Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Portfolio de les llengües

El PEL és un instrument per a la promoció del plurilingüísme
by

Mita Jordan

on 28 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Portfolio de les llengües

Per què?
Què és el Portfolio o el PEL?
El Portfolio és un document personal promogut pel Consell d’Europa per tal que els ciutadans puguin enregistrar les seves experiències d’aprenentatge de llengües i cultures i reflexionar-hi. Dins la vessant educativa representa un instrument d’autoavaluació i reflexió sobre els coneixements lingüístics i el procés d’aprenentatge de llengües.
Dues línees de treball amb el PEL:
Una línia de treball global per a fomentar l’actitud positiva envers el plurilingüisme i el pluriculturalisme.
Una altra línia de tractament sistemàtic de les llengües a l’aula.
#PEL
El Portfolio de les llengües
El document té una doble vessant: l'educativa i la informativa. Pel que fa al caire informatiu, pretén donar a conèixer als professors i empresaris, entre d'altres quines són les nostres capacitats lingüístiques en relació als nivells de llengua establerts en el Marc comú europeu de referència MCER.
Què és el MCER?
Descriu d’una manera exhaustiva el que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua per a la comunicació, i els coneixements i habilitats que han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva

Defineix els nivells de domini de la llengua que permeten mesurar el progrés dels aprenents en cada estadi de l’aprenentatge i durant tota la vida
El Portfolio vol promoure l’aprenentatge de llengües al llarg de la vida dels ciutadans.
Perquè eleva les reflexions de la classe de llengua.

Perquè integra els alumnes (nouvinguts) amb cultures i llengües diferents. Perquè anima als alumnes a usar la llengua.

Perquè anima als alumnes a fer tasques de llengua.

Perquè fomenta l’aprenentatge de llengües, l’autonomia, l’autoavaluació, la responsabilitat del propi aprenentatge, la diversitat ...

Perquè fomenta la investigació a l’aula, la innovació curricular i el desenvolupament professional
El document consta de 3 parts
El dossier:

Exemples de treballs personals (diplomes, certificats, projectes, enregistraments en audio/vídeo,etc) i d'altres experiències de contacte amb la llengua per il·lustrar les capacitats i coneixements lingüístics del titular.
El passaport de llengües:

constata el nivell de coneixement de cada llengua amb el suport de les titulacions, diplomes i/o certificats obtinguts.
Nivells de competència lingüística:
La biografia lingüística:


Descriu les experiències del titular en cada llengua i pot servir de guia a l'hora de planificar i avaluar el seu progrés.
Com ho posem en pràctica?
Introduir el PEL en pocs grups d’alumnes i anar ampliant progressivament.
Treballar-ho des de totes les llengües curriculars.
Crear una comissió de Portfolio del centre
Crear racons d’aula i de passadís a Primària
Aprofitar les activitats i celebracions del centre per fomentar la diversitat lingüística.
Aportacions del PEL al PLC

Coneixement de la situació lingüística de l’alumnat del centre.
Plantejament unificat de llengues pel que fa a: objectius, continguts, metodologia, didàctica, tipologia textual,terminologia lingüística.
Tractament específic de cada llengua segons la situació sociolingüística i psicolingüística.
Generals:
Específics
Acords entre el professorat sobre:
Incorporació de la lectura i l'escriptura
Tipologies textuals
Treball de les llengües en àrees no lingüístiques
Criteris d'avaluació
Per què aprenem llengües?
Una possible resposta
El PEL és una potent eina educativa per al desenvolupament de l'autonomia de l'aprenent, per a formar-lo en el seu aprenentatge, incrementar la seva consciència i el seu interès per les llengües
L'ePel, un pas endavant
Un portafoli digital és un dossier evolutiu que recull documents digitals que descriuen i il·lustren l'itinerari, l'experiència i les competències de la persona que l'ha generat. Pot ser utilitzat amb finalitats d'aprenentatge, d'avaluació o de presentació.

Un portafoli digital pot adoptar diferents formats a Internet (pàgina web, bloc, wiki)
Font: Viquipèdia
Explicat per Sònia Guilana
Què en sabem?
Full transcript