los en kiest voor
costleadership
"Low cost producer with mass market appeal"

CEO Sculley
1985 - 1993
1993 - 1996
1996 - 1997
1997- 2011
Bij Periode 2
Tevens
planningschool
vanwege
aankondiging van
nieuwe producten
Vragen??
Full transcript