Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przyczyny kryzysu finansowego 2007-2009

No description
by

Patryk Iwaszko

on 21 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przyczyny kryzysu finansowego 2007-2009

Ta grupa przyczyn dotyczy działaności ludzkiej. Ludzie podejmowali decyzje nie mając pełnej świadomości jakie może to przynieść skutki dla rynku finansowego, a co za tym idzie dla całej gospodarki. Podejmowane zostawało zbyt duże ryzyko w transakcjach finansowych, zarówno przez konsumentów jak i bankierów.
Conclusion
Czym jest kryzys finansowy
Współczesny kryzys gospodarczy był jednym z największych
kryzysów, jakie dotknęły gospodarkę światową. Kryzys rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych,
po czym przetoczył się przez większość krajów na świecie, szczególnie wysoko rozwiniętych. Na kryzys wpłynęło wiele czynników, które przedstawimy w dalszej prezentacji.
czynniki dotyczące regulacj i wadliwości produktów finansowych
wadliwe modele komputerowe
nadmierny rozrost intrumentów pochodnych
deregulacje w sektorze finansowym
sfragmentaryzowana regulacja
brak regulatora ryzyka finansowego
wpływ sekurytyzacji na bezpieczeństwo sektora
Działalność instytucji finansowych
nierozważnie udzielane kredyty hipoteczne
nadmierne poleganie na ocenach agencji ratingowych
rozrost instytucji parabankowych
finansowanie pozabilansowe
wycena rynkowa w rachunkowości
Przyczyny kryzysu, który dotknął rynki finansowe w 2008 r. identyfikuje się przy uwzględnieniu następujących grup tematycznych:
czynniki ludzkie
działalność instytucji finansowych
działalność rządów państw
czynniki dotyczące regulacji i wadliwości produktów finansowych.
Działalność rządów państw
doprowadzenie do bańki mieszkaniowej
globalne nierównowagi w bilansach płatniczych państw
wspieranie przez rząd kredytów subprime, obarczonych dużym ryzykiem

Rządy napędzane chęcią zysku i korzyściami doprowadziły do powstania bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym. Deficyt w bilansie płatniczym w USA doprowadził do zaburzeń na rynku finansowym. Dodatkowo rządy zmusiły banki do udzielania nierozważnych kredytów hipotecznych.
Przyczyny kryzysu finansowego 2007-2009
Czynnik ludzki
runy na instytucje parabankowe
ludzka ułomność
ryzyko ogona
teoria czarnego łabędzia
bodźce krótkoterminowe
nadużywanie dźwigni finansowej
Instytucje finansowe
Nadmierny rozrost i wpływ niektórych instrumentw pochodnych miał negatywny wpływ na sektor finansowy. Przyczyniły się do tego także niekopletne i nieaktualne bazy danych. Dodatkowo nie powstawały regulacje, które obejmowałyby transakcje szybko rozwijającymi się instrumentami pochodnymi i paczkami produktów finansowych. W USA problemem była rozproszona regulacja pomiędzy wiele agencji, jednak kryzysu nie unikneły kraje, które posiadały ujednoliconą regulację.
Rozwinięcie się instytucji parabankowych i oferowanych przez nie szybkich i ryzykownych produktów doprowadziło do powstawania bańki spekulacyjnej. Banki uzyskiwały kapitał z tworzonych przez siebie podmiotów nie objętych bilasnem. Dodatkowo instytucje finansowe zmniejszyły ilość utrzymywanego kapitału na wypadek kryzysu. Agencje ratingowe prowadziły błędna ocenę emitentom papierów wartościowych, co szybko znalazło odzwierciedlenie we wzroście ryzykownych inwestycji.
Przyczyn kryzysu upatruje się w kilku czynnikach, które pojawiły się początkowo na rynku amerykańskim, poczynając od rozluźnienia przepisów dotyczących udzielania kredytów hipotecznych, przez błędy popełnione w polityce fiskalnej prowadzonej przez FED, aż po nieuzasadnione
przyzwolenie rozwoju rynku niepewnych kredytów hipotecznych i papierów
wartościowych emitowanych na ich bazie.
Full transcript