Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zrównoważony rozwój - Zanieczyszczenie środowiska

Biologia - prezentacja
by

Karolina Belicka

on 2 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zrównoważony rozwój - Zanieczyszczenie środowiska

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli Karolina Belicka 3B ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA Co to jest zanieczyszczenie
środowiska? Stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję metali. Źródła zanieczyszczeń Naturalne: Rodzaje zanieczyszczeń środowiska Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenia wody
Zanieczyszczenia gleby Skutki zanieczyszczenia środowiska Globalne ocieplenie
Dziura ozonowa
Smog
Kwaśne deszcze
Ozon przygruntowy
Hałas
Odory (niepożądane zapachy) Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom środowiska naturalnego: Wpływ zanieczyszczenia środowiska
na zdrowie człowieka Shorzenia powodowane przez zanieczyszczenia: Sztuczne: - Wybuchy wulkanów - Awarie jądrowe - Spaliny samochodowe - Powodzie - Gnijące szczątki - Erozja skał - Katastrofy tankowców - Działalność człowieka Recykling
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pyłów, do atmosfery
Ograniczenie wydobycia paliw kopalnych
Promowanie odnawialnych źródeł energii (elektrownia słoneczna, elektrownia wiatrowa itp.)
Produkcja towarów nadających się do powtórnego użytku choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, nowotwory płuc
zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie
choroby oczu, zapalenie spojówek oka
reakcje alergiczne ustroju
zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca
Full transcript