Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Buddhismen och Hinduismen

No description
by

on 30 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Buddhismen och Hinduismen

Likheter och Skillnader
De båda religionerna har en mycket viktig grundtanke gemensam nämligen att man
tror på reinkarnation (återfödsel) och att det är en individs karma som avgör hur nästa liv ser ut.
Karman ser dock olika ut inom hinduism och buddism.

Befrielse från återfödsel är viktig i båda religionerna.
Vägen dit ser dock olika ut inom de båda religionerna.

Gudstillbedjan i de båda religionerna?

Meditation?

Tidsuppfattning?

Skrifter och Centrala Gestalter
Hinduism
"Förklarar vad Hinduismen är, inte en egen religion utan en ansamling utav diverse
Hinduism & Buddhism

Centrala gestalter inom Buddhismen
Buddhismen: Historia & Ursprung
500år f.vt Föds Siddharta Gautama
Spådd att bli rik och mäktig eller en stor andlig ledare
Hölls skyddad från omvärlden
Levde lyxliv i palats, gifte sig och fick barn
Smög sig utanför palatset
Fyra olika möten förändrade hans liv
Siddharta mötte i omvärlden:
En åldrande människa
En sjuk människa
En död människa
Detta fick honom att inse att sjukdom och död kommer till oss alla.
Det fjärde mötet var med en människa som bara ägnade sig åt andliga övningar,
Siddharta kände att han behövde göra likadant och lämnade sitt liv bakom sig
Siddharta började att
Leva som extrem Asket
"nästan utan mat och sömn"
För att finna andlighet.
Musiklärarens insikt, ledde till:
Den gyllene medelvägen!
Den gyllene Medelvägen
Åt, vilade, mediterade måttligt
Regelbunda andliga övningar
Nådde sin upplysning under ett träd
Siddharta var nu Buddha - "Den upplyste"
Hinduismens historia & ursprung
Hinduismens rötter ca 1600-2500 fvt.
Hinduism är egentligen ett samlingsnamn för den religionsutövning som engelsmännen såg när de koloniserade Indien på 1800-talet.
Hindusim betyder:
Indiens tankesystem/åskådning
Hinduer kallar själva deras lära: Sanata Dharma
"Den eviga läran"
Hinduismen har ingen grundare.
De äldsta kopplingar finns till Induskulturen
Har vuxit och förändrats under lång tid
Induskulturen var mycket advancerad för sin tid och hade:
Tegelhus
Vägnät
Vattensystem
Dyrkade vatten och fruktbarhet
Ca 1600 fvt så invandrade ett annat folk till Indusdalen och de kallade sig själva för Arier
I Blandningen mellan Induskulturen och de inflyttade Ariernas kultur, så uppstod vad man kallar för den tidiga Hinduismen.
Man tror att klimatförändringar hade förstört mycket av induskulturen innan arierna flyttade in
När de flyttade in så tog de makten över folket där
1600 - 500 fvt Kallas för Vedisk tid.
Man offrade mycket under denna tid
Tillbad många gudar, viktigast var krigs och åskguden Indra, som liknas vid Tor och Zeus.

Perioden emellan år
Arierna hade fört med sig skriftspråk, och man började nu skriva ner religiösa skrifter; Vedaböckerna.
Grunden till Kastsystemet skapades också
Nya religioner växer fram
Omkring år 500 fvt så började nya tankesätt växa fram och dessa var:
Återfödsel "Reinkarnation"
Icke-vålds principen "Ahimsa"
Tankar om en personlig själ "Atman"
En världssjäl "Brahman"
Dessa tankar la grunden till Jainismen och Buddhismen (Buddhas lära)
Den vediska religionen tappade många anhängare och utövades mest på landsbygden.
Århundranden gick och den vediska religionen började att använda de nyfunna tankesätten
och det bidrog till att:
Hindusimen började få mer troende
Den nya Hinduismen blev populär
Och på 800-talet levde en teolog
"en som studerar religioner" vid namn
Shankara, han menade på att även fast Hinduismen var väldigt olika på sina håll så ville alla nå Moksha "slutet på återfödseln"
Indusdalen
Centrala gestalter inom Hinduismen
Brahman
Vishnu
Shiva
Skaparen av allting
Är passiv till hela skapelsen
Håller balansen i skapelsen
Har återfödits som människa fler gånger "Avatar"
Förstörare och återskapare
Symboliserar både manlig och kvinnlig energi
Tillsammans så kallas de för Trimurti, och är de som uppehåller de eviga kretsloppet enligt Hindusim.
Skrifter

Hinduismen har en väldigt rik skrifttradition, några av de centrala skrifterna är:
Vedaböckerna, som innehåller:
Rigveda
Upanishaderna
Mahabarata, innehåller
Bhagavadghita
Skrifter inom Buddhismen
Buddha - Titeln som "Den upplyste"
Just inom Buddhismen då den inte innefattar tron på högre väsen, gudar, andar, änglar, demoner och så vidare så är just antalet gestalter väldigt få.
Siddharta Gautama - den första att bli Buddha
De mest centrala utav Buddhismens skrifter är som följer:
Dharmapadda: innehåller bland annat de 4 sanningarna
Lärosatsen om exsistensens 3 kännetecken
Lärosatsen som handlar om karma
Begrepp och Symboler
Hinduismen:
Ahimsa - Ickevåld
Brahman - Skaparen
Atman - Människans själ
Karma - Handlingarnas Kretslopp
Moksha - Frigörandet från Karma
Avatar - En gudom född på jorden som människa.
Puja - Andakt/bön
Aum, den heligaste stavelsen inom Hinduismen och symboliserar världsjälen och hela dess skapelse.
A står för skapande
U för bevarande
M för upplösning eller förstörelse
Svastikan, vanlig inom Hinduism och Buddhism och används och har använts av många olika religioner.
Nazityskland använde
bara symbolen igen och gav den ett negativ rykte i västvärlden, när den symboliserat bland annat solen och lycka.
Buddhismen:
Hinduistiskt tempel
utsmyckat med "Aum"och Swastikor
Dalailama med
swastikor på
podiet
Duhka - All exsistens är lidande
Reinkarnation - Återfödsel
Karma - Handlingarnas kretslopp
Nirvana - Slutet på återfödelsen och upplösningen av karma.
Reinkarnation - återfödsel
Dharmahjulet, representerar Buddhas lära om hur man uppnår Nirvana
Hindusim och Buddhism i världen
Det finns idag ca 500 miljoner buddhister i världen. Det innebär att var 8:e människa är buddhist. De flesta lever i Asien, men buddhismen är en växande religion i västvärlden.
Hinduismen har idag mellan 900 miljoner och en miljard anhängare. De allra flesta bor i Indien, men även på andra platser i världen. I Nepal är hinduismen statsreligion
Levnadsätt, riter och regler 1
Buddhismen
För alla troende buddhister gäller levnadsreglerna: inte döda, inte stjäla, inte leva i sexuell omoral, inte ljuga samt inte berusa sig
En del buddhister är vegetarianer på grund av medlidandet med alla varelser och idealet att inte bruka våld (ahimsa).
Äktenskap är ingen religiös handling, och det finns inga religiösa regler för hur giftermål går till: det är en sekulär, borgerlig ceremoni.
När en buddhist dör är det vanligaste begravningssättet kremering, men även jordbegravning förekommer – bland annat i Kina och Vietnam.
Hinduismen
Vardagliga ritualer för en hindu är att återkommande utföra puja (andakt). Det kan ske i ett tempel men utförs vanligtvis i hemmet vid ett litet altare med gudabilder och statyer och man kan då tända rökelse och offra blommor och lite ris till guden/gudarna
De flesta av gudarna är dock lokala och firas inte överallt – högtider som firas av alla i den hinduiska världen är färre. Några värda att nämnas är Diwali, Holi och Janmastami.
Efter giftermål följer familjestadiet då man tar hand om hem och barn och strävar efter materiell välgång, samt bejakar sin sexualitet (gäller främst män).
Övergångsriter som firas är födelse, namngivning, flickors pubertet, snörceremonin, giftermål och död.
Giftermålet är den kanske viktigaste riten i livet. Det är vanligast att äktenskapet är arrangerat och att föräldrarna till brudparet kommit överens om giftermålet
Levnadsätt, riter och regler II
Buddhism
De fyra ädla sanningarna
Den åttafaldiga vägen
Meditation är en viktig del av
Buddhas lära. När man mediterar,
blir man lugn, stilla och känner hur
man andas in och andas ut.
Den åttafaldiga vägen kortfattat:
1 rätt åskådning (kunskap)
2 rätt sinnelag (beslut)
3 rätt tal
4 rätt handlande
5 rätt levnadssätt
6 rätt strävan
7 rätt vaksamhet
8 rätt försjunkande
Hinduismen
Det hinduiska samhället har en väldigt tydlig klassindelning i form av ett kastsystem där det kast, alltså den sociala grupp man föds in i, kommer att vara den grupp man tillhör resten av livet. Även om det har avskaffats idag så används det inofficiellt.
1) Brahmaner
2) Kshatriyas
3) Vaishyas
4) Shudras
Utanför de fyra kastnivåerna finns ”de oberörbara” – de kastlösa.
I Indien är det vanligt att se kringströvande kor i samhället, inte bara på landet utan även på gatorna i städerna. Att döda en ko är absolut otänkbart för en hindu eftersom kon är ett heligt djur som till och med står över människan i status.
Man talar om kons fem nyttigheter
1) hon är mor till dragoxarna som används i jordbruk och till transporter,
2) mjölken är en viktig proteinkälla,
3) smöret (ghee) används i religiösa ritualer,
4) gödseln används som gödning, bränsle och byggnadsmaterial och
5) urinen är renande.
När den fysiska kroppen dör tror hinduer att atman (själen) fortsätter att existera och vandrar vidare för att födas igen i en ny kropp. Detta kallas reinkarnation – återfödelse.
Full transcript