Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wereldburgerschap

No description
by

Monique Janssen

on 21 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wereldburgerschap

Wereldcanon
Vensters op de wereld
Milleniumdoelen
http://milleniumdoelen.nl/ waarborgen Wereldburgerschap Wat is wereldburgerschap? Wat is er verplicht gesteld in de leerlijnen? International Primary Curriculum Wat betekent het voor de kinderen? Wat wordt er in de praktijk aan gedaan op Nederlandse scholen? Definitie wereldburgerschap: Wereldburger = iemand die zich overal thuisvoelt en wiens sympathie en bewondering zich niet beperken tot het eigen volk en vaderland (Kramers woordenboek Nederlands 2000). Burgerschap = het gaat hierbij om de rechten en plichten die een burger heeft in relatie met de staat (www.encyclo.nl). Kerndoelen Wat is de waarde van wereldburgerschap? En op onze scholen? Ateliers Gekoppeld aan doelen Elke 6 weken een ander thema projectweken
sponsoracties
uitwisselingen Leerlingen, ouders en leerkrachten komen in aanraking met wereldburgerschapsthema's. We willen eerst het waarom weten van wereldburgerschap. In 2005 werd er een wet aangenomen die scholen verplichtte om onderwijs te geven dat aandacht gaf aan actief burgerschap en sociale intergratie. Dit omdat de gemeenschap niet ophoud bij de grens van Belgie en Duitsland. Volgens de Wet op het Primair Onderwijs moeten basisscholen:

kinderen een oriëntatie bieden op de samenleving en op de wereld om hen heen: dichtbij, veraf, toen en nu
kinderen voorbereiden op integratie en actieve deelname aan de samenleving
kinderen leren omgaan met verschillen: in de klas, in de buurt, in het land en in de wereld Het gaat in de kerndoelen om:

kennis, bijvoorbeeld over verschillende culturen, religies en landen
vaardigheden, bijvoorbeeld sociale vaardigheden, zoals respectvol omgaan met anderen
competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen), bijvoorbeeld met zorg omgaan met het milieu 36 37 38 34 35 47 48 49 50 53 56 leerlijnen 38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol omgaan met verschillen in opvattingen van mensen. groep 1/2
gebruiken/leefgewoonten
feestdagen
groep 3/4 als groep 1/2 +
godsdienstige feesten
godsdienstige verhalen
godsdienstige gebruiken actief burgerschap en sociale integratie hoe bevorderen Onderwijs Werken aan de kerndoelen betekent (ook): werken aan wereldburgerschap sociale competenties Fieldwork Education i.sm. de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland meer dan 1000 scholen in 65 landen globale gemeenschap van lidscholen In 2005 voor het eerst in het Nederlands geïntroduceerd Thematische units
4 tot 8 weken
groep 1 tot en met 8 Vensters van de canon Milleniumdoelen Onze verantwoording Leren 'voor' en leren 'over'
1e = gericht op verwerven van kennis en inzicht
2e= ontwikkelen van belangstelling, een mening en betrokkenheid.
Het een heeft het ander nodig, ze kunnen wel onderscheiden worden maar niet gescheiden. Kennis en begrip over de eigen omgeving op alle vlakken, dat heeft een wereldburger nodig. En wat is nou de waarde van wereldburgerschap in ons onderwijs? We zijn allemaal wereldburger maar voelen we ons ook zo? Voorwaarden
positief zelfbeeld.
indentiteits gevoel.
respect voor mensen, dingen en diversiteit.
het geloof hebben dat mensen een verschil kunnen maken. Wereldburgerschap bevordert:
identificatie met leeftijdgenoten in andere werelddelen.
leren omgaan met verschillende bevolkingsgroepen.
het voorkomen van stereotypering. Belangrijk is dat onderwijs wordt gegeven waarin de ethische vraag centraal staat. Daar is geen eenvoudige oplossing voor te geven maar door te communiceren met de leerlingen ontstaat een balans tussen bescherming van de natuurlijke omgeving en het tegemoet komen aan de behoeftes van mensen.
We praten, luisteren, maken afwegingen en komen samen tot beslissingen. wereld wordt steeds kleiner
het onderwijs internationaal leerdoelen centraal leerdoelen persoonlijke doelen internationale doelen nu op 29 Nederlandstalige scholen hersenvriendelijk leren Wat heb je geleerd? enthousiasmerende activiteit kennisoogst voorkennis activeren & vastleggen leerdoelen bespreken onderzoeks/verwerkingsactiviteit IPC Nederlandse leerdoelen integreert wereldburgerschap normen/waarden culturen over de grenzen heen kijken Thema diversiteit wereldburgerschap is de internationale dimensie van de betrokkenheid van mensen bij de samenleving en hun participatie in die maatschappij. (definitie van NCDO) NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)
Per 1 januari 2011 heeft het NCDO zich omgevormd tot het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking http://www.venstersopdewereld.nl/
8 onderwerpen 24 vensters
Diversiteit
Identiteit
Mensenrechten
Duurzame ontwikkeling
Globalisering
Verdeling
Vrede en conflict
Mondiale betrokkenheid Diversiteit (voor het jonge kind)
-historisch-culturele diversiteit
-biodiversiteit
-diversiteit in het dagelijks leven kringgesprek eerste les vertellen in duo's individuele verwerking tweede les het spel van de wereld Foto's van mensen van rond de wereld
Full transcript